אפרים סיקצה נ. רונופולידן בע"מ


בתי-המשפט

 


 

א  001895/05

בית משפט השלום ירושלים

05/02/2010

 תאריך:

כב' השופט א' דראל

לפני:

 

 

  

אפרים סיקיצ'ה

בעניין:

התובע

גבריאל מלאך

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נגד


 


 


 

1. רונופולידן בע"מ

2. מגדל חברה לביטוח  בע"מ


 

הנתבעות

יואב דור

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נגד


 


 


 

על בטוח בע"מ


 

הצד השלישי

דניאל אברהמוביץ

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נגד


 


 


 

איילון חברה לביטוח בע"מ


 

הצד הרביעי

ע"י ב"כ עו"ד          חיים מאיר


 


 

 


פסק דין

 


1.                   עניינה של התובענה הוא נזקי גוף שנגרמו לתובע בתאונה שאירעה ביום 15.1.04 במהלך עבודתו כדפס במפעלה של הנתבעת מס' 1 (להלן: "הנתבעת"). הנתבעות הן המעסיקה של התובע והמבטחת שלה; הצד השלישי סיפקה לנתבעות שירותי יעוץ בתחום הבטיחות והצד השלישי מס' 4  מבטחת את הצד השלישי בביטוח אחריות מקצועית.

 

2.                   ביום 18.11.2008 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה סולקה תביעת התובע בסכום כולל של 347,000 ¤. הסכום שולם על ידי הנתבעות. לאחר סילוק תביעת התובע נותר  לדון בהליכים שנקטו הנתבעות כנגד הצד השלישי והצד השלישי כנגד הצד הרביעי.

 

3.                   בהמשך לכך הוגשו תצהירים מטעם הנתבעות, הצד השלישי והצד הרביעי. לאחר הגשת התצהירים התקיימה ישיבת קדם משפט ולאחריה הודיעו הנתבעות כי הן נכונות להסכים לדחיית ההודעה לצד שלישי ללא צו להוצאות אך הצד השלישי עומד על פסיקת הוצאות לטובתו. בהינתן גדר המחלוקת קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט ולפיה ידחו ההודעות ללא שיתקיים בהן דיון תוך שהצדדים יסכמו את טענותיהם בשאלת ההוצאות.

 

4.                   הנתבעות טוענות כי אין לחייבן לשאת בהוצאות הצד השלישי. הן מפנות לנוהג בתיקים מסוג זה, שלפיו אין מחייבים תובע שתביעתו נדחית בהוצאות הנתבע וכן נסמכות על כך שסקרי הסיכונים שצורפו לתצהיר הצד השלישי מעלים כי המכונה הספציפית לא נבדקה לפני האירוע. הן טוענות כי הצד השלישי הפרה את חבותה החוזית והתרשלה ולכן אין מקום לזכותה בהוצאות. הנתבעות מוסיפות כי אילו הייתה הצד השלישי מגלה את מסמכיה קודם לכן לא הייתה מוגשת ההודעה או שההליכים היו מופסקים בשלב מוקדם יותר.

 

5.                   הצד השלישי סבורה כי יש לזכותה בשכר טרחה לפי התעריף המינימאלי המומלץ – 10% מסכום הפשרה תוך שהיא מצביעה על העבודה שהושקעה : הכנת כתב הגנה; הכנת תצהירי עדות ראשית; הופעה במספר קדמי משפט והכנת הודעה לצד רביעי. עוד טוענת הצד השלישי כי יש לזכותה בהוצאות עבור ההודעה לצד רביעי נוכח טענותיה הקלושות של המבטחת.

 

6.                   הצד הרביעי מבקשת אף היא לפסוק לזכותה הוצאות בגין צירופה להליך.

 

7.                   לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני מחייב את הנתבעות בתשלום שכר טרחת עורך דין בהודעה לצד שלישי והוצאות משפט בקשר להודעה זו (שניהם ביחד)  בסכום של 15,000  ¤ בתוספת מס ערך מוסף. למסקנה זו הגעתי בשל השיקולים הבאים:

 

א.      איני סבור כי יש מקום שלא לפסוק הוצאות לזכות הצד השלישי משנגררה להליך ואיני סבור כי עליה לשאת בנטל הנובע מכך שהמידע לא עמד לפני הנתבעות בטרם הגשת ההודעה.

 

ב.      עוד איני סבור כי יש להביא בחשבון טענות לגופו של עניין בכל הנוגע לאחריות והיקפה נוכח האמור בתצהירי העדות.

 

ג.        מנגד, משלא צורף הסכם שכר טרחה יש לפסוק את השכר הנראה ראוי בנסיבות העניין. בהתחשב בהיקף העבודה הסכום האמור נראה משקף את שהושקע.

 

ד.      עוד יש להביא בחשבון את סיום ההליך ללא שמיעתו וגם מטעם זה לא מצאתי כי יש מקום לפעול לפי התעריף.

 

8.                   באשר להודעה לצד רביעי – לא מצאתי כי יש לעשות צו להוצאות ולפיכך בכל הנוגע להודעה זו ישא כל צד בהוצאותיו.  מטבע הדברים ההודעה לא הוכרעה בשל סיום ההליך ובהיעדר נתונים מספיקים לא ניתן לקבוע אם הגשתה הייתה מוצדקת או לא.

 

9.                   לסיכום, ההודעה לצד שלישי נדחית. הנתבעות ישלמו לצד השלישי שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (שניהם ביחד) בסכום של 15,000 ¤ בתוספת מס ערך מוסף. ההודעה לצד רביעי נדחית ללא צו להוצאות.

 

10.               הסכומים ישולמו בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין.

 

ניתן היום כ"א בשבט, תש"ע (5 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר את פסק הדין  לבאי כוח הצדדים.

 

                                                                                             

א' דראל, שופט

 

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C10C425D10C80AA0422576C10051287C/$FILE/297AD18704A4FFF2422576C1002469FE.html
תאריך: 
05/02/10
Case ID: 
1895_5
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : א' דראל
א' דראל
עורכי דין : חיים מאיר נגד
חיים מאיר
נגד
Powered by Drupal, an open source content management system