יצחק משה ערנפלד נ' יפה רון


 

   

בתי המשפט

ע"א 3610/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני כב' השופט רפאל יעקובי

 

 

 

יצחק משה ערנפלד

בעניין:

המערער

ע"י ב"כ עו"ד בנימין שור

 


 

 

      נ  ג  ד

 

 


 

יפה רון

 

המשיבה

ע"י ב"כ עו"ד יונתן כהן

 


 

פסק דין

 

1.         עניינו של פסק דין זה בערעור על החלטת כב' הרשם של בית משפט זה (בבש"א 9270/09).

בהחלטה שביסוד הערעור נדחתה בקשת המערער להעביר תובענה לבית משפט השלום,  שהתבססה על טענה בדבר העדר סמכות עניינית לבית המשפט המחוזי.

 

2.         בערעור טוען המערער, בראש ובראשונה, כי הרשם לא היה מוסמך לדון בבקשה הנ"ל, וכי דינה להתבטל מטעם זה. הוא מוסיף וטוען, כי גם לגופו של עניין מדובר בהחלטה שגויה.

 

3.         לאחר עיון בטענות הצדדים (שהועלו בהתאם למה שנקבע בהחלטתי מ-27.12.09) הגעתי לכלל מסקנה כי אכן הרשם לא היה מוסמך לדון בבקשה הנ"ל, וכי מטעם זה דין החלטתו להתבטל. בהמשך לכך, ומטעמים הקשורים באפשרות הערעור על פסק דיני זה ושיקולים מערכתיים, אין מקום שאדרש לגוף ההחלטה, והמהלך המתאים הוא שהבקשה להעברת התובענה תידון ב"ערכאה ראשונה" ע"י השופט שאליו יוקצה התיק העיקרי.

4.         אין מחלוקת כי בע"א 231/69 ג'בארין נ' קק"ל, פ"ד כג(2) 145 (1969) נאמר כי רשמים אינם מוסמכים לדון בבקשות כבקשה דנן. במצב עניינים זה המשיבה משליכה יהבה על הטענה כי מה שנפסק שם יפה למצב המשפטי ששרר בימיו של חוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ואינו רלבנטי למצב דהאידנא, כשחל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, וסמכויות הרשמים רחבות יותר. דא עקא שהמשיבה אינה מראה במה הורחבו הסמכויות בכל הקשור לנדון דידן. לעומתה, המערער מצביע על כך שלא חל כל שינוי רלבנטי. על כך יש להוסיף כי השופט (בדימוס) א' גורן כותב בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי, במהדורתו האחרונה (העשירית) משנת תשס"ט, המתייחסת למצב המשפטי העדכני (בע' 794), כי "לכאורה, אין לרשם סמכות על פי סעיף 79 לחוק בתי המשפט להעביר דיון לבית משפט אחר", תוך הפנייה לע"א 231/69 הנ"ל. משם עולה כי אין להעביר כלל בקשות כגון אלה לרשמים, בשל כך שאין להם סמכות לדון בהן.

 

5.         לנוכח האמור לעיל הערעור מתקבל, והחלטת כב' הרשם מבוטלת.

            הוצאות ערעור זה תישקלנה ע"י המותב שידון בתיק העיקרי.

           

ניתן בהעדר הצדדים היום, ט"ז בשבט תש"ע (31 בינואר 2010).

המזכירות תשלח את פסק הדין אל באי כח הצדדים.                                                                               

 

רפאל יעקובי, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D64310D1C757AC39422576BC00514A7A/$FILE/A95122416337BEB3422576B8002B59A9.html
תאריך: 
31/01/10
Case ID: 
3610_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : בנימין שור יונתן כהן
בנימין שור
יונתן כהן
Powered by Drupal, an open source content management system