ג'השאן נ. המוסד לביטוח לאומי


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 002949/09

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

 

28/01/2010

 תאריך:

כב' השופט מירון שוורץ

בפני:

 

 


 

ג'השאן אנעם

בעניין:

המערער

עו"ד אלוני מאיר ואח'

ע"י ב"כ


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

המשיב

עו"ד מוניר ח'יר

ע"י ב"כ 


 

 


מטעם המערער: עו"ד פאדי ג'השאן

מטעם המשיב: עו"ד מוניר ח'יר 

נוכחים:

 


פרוטוקול


 

ב"כ המשיב:

המשיב יסכים כי עניינו של המערער יוחזר לועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתשים לב לקביעה שבפסק הדין של כב' השופט ארמון מיום 28/10/08 שניתן במסגרת תיק בל 2395/07, ולפיה נקבע כי המערער נפגע פגיעה בעבודה בדרך של מיקרוטראומה, במהלך שנים רבות החל משנת 1980 לערך, בכך ששינויים ניווניים שהיו במפרקי הקרסוליים, הוחמרו עקב תנאי העבודה. תשומת לב הועדה שפסק הדין הכיר בקיומו של קשר סיבתי כאמור בדרך של מיקרוטראומה בין תנאי העבודה לבין האצת החמרת השינויים הניווניים כאמור.

 

הואיל ועסקינן בפרק זמן של שנים רבות, המשיב יסכים שיהיה על הועדה להזמין את מלוא תיקיו הרפואיים של המערער החל משנת 1980. הועדה תעיין בתיקיו הרפואיים של המערער, בשים לב לאמור לעיל ותקבע באופן מנומק אם יש מקום לשינוי במסקנותיה. כן מוסכם כי המערער יוזמן להופיע בפני הועדה באמצעות בא כוחו והיא תאפשר לו לטעון טענותיו.

 

ב"כ המערער:

מסכים. אבקש לחייב בהוצאות.

 

ב"כ המשיב:

לאור ההסכמה אבקש שלא לחייב בהוצאות.

 

 

פסק - דין

 

ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים דלעיל.

 

בנסיבות העניין ישלם המשיב למערער סך של 750 ¤ בגין שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק וזאת בתוך 30 יום מהיום.

 

ניתן היום י"ג בשבט, תש"ע (28 בינואר 2010) במעמד הצדדים.

 

 

 

 

                                                                               

מירון שוורץ, שופט

 

 

 

 

 

רונית ב.א.


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8EA3405817E2DFFB422576B900516938/$FILE/73D645F770227417422576B00047A11D.html
תאריך: 
28/01/10
Case ID: 
2949_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : מירון שוורץ
מירון שוורץ
עורכי דין : אלוני מאיר ואח' מוניר ח'יר
אלוני מאיר ואח'
מוניר ח'יר
Powered by Drupal, an open source content management system