הדר ואח' נ' המל"ל


 

 

עא 003541/09

בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

04/02/2010

 

כב' השופט צבי זילברטל - סגן נשיא

כב' השופטת גילה כנפי-שטייניץ

כב' השופט רפאל יעקובי

לפני

 

  

1. הדר (דולב) חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

ע"י עו"ד י' רהט

בעניין:

המערערות

 

 

 


 

 

 - נ  ג  ד -

 

 


 

המוסד לביטוח לאומי

ע"י עו"ד א' רזניק

 

המשיב

 

 

 

פסק-דין

 

            בבית משפט השלום התבררה תביעת שיפוי של המשיב נגד המערערות מכוח ההסכם רב השנים שבין הצדדים. בסופו של דבר ההתדיינות התמקדה בשאלה אחת והיא זכותו של המשיב לשיפוי בגין גמלאות הניידות שהוא עתיד לשלם למי שנפגעה בתאונת הדרכים, שהמערערות חבות בפיצויה. לטענת המערערות המשיב הכיר לנפגעת בזכאות זמנית בלבד לקצבת ניידות ולפיכך אין הן חייבות בשיפויו. המשיב טען, כי מדובר בהגבלה לצמיתות המזכה אותו בשיפוי.

 

בית משפט השלום קיבל את התביעה. קרן פסק הדין עמדה על 43,541 ש"ח, לאחר שפסק הדין תוקן בהסכמה. בצירוף הריבית ההסכמית, הסכום מגיע לכדי כ-84,000 ש"ח. עוד חייב בית משפט השלום את המערערות לשאת בהוצאות המשיב בסך 50,000 ש"ח (כולל מע"מ).

 

המערערות טענו בערעורן כי לא היה מקום לקבוע שהמשיב חייב לשלם לנפגעת גמלת ניידות בעתיד ומכאן שהן פטורות מלשפותו, אלא שבהמלצת בית המשפט ובהתחשב בסכום בו מדובר, לא עמדו המערערות על טענה זו. לפיכך אנו דוחים את הערעור בעניין זה.

 

נותרה שאלת ההוצאות, הן בבית משפט קמא והן בערעור. אכן, הכלל הוא שאין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בפסיקת ההוצאות, אלא במקרים נדירים ויוצאי דופן.  בנוסף, ככלל, כאשר מדובר בפסק דין כספי, נקבע שיעור ההוצאות תוך התחשבות בסכום פסק הדין. במקרה דנן, לא הסביר בית משפט קמא מדוע סכום ההוצאות נקבע בשיעור הנחזה כגבוה מאוד ביחס לסכום פסק הדין. יצוין, כי בית המשפט מוסמך להתחשב לעניין ההוצאות בדרך בה ניהל בעל דין את ההליך ובשיקולים נוספים, אך אם הוא עושה כן עליו לפרט את שיקוליו. במקרה דנן, התקיימה ישיבת הוכחות אחת ושני דיונים במסגרת קדם משפט. עוד ניתן לציין, אף כי אין אנו נדרשים למחלוקת לגופה, שלא ניתן לומר שעל פני הדברים לא היה מקום להתגונן בפני התביעה כפי שהוגשה באופן שבו עשו זאת המערערות. לא ניתן לכנות את טענת ההגנה כטענת סרק שתצדיק הטלת הוצאות בשיעור החורג מהמקובל. בנסיבות אלה יש מקום לקבל את ערעור המערערות בסוגיית ההוצאות.

 

לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, ובהתחשב גם בתוצאת הערעור ובהסכמת המערערות שלא לעמוד על ערעורן העיקרי, אנו מעמידים את ההוצאות שנפסקו לזכות המשיב בבית משפט השלום על סך 10,000 ש"ח, בצירוף מע"מ, תחת הסכום שנפסק. אין צו להוצאות בערעור.

 

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

 

ניתן היום, כ' בשבט, תש"ע (4 בפברואר 2010), בהיעדר הצדדים.

 

                                                                               

רפאל יעקובי, שופט


 

גילה כנפי-שטייניץ, שופטת


 

צבי זילברטל, סגן נשיא


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CADAD8C93B4ADA10422576C00051D479/$FILE/BC41B9E5EF6C8961422576C0002EC0A7.html
תאריך: 
04/02/10
Case ID: 
3541_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : צבי זילברטל
צבי זילברטל
עורכי דין : א' רזניק י' רהט
א' רזניק
י' רהט
Powered by Drupal, an open source content management system