זכאי מיכאל נ' סאטלר סטפן


 

   

בתי המשפט


 

תק 004482/09

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

 

27/01/2010

תאריך:

כב' השופטת  יעל   ייטב

לפני:

 

 זכאי מיכאל

בעניין:

תובע

 


 

נ  ג  ד


 

סאטלר סטפן

נתבע

 


 

 

פסק דין

 

1.      בפני תביעה כספית בסך של  24,216 ¤ בגין נזקים שונים שנגרמו לתובע לטענתו, בגין הפרת חיובי הנתבע הנובעים מחוזה להשכרת דירה .

 

גרסת התובע

2.      על פי המתואר בכתב התביעה, שכר התובע מאת הנתבע דירה המהווה חלק מווילה, והמצויה ברחוב רמת הגולן  31 בירושלים.

 

3.      כן נטען בכתב התביעה, שכבר בתחילת תקופת השכירות, שהחלה ביום 1.8.08, הוברר לתובע שבדירה כמות עצומה של חרקים, כגון עכבישים ועקרבים. במהלך תקופת השכירות, נכנסו לדירה אף תולעי זבל שהדיפו ריח רע. לטענתו של התובע, התעלם הנתבע מטענותיו בנושא זה, והסתפק בריסוס עצמאי, אשר לא היה בו כדי לפתור את הבעיה. בעיית החרקים נפתרה רק לאחר שהתובע ביצע פעמיים ריסוס מטעמו.

 

4.       התובע טען שבמהלך תקופת השכירות היו בדירה הפסקות חשמל רבות, אשר פגעו בשלוותם ובאיכות חייהם של התובע ואשתו. לטענת התובע, התעלם הנתבע גם מכך, וסירב לטפל בבעיה. זאת ועוד. במהלך שני חודשי השכירות האחרונים, ניתק הנתבע את המים החמים לדירה, דבר שפגע באופן קשה בבני הזוג ובבתם התינוקת שאך נולדה.

 

5.      טענה נוספת שהעלה התובע הינה בנושא תשלומי הארנונה. לטענת התובע, חייב לו הנתבע סכום של 1,816 ¤ בגין תשלומי ארנונה, שכן בשמונת חודשי השכירות הראשונים, העביר לו את חלקו בתשלומי הארנונה המשותפת לכלל הבניין. לאחר מכן, במטרה לקבל את ההנחה שלה הוא זכאי כבחור ישיבה, פנה לעירייה ושילם לה תשלום מופחת עבור כל תקופת השכירות. אף שהנתבע הבטיח לו להשיב לו את חלקו בתשלומי הארנונה, הוא טרם עשה כן.

 

6.      במהלך הדיון חזר התובע על טענותיו ופירט אותן. לטענתו נמסרה לו הדירה מלוכלכת, והוא נאלץ לסיידה ולנקותה. כמו כן, העיד מטעמו שני עדים, אשר העידו על כך שבדירה נמצאה כמות גדולה של עכבישים.

 

גרסת הנתבע

7.       בכתב ההגנה טען הנתבע שהתובע הצהיר בשלושה מקומות שונים בחוזה השכירות על כך שבדק את הדירה ומצא אותה מתאימה למטרותיו. כן ציין שהדירה נבדקה על ידי הנתבע ואביו כאחד.

 

8.      הנתבע הכחיש את קיומה של בעיית חרקים בדירה וטען שמדובר בדירת קרקע. כן טען שלפני השכרת הדירה לתובע היה בתחתית דלת הכניסה מגן מגומי, שאותו עקר התובע עם כניסתו לדירה.

 

9.      באשר להפסקות החשמל, טען הנתבע שהתובע סירב להשתמש בהסקה המרכזית, כפי שנכתב במפורש בהסכם השכירות, וכתחליף הפעיל במהלך החורף תנורי חשמל רבים, אשר גרמו לקצרים. כמו כן השתמש התובע לטענתו במכשירי חשמל רבים. במהלך הדיון הגיש את סטטיסטיקת השימוש בחשמל, לכלל המבנה, והצביע על כך שבמהלך תקופת השכירות חלה עלייה גדולה בצריכת החשמל, בהשוואה לצריכת החשמל בתקופה שקדמה לתקופת השכירות. נתונים אלו מעידים לדבריו הן על כך שלא הייתה כל בעיית חשמל, והן על כך שהתובע השתמש בחשמל לרוב, עד שהוא עצמו נאלץ לסבסדו.

 

10. באשר לטענה בדבר הפסקת המים החמים לדירת התובע, טען הנתבע שלדירה מגיעים מים חמים משני דודי חימום: האחד ממוקם בדירת התובע, והשני בדירת הנתבע. לאור חשבונות החשמל הגבוהים שקיבל והרגשתו שהוא מסבסד את התובע, החליט להפחית את הטמפרטורה בדוד החשמל מ- 70 מעלות ל- 55 מעלות, ואולם לא היה בכך כדי לפגוע בהספקת מים חמים סדירה לדירת התובע. 

 

11. לטענת הנתבע, הוגשה תביעתו של התובע רק מאחר שהנתבע מתעתד להגיש תביעה כנגדו, אף שלח לו שני מכתבים בקשר לכך, באמצעות עו"ד. הנתבע פירט במהלך הדיון שורה של טענות נושא תביעתו העתידית, כגון: נזקים שנגרמו לדירה ולרהיטיה, רהיטים שנעלמו, ונטה שנשרפה כיון שנותרה מופעלת במשך 3 ימי חופשה של התובע ואשתו, חשבונות שלא שולמו, וכיוצ"ב.

 

12. אשר לארנונה, הודה הנתבע בכך שלא השיב לתובע את חלקו בתשלומי הארנונה, ואולם לטענתו עשה כן בשל כך שפנייתו של התובע לעירייה לא נעשתה בתיאום עמו, ומשהגיע נציג העירייה למדוד את הבית, לא שהה התובע בביתו, הבית נמדד מבחוץ, וכתוצאה מכך שלחה העירייה לנתבע שובר  לתשלום נוסף, בסכום של כ- 6,000 ¤, שעדיין מצוי בבירור בינו לבין העירייה.

 

דיון והכרעה

13. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם, מצאתי שיש לקבל את התביעה באופן חלקי.

 

14. מצאתי שיש לקבל את הטענה של התובע לפיה נאלץ לבצע בדירה הדברה, בשל קיומם של חרקים. יחד עם זאת, התובע לא הוכיח בפני קיומו של מטרד בלתי סביר, אשר הוסתר מפני, בשל מגפת חרקים. התובע לא הכחיש את טענתו של הנתבע לפיה עובר לכריתת ההסכם ערך לדירה בדיקה, על מנת לבדוק האם היא מתאימה לצרכיו. אילו אכן היה מדובר בתופעה כה בלתי סבירה, כפי שהעידו התובע ועדיו, מן הסתם היה נוכח בקיומה של מושבת חרקים במהלך הבדיקה שערך.

 

15. כיון שמדובר בדירה ישנה, המשמשת למגורים זמניים, מצאתי שיש לחייב את הנתבע בתשלום עבור ההדברה, בסכום של 400 ¤. יחד עם זאת, לא מצאתי שהוכח שקיומם של החרקים היה כה בלתי סביר, או שהחרקים גרמו למטרד כה קשה, עד כי מוצדק לפצות את התובע בשל עוגמת נפש,  באמצעות פיצוי כספי או זיכוי בדמי השכירות. התובע רשאי היה לבצע את ההדברה במועד מוקדם יותר, על מנת להקטין את נזקיו, ומשלא עשה כן אינני סבורה שהוא זכאי לפיצוי נוסף.

 

16. אשר לארנונה, אין בין הצדדים מחלוקת על כך שהתובע שילם ארנונה במישרין לעירייה, עבור כל תקופת השכירות, וכן ששילם במשך שמונה חודשים את חלקו בארנונה לנתבע, בסכום של 1,816 ¤. לא מצאתי שהטענות שהועלו על ידי הנתבע, הנסובות בעיקרן כלפי אופן החישוב שערכה העירייה והשומה המחודשת ששלחה לו,  מצדיקות את הימנעות הנתבע מהשבת כספי הארנונה ששולמו לו.

 

17. לא מצאתי ששאר טענותיו של התובע הוכחו במידה הנדרשת, או שהן מצדיקות תשלום פיצוי נוסף. מצאתי שיש לקבל את טענות הנתבע בנוגע למים החמים, מה גם שהתובע לא הכחיש קיומו של דוד מים נוסף המספק מים לדירתו.

 

18. ראוי להבהיר שהנתבע לא הגיש תביעה שכנגד במסגרת התביעה שבפני, וטענותיו, אף שהוזכרו בכתב ההגנה ובמסגרת הדיון שהתקיים בפני לשם בירור התביעה, טרם נדונו וטרם הוכרעו. כיון שלא התקיים בהן דיון כלשהו, לא מצאתי שיש בהן כדי להצדיק את קיזוז הסכומים הנפסקים במסגרת תביעה זו, ובודאי שאין בדיון שהתקיים בפני כדי למנוע קיומו של דיון עתידי, ככל שתוגש על ידי הנתבע תביעה לשם בירור טענותיו כנגד התובע.

סיכום

19.  אשר על כן אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע סכום של 2,216 ¤, בתוספת של 300 ¤ הוצאות משפט. ככל שהסכום לא ישולם במועד האמור, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, עד יום התשלום בפועל.

 

המזכירות תשלח העתק לצדדים.

ניתן היום י"ב בשבט, תש"ע (27 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

                                                                               

יעל ייטב, שופטת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1622D969C580FF89422576B800519F36/$FILE/3DBEC929CBD922B9422576B80034915F.html
תאריך: 
27/01/10
Case ID: 
4482_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : יעל ייטב
יעל ייטב
Powered by Drupal, an open source content management system