רובינשטיין נ. פרץ לוזון בנין


 

 

בתי-המשפט

א  003933/07

בית משפט השלום נתניה

 

15/01/2009

 תאריך:

 השופטת הדס עובדיה

לפני:

 

 

1 . רובינשטיין מלכה

2 . רובינשטיין משה

בעניין:

תובע

עו"ד גור דני

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

פרץ לוזון בנין ופתוח בע"מ

נתבע

עו"ד נחמן דוברת

ע"י ב"כ

צד ג'


 

1. ניר משה אחזקות בע"מ

2. ניר משה


 

פסק דין

 


1.                  הצדדים הסמיכוני ליתן פסק דין לפשרה, ללא נימוקים, על יסוד הסמכות הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984.

 

2.                  התובעים והנתבעת התקשרו ביום 27.11.2003 בהסכם מכר דירה בבניין שבנתה הנתבעת ברחוב הלוטוס ברעננה, הידוע כחלק מחלקה 42 ומחלקה 44 בגוש 7651 ברעננה. (להלן: "הדירה")

 

3.                  התובעים עתרו בתביעתם לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה בדירה שאת עלות תיקונם העריכו על יסוד חוות דעת מומחה מטעמם בסך 141,093 ¤. בנוסף עתרו התובעים לחיוב הנתבעת בתשלום בגין ירידת ערך הדירה בסך 40,000 ¤, עלות דיור חלופי בסך 15,000 ¤, ופיצוי בגין נזק בלתי ממוני בסך 25,000 ¤. לצורכי אגרה הועמדה התביעה על סך 110,000 ¤.

 

 

4.                  לטענת התובעים הנתבעת איבדה זכותה לבצוע התיקונים בעצמה.

 

5.                  הנתבעת כפרה בטענות התובעים בדבר זכותם לפיצויים ובסכום הנתבע. לטענת הנתבעת לא הכחישה מעולם קיומם של ליקויים מינוריים בדירה, ואף תיקנה את מרבית הליקויים בטרם נמסרה הדירה לידי התובעים. הנתבעת טוענת כי התובעים דרשו שלא כדין ביצוע תיקונים נוספים ובלתי סבירים, ולרבות החלפת כל הריצוף בדירה, ומנעו מן הנתבעת זכותה לביצוע תיקונים נדרשים בהיקפים הנדרשים, לאחר המסירה.  גם הנתבעת תמכה טענותיה בחוות דעת מומחה מטעמה.

 

6.                  הנתבעת תבעה בהודעת צד ג' את צד ג' מספר 1, כקבלנית שבנתה את הדירה בפועל עבור הנתבעת, ואחראית לטענתה על תיקון הליקויים מכוח הסכם עימה, ומכוח אחריותה הנזיקית לביצועיה. צד ג' מספר 2 בהודעה לצד ג' נתבע כערב לקיום חיובי צד ג' מספר 1.

7.                  בהסכמת הצדדים מונה בהחלטתי מיום 16.9.2007 אינג' דובדבני כמומחה מטעם בית המשפט. (להלן: "המומחה").

 

8.                  המומחה חיווה דעתו ביחס לליקויים בדירה. על פי חוות דעת המומחה עלות תיקון הליקויים בדירה שפורטו בחוות הדעת מטעם התובעים היא 18,150 ¤ ללא מע"מ. עלות פיקוח הנדסי הוערכה על ידי המומחה בסך 1,800 ¤ נוספים.

 

9.                  המומחה ביאר בחוות דעתו כי המחירים הקבועים בחוות הדעת הם מחירי קבלן מזדמן, וכי ביצוע העבודות על ידי הקבלן שבנה את הבניין עשוי להוזיל עבורו את העלויות בשיעור של עד 20%.

 

10.              ביחס לביצוע החלפת הריצוף במטבח, בחדר הדיור, ובממ"ד,  קבע המומחה בחוות דעתו כי למשך 3 – 4 יממות, במשך ביצוע החלפת הריצוף תהייה הפרעה משמעותית בתפקוד החדרים , וכי במשך יתרת זמן ביצוע התיקונים ניתן להתגורר בדירה בצורה סבירה עם הפרעה מינימלית.

 

11.              התובעים והנתבעים שלחו למומחה שאלות הבהרה. שני הצדדים טוענים כי יש לסטות מקביעות המומחה מטעם בית המשפט, לאור תשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל המומחה.

12.              בסיכומים טוענים התובעים כי יש לחייב הנתבעת בתשלום סך נזקיהם בסך 80,000 ¤ הכוללים פיצוי בגין ליקויי בניה בסך 45,000 ¤ הכוללים תוספת בסך 12,000 ¤ בשל ליקויים שלא חושבו על ידי המומחה, פיצוי בגין דיור חלופי בתקופת התיקונים בסך 15,000 ¤, ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך 20,000 ¤.

 

13.              בסיכומים טוענת הנתבעת כי יש להפחית סך 8,600 ¤ מהסכומים הקבועים בחוות דעת המומחה, על יסוד תשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל. הנתבעת טוענת כי מהסכום המירבי הניתן בפיצוי לאור חוות דעת המומחה יש להפחית 20%.

 

14.              צדדי ג' טוענים בסיכומים מטעמם כי אין לחייבם בשיפוי הנתבעת, וכי ממילא הסכום המירבי שניתן לפסוק לטובת התובעים על פי העולה מחוות דעת המומחה אינו יכול לעלות על 8,560 ¤.

 

15.              לאחר שעיינתי בסיכומי הצדדים, כתבי הטענות וצרופותיהם, התצהירים וצרופותיהם, ובחוות דעת הצדדים והמומחה מטעם בית המשפט, אינג' דובדבני, ותשובותיו לשאלות ההברה; ראיתי לנכון לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים ביחד ולחוד סך 16,000 ¤.

 

16.              על הנתבעים בהודעה לצד ג' ביחס ולחוד לשפות את הנתבעת בגין מלוא הסכום בו חויבה לשלם לתובעים. אציין כי על פי הסכמת הצדדים, ההכרעה היא לצורכי פשרה בלבד ולצורכי תובענה זו בלבד, ולא תהווה מעשה בי דין ולא פלוגתא פסוקה גם בבוררות המתנהלת בין הנתבעת וצדדי ג'.

כל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות מתבקשת להמציא פסק הדין לב"כ הצדדים בדאר רשום עם אישור מסירה.

 

ניתנה היום, י"ט בטבת, תשס"ט (15 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

                                                                               

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/823051BE19476C7A4225753F005622E0/$FILE/CD7C1BEE74BF3B064225753D002E2567.html
תאריך: 
15/01/09
Case ID: 
3933_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : הדס עובדיה
הדס עובדיה
עורכי דין : גור דני נחמן דוברת
גור דני
נחמן דוברת
Powered by Drupal, an open source content management system