עמידר החברה הלאומית לשכון נ. ח


 

   

בתי המשפט


 

א  002389/09

בית משפט השלום ירושלים


 

07/02/2010

 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 

 


 

עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל

בעניין:

התובעת

עו"ד אנה קרביץ

ע"י ב"כ 


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . חסון לימור

2 . אדחידל קייס איברהים


 

הנתבעים


 

 


 


 

פסק דין

 

1.      התביעה שבפני, היא תביעה לסילוק יד ותביעה כספית, לתשלום חובות של הנתבעים בגין הוצאות שימוש בנכס המנוהל ע"י התובעת ב"גבעת המטוס" בירושלים. התובעת, דרשה את סילוקם של הנתבעים מהנכס, עקב חובם בגין השמוש בו, בסך של 24,766 ¤.

 

2.      הנתבעת 1, היא השוכרת של הנכס על פי  הסכם שכירות שנחתם על ידה (נספח א' לכתב התביעה) והנתבע, הוא בן זוגה של הנתבעת, המתגורר איתה בנכס.

 

3.      תחילתה של התובענה, בהגשתה בסדר דין מקוצר וניתנה לנתבעים רשות להתגונן בהיעדר מסמכים מפורטים, בתמיכה לתביעה ובהיעדר יריבות לכאורה, בין התובעת לנתבע.

 

4.      הנתבעת טענה כי היא שלמה כסדרם, את כל תשלומי שכר הדירה וכי החוב שהצטבר,הוא בגין אי תשלום של חלק מחיוביה לצריכת חשמל הואיל והחשבונות לא שיקפו את הצריכה, והיו שגויים וגבוהים הרבה מעבר לצריכה הקודמת. כמו כן טענה הנתבעת, כי תשלום בסך של 1,700 ¤ ששולם על ידה עבור חודשים 12/04 ועד 7/05 בשובר ידני בגין צריכת חשמל, לא קוזז מהחוב. הנתבעת הוספיה וטענה, כי מאחר ולא הומצאו לה שוברים נוספים לתשלום למרות דרישתה לכך, היא שלחה כתב התחייבות לתובעת לתשלום חיוביה בגין צריכת חשמל לשנת 2005 (נספח 7 לכתב ההגנה). לדברי הנתבעת, תשלומיה לתובעת נעשו לפי הסדרים שהושגו בינה לבין נציגת התובעת הגב' תמי מרדכי (כדוגמת הנספח לכתב ההגנה) ואין להלין כנגדה, לנוכח הפסקת עבודתה של הנציגה ב"גבעת המטוס". הגב' מרדכי לא התייצבה לעדות והתובעת, הסתפקה בזמנת נציג אחר, שלא היה מעורב בענייני השוכרים בתקופה הרלוונטית לתביעה.

 

5.      בישיבה המקדמית, הודתה התובעת כי חל שיבוש במוני החשמל. על כך ניתן ללמוד מעדכון נתוני חשמל צובר בקריאות המונה מחודש 10/05 ועד לחודש  12/06 נבעת שנירשמה קריאת מונה קודמת 62,000 קו"ש, אך לא נראתה קריאת מונה נוכחית בין חשבון לחשבון. כמו כן, לא נרשם מס' המונה ( כאמור בנספחים לתצהיר גילוי מסמכים של התובעת). בחודש 2/07, נרשמה קריאת מונה 87,292 קו"ש ואותה קריאה, נרשמה שוב בחודשים 4/07 ו- 6/07, ללא עדכון קריאות ביניהם.

 

6.      בחודש 10/07 נרשמה במפתיע "קריאה קודמת", נמוכה יותר מהקריאות שקדמו לה כמובא לעיל, של 43,750  קו"ש וב- 12/07 נרשמה שוב כמקודם, קריאה של 87,292 קו"ש (כפי שנרשם בתחילת שנת 2007 כמובא לעיל). בחודש 4/08 נירשמה  קריאה קודמת בשיעור של 43,750 קו"ש וקריאה נוכחית לאותו חודש, של 53,632 קו"ש. בכל אלו, יש כדי להצביע על שיבוש בקריאות מוני החשמל, אשר היה בהם כדי למנוע מהנתבעת לשחם את החשבונות כסידרם, בפרט לנוכח עיכוב בבחינת הנתונים ע"י התובעת. זאת מעבר למחדל של התובעת, ברישום מס' המונה בדיווחי התובעת החיוב בחשמל צובר, אשר על פיהם הוגשה התביעה. בדיווחים נרשם, מס' מונה – 0. רק בחשבון לחודש 10/07, נירשם כי מס' המונה הוא 20735 וכן בחשבונות לשנים  2009-, נירשם מס' המונה.

 

7.      לנוכח טעויות חוזרות ונשנות בקריאות המונה ובהיעדר נתונים עקביים המתיישבים על הדעת, בעליה סבירה בין קריאה לקריאה להבדיל מירידה ומעלייה חדה, ובשים להפרשים בלתי סבירים בין הקריאות, היה על התובעת לערוך אומדן של הצריכה, על מנת שמי מהצדדים לא יצא ניזוק עקב הטעויות האמורות.  מקריאת מונה תקין עם ציון מספרו הנכון לחודש 10/07 של 43,750 קו"ש ולחודש  4/08 בסך של 53,632, עמדה הצריכה למשך 7 חודשים על 9,882 קו"ש. לפיכך, האומדן של הצריכה החודשית הוא בסך של 1,411 קו"ש. מחירו של קו"ש חשמל לפי החשבונות הוא 0.43 ¤ לקו"ש. לפיכך, החיוב האמור צריך להיות בסך של 607 ¤ לערך לחודש.

 

8.      התובעת, העידה על תשלומיה עד לחודש 07/05. בהתאם לכך ולמספר חודשי הצריכה, נותר לה חוב בסך של 24,280 ¤ ואין לתשלום בסך של 1,700 ששולם על ידה, רלוונטיות לתביעה. 

 

9.      יחד עם זאת, לנוכח מחדליה של התובעת בהגשת החשבונות הנכונים במשך שנים ארוכות, ובסירובה ללא כל הנמקה לבקשת הנתבעת לאפשר לה לשלם בהוראת קבע לפי שובר ידני ובשל הפסקת עבודת נציגת התובעת בגבעת המטוס, באופן שמנע בירור והסדרה של התשלומים כבעבר, אין לתובעת להלין כנגד הנתבעת על הפרת הסכם השכירות.

 

10.  בנסיבות אלו, אין לתובעת עילה לסילוק ידה של הנתבעת מהנכס, וטוב עשתה התובעת מהימנעה מבקשה למתן סעד זה, בסיכומיה. בנוסף לכך, לא הוכחה יריבות עם הנתבע והאחריות לקיום ההסכם, מוטלת על הנתבעת בלבד. לפיכך, התביעה כנגד הנתבע, נדחית. 

 

11.  לאור מחדלי התובעת בהתנהלותה כגוף ציבורי כמובא לעיל, ונכונותה של הנתבעת מנגד לשלם סכומים מוסכמים עד לבירור הקריאות הנכונות של המונה, שנידחתה ע"י התובעת, אני מורה על חיוב הנתבעת בתשלום לתובעת בסך 22,000 ש"ח בלבד ללא ריבית והפרשי הצמדה ובפריסה ל-  10 תשלומים שווים מחמת קשייה הכלכליים של הנתבעת, עליהם היא העידה. התשלומים, ישולמו בכל ראשון לחודש, החל מחודש מרץ 2010. אי ביצוע תשלום במועדו, יביא לפרעון מלוא הסכום.

 

12.  לאור הערותי לתובעת, אני מחייבת את הנתבעת בתשלום הוצאות משפט לתובעת בגין אגרת בית משפט בלבד, ומבלי לחייבה בתשלום שכר טירחת עו"ד. 

 

המזכירות תשלח העתק לצדדים.

 

ניתן היום כ"ג בשבט, תש"ע (7 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים

 

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

 

 

 

 


 


קלדנית: מ.א.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AAB29E5BDDD4219B422576C30051E394/$FILE/A542594C35C41953422576B20038CDE8.html
תאריך: 
07/02/10
Case ID: 
2389_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אנה קרביץ
אנה קרביץ
Powered by Drupal, an open source content management system