מג`האד נ. עוזרי נעימה


 

   

בתי המשפט


 

א  005661/09

בית משפט השלום בירושלים

א 5661.1/09


 


 

  04/02/2010

לפני כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

 מג`האד ווסאם

ע"י ב"כ  עו"ד ראשיד

בעניין:

התובע ונתבע שכנגד

 

 


 

 

נ  ג  ד

 

הנתבע

נתבעת ותובעת שכנגד

1 . עוזרי נעימה טל

2 . הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ

 

ע"י ב"כ  עו"ד סופר

 

פסק דין

 

בפני תביעה ותביעה שכנגד, לתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו עקב תאונת דרכים שהתרחשה ביום 15/3/03, בין רכבו של התובע והנתבע שכנגד (להלן - "התובע") לבין רכבו של הנתבע, המבוטח ע"י הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן- "הנתבעת") שהגישה תביעת שיבוב, כנגד התובע.

 

תחילתו של הליך זה, בפני כב' השופט ד' מינץ ששמע את עדי הנתבעים, בהסכמת הצדדים, קודם לשמיעת עד התובע, שלא התייצב לישיבה המקדמית הראשונה שנקבעה. התיק הועבר אלי, לפי החלטת סגן הנשיא השופט ר' שמיע, עם המעבר של השופט ד' מינץ לבית המשפט המחוזי.

 

התובע, טען בכתב התביעה כי האחריות לתאונה מוטלת על הנהג ברכבו של הנתבע (להלן-"נהג הנתבע"), עקב פגיעה מאחור ברכבו של התובע בעת נסיעתו. הנתבעים טוענים מנגד, כי האחריות לתאונה מוטלת על הנהג ברכבו של התובע, עקב סטייתו לעבר הנתיב בו נסע נהג הנתבע, ופגיעתו ברכבה.

 

התובע, לא הביא כאמור לעדות לישיבה המקדמית הראשונה את הנהג ברכבו. על מנת ליתן לתובע הזדמנות להבאת גירסת הנהג, הורה כב' השופט מינץ לתובע, להגיש תצהיר של הנהג. בהחלטה נקבע, כי אם לא ייעשה כן התובע במועד שנקבע לכך, יוגשו סיכומים על סמך החומר המצוי בתיק. ביום 27.7.09 ניתנה החלטה ע"י השופט מינץ, בה נקבע כי  מאי הגשת התצהיר, ניתן ללמוד על ויתור של התובע על עדותו של הנהג. לפיכך, ניתן פעם נוספת צו לסיכומים.

 

בפתח הישיבה שנקבעה בפני, ביקש ב"כ התובע כי אורה על הזמנת הנהג, בצו הבאה. הבקשה נידחתה, כאמור בהחלטתי מיום 5.1.10 והצדדים התבקשו לסכם.

 

בהחלטתי מיום 7.1.10 הוריתי לב"כ הצדדים, ליתן הודעה אם הם מסכימים למתן פסק הדין על ידי, או שמא ע"י המותב הקודם, ששמע את העדויות מטעם הנתבעים והתובעת שכנגד.

 

ב"כ הנתבעים, השאיר את ההחלטה לשיקול דעתי ואילו ב"כ התובע, לא נתן את עמדתו בשאלת המותב שיתן את פסק הדין, והסתפק בהודעה כי הוא אינו מסכים למתן פסק דין, ללא העדת העדים מטעמו. לפיכך כדבריו בהודעתו: "אין לו עמדה לגבי מתן פסק הדין בניגוד לעמדתו ורצונו". כך גם, לא הועלתה טענה או בקשה כלשהי ע"י ב"כ התובע בפתח הדיון או בטרם חתימתו, למתן פסק הדין ע"י המותב הקודם. בהתאם לכך, פסק הדין יינתן על ידי על פי החומר המצוי בפני.

 

בהיעדר ראיות מטעם התובע לסתור את עדותו של נהג הנתבע, על סטייתו של רכב התובע לעברו וכן את הודעתו במשטרה (נספח לתביעה שכנגד), אני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנהג ברכבו של התובע. יוער, כי ב"כ התובע הודיע כי אינו מבקש לסכם, משנידחתה בקשתו להזמין את הנהג בצו הבאה ואין ביכולתו, לדבריו, לסכם בשלב זה. לפיכך, לא נשמעה טענה כלשהי על ידו כנגד ראיות הנתבעים.

 

לפיכך דין התביעה להידחות.

 

התובעת שכנגד, הוכיחה את תשלומיה למבוטח עקב התאונה וכן הגישה חוות דעת של שמאי להערכת הנזקים, המתיישבים עם נסיבות התאונה. לא הוגשה חוות דעת נגדית ע"י הנתבע שכנגד וכן לא ניטען דבר בסיכומים, כנגד גובה הנזקים הניטענים.

 

בנסיבות אלו ולאור קביעתי בשאלת האחריות לתאונה, דין התביעה שכנגד להתקבל.

 

הנתבע שכנגד, ישלם לתובעת שכנגד סך של 36,629 ¤ בגין תשלומיה למבוטח וכן את הוצאותיה לשכר טירחת שמאי בסך 400 ¤. התשלומים, ישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד התשלום ביום 4.6.09 ועד ליום התשלום בפועל.

 

אני מחייבת את התובע לשלם לנתבעת 2 הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ¤ בצירוף מע"מ.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום כ' בשבט, תש"ע (4 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

 


קלדנית: מ.א.

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2739DC39449C0A4C422576C00061D049/$FILE/13BDEE32A7F9B535422576A20032A7C1.html
תאריך: 
04/02/10
Case ID: 
5661_9
Case type: 
א
סיווגים
עורכי דין : התובע סופר ראשיד
התובע
סופר
ראשיד
Powered by Drupal, an open source content management system