האופטרופוס הכללי נ. הועדה המקו


 

 

בתי המשפט

 

ה"פ 5231/06

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני: כב' השופט משה דרורי


 

 

 

  

האפוטורופוס הכללי כמנהל הנכסים של הנעדרים יוסף בן יוסף עתמאן וחסין יוסף עתמאן

בעניין:

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד אופיר פורת

 


 

 

- נ  ג  ד -

 

 


 

1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

ע"י המחלקה המשפטית של עיריית ירושלים (עו"ד אילנית מיכאלי)

2. מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יוסי לבן

3. מדינת ישראל

 

 
המשיבים

באמצעות עו"ד עדי בן דוד מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

 

פ ס ק   ד י ן

 

1.         ביום 4.7.06 הוגשה המרצת פתיחה על ידי המבקש, בא עתר לכך שבית המשפט יפסוק את פיצויי ההפקעה שעל המשיבות לשלם למבקש בגין הפקעת הזכויות של הנעדרים יוסף בן יוסף עתמאן וחסין יוסף עתמאן (להלן – "הנעדרים"), בחלקה 13 שבגוש 30279.

 

2.         בתיק זה התקיימו קדמי משפט רבים, שבהם עודכנתי על התקדמות המו"מ לפשרה ברוח הדברים שהועלו בקדמי המשפט.

 

3.         התיק היה קבוע לק. משפט נוסף למחר, 4.2.10. והנה, היום, הוגשה לבית המשפט הודעה על הסכם פשרה ובקשה למתן תוקף של פסק דין, החתומה על ידי ארבעת עורכי הדין המייצגים את כל הצדדים (התקבל וסומן נספח א).

 

4.         על פי האמור באותו הסכם פשרה, הפיצוי המשולם לנעדרים בגין הפקעת 588.25 מ"ר במושע, לצורך סלילת כביש פת-גילה, בגוש 30279, חלקה 13, יעמוד על סך של 185,000 ¤, אשר ישולמו על ידי המדינה בגין זכויות הנעדרים במקרקעין, לרבות פיצוי בגין שווי עצי הזית ואחרים שנעקרו במקרקעין, סכום זה ישולם לאפוטרופוס הכללי כמנהל הנכסים העזובים של הנעדרים.

 

5.         כמו כן, הוסכם באותו הסכם כי לסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על פי החוק, לתקופה שמיום 1.1.06 ועד ליום התשלום בפועל.

 

6.         כמו כן הוסכם כי לא יינתן כל סעד כלפי המשיבות 1 ו-2 (הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים וחברת מעצ), וכי התשלום ישולם במלואו על ידי המדינה, היא המשיבה 3.

 

7.         מאחר והצדדים ביקשו כי אתן לפשרה תוקף של פסק דין, אני נענה לבקשתם.

 

8.         ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה המסומן א.

 

9.         אין צו להוצאות.

 

10.       המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים, ותודיע להם טלפונית כי הדיון הקבוע למחר מבוטל. 

 

11.       בכך הסתיים הטיפול בתיק והמזכירות רשאית לגנוז את התיק העיקרי עם כל הבש"אות הקשורות אליו.

 

ניתן היום י"ט בשבט, תש"ע (3 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים.

 

                                                                               

משה דרורי, שופט


הוקלד ע"י: אלינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0CB99049855D4DDD422576BF005192C5/$FILE/D11B6FFF323B3DE5422576B800479EDD.html
תאריך: 
03/02/10
Case ID: 
5231_6
Case type: 
הפ
סיווגים
שופטים : משה דרורי
משה דרורי
עורכי דין : אופיר פורת אילנית מיכאלי) יוסי לבן עדי בן דוד מפרקליטות
אופיר פורת
אילנית מיכאלי)
יוסי לבן
עדי בן דוד מפרקליטות
Powered by Drupal, an open source content management system