שלמה בכר נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 007233/07

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

 

11/02/2010

 

כבוד השופטת יהלום הדס

נ.צ.ע. –שור

בפני:

 

 


 

שלמה בכר

בעניין:

התובע

ע"י ב"כ עו"ד  אבני

 


 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד משה אהרון

 

  פסק דין

 

1.         הוגשה תביעה בעקבות שלילת זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה.

 

2.         בישיבת קד"מ מיום 24/11/08 הוגדרה פלוגתא:

"זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בהתייחס למרץ 2007".

 

3.         כך נאמר בתצהיר התובע:

"1.       אני יליד 1968 בן 40 גרוש ואב ל- 3 בנות קטינות בנות 7,9,11 שנים המצויות בחזקת אמן.

2.         אני מוכר ע"י המל"ל כנכה בעל דרגת אי כושר יציבה של 60% החל משנת 2002.

3.         קצבת הנכות שלי בסך של 1,195 ¤ מעוקלת במלואה על ידי הוצל"פ מזונות וכן מנוכה ממנה ביטוח בריאות כאופן ישיר ע"י המל"ל ועל כן אני נשאר ללא קצבת קיום כלשהי.

4.         אמי גב' חנינה בכר הינה קשישה בת 75 שנה המתקיימת מקיצבת זקנה בסך 869 ¤ וכן פנסיה מקג"א בסך 1,176 ¤.

5.         מצבה של האם הינו קשה והינה זכאית לגמלת סיעוד בשיעור 93%.

6.         אני מתגורר עם אמי בדירת ירושה של הסבא אשר לאמי לכל היותר 1/8 מהדירה ואילו לי אין כל זכות בדירה.

7.         בשל מצבה הקשה של אמי וכן בשל מצבי הרפואי המונע ממני אפשרות לעבודה, עיקר זמני מוקדש לסיוע בטיפול באם והסעתה לטיפולים רפואיים ו/או אחרים אולם למען הסר ספק אינני מקבל גמלת סיעוד מהמל"ל בגין כך.

8.         הגשתי תביעה למל"ל לשם קבלת גמלת הבטחת הכנסה ביום 28/3/07.

9.         המל"ל החליט בניגוד לכל דין כי הינו מצרף את הכנסות אמי להכנסותי ויצר לי כך יש מאין הכנסה כאשר ברור כי אין לי כל הכנסה כמפורט לעיל.

10.       אין מקום לאותו צירוף ובמיוחד כי חשבון הבנק של אמי הינו חשבון עצמאי ומתנהל על שמה בלבד.

11.       בנסיבות העניין יש ליתן לי דמי קיום כמקובל (הבטחת הכנסה) ולא להטיל את עול כלכלתי על אמי הקשישה שזוהי המשמעות האמיתית של אותו צירוף הכנסות.

12.       ראוי להדגיש כי לאמי יש עובדת סיעודית המטפלת בה 24 שעות ביממה והכנסותיה של אמי עוברות כמעט במלואן לצורך התשלום עבור העובדת הסיעודית.

13.       למיטב הבנתי הטלת הוצאות כלכלת בן הבגיר בן 40 שנה על אם הקשישה איננה בהתאם לכל חוק ו/או דין ו/או מדיניות מקובלת בתחום הסעודי עליו ממונה הביטוח הלאומי.

14.       מצבי במהלך כל התקופה לא השתנה ואף לא הכנסותי. הגשתי תביעות הבטחת הכנסה נוספות בגין אותו מצב אולם המוסד לביטוח לאומי טרם נתן תשובה לעניין תביעות אלו ועל כן יש לראות אף אותן כמתייחסות לאותן נסיבות ויש להכיר בהן".

 

4.         התובע העיד בפנינו, ביום 28/6/09.

התובע העיד שהוא גר אצל אימו.

התובע הופנה לכך שבביקור אחות אצל אימו, לבדיקת זכאותה לגמלת סיעוד, הצהירה האם שהיא גרה לבד.

לדבריו:

"לאימי יש יחידת דיור שהיא בנתה ללא רשיון ושם אני גר. אני לא יודע אם זה נקרא שאני גר אצלה או לא. פעם זה היה מושכר והיום אני גר שם כי אין לי איפה לגור ... מדובר ביחידת דיור נפרדת".

 

5.         במהלך הדיון הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם המל"ל. על פי החלטתנו, התעודה נמשכה מהתיק.

 

6.         ביום 12/7/09 הוגשה תעודת עובד ציבור נוספת מטעם המל"ל .

 

7.         על פי החלטה מיום 10/9/09, היה על התובע להודיע האם הוא מבקש לחקור את מוסר התעודה.

 

8.         משלא הודיע דבר, ניתנה החלטה על הגשת סיכומים בכתב.

            הסיכומים לא הוגשו.

 

9.         לפיכך הודע לצדדים ביום 29/12/09 כי ינתן פסק דין על פי החומר שבתיק.

 

10.       כך נאמר בתעודת עובד ציבור מיום 25/6/09:

"התובע מר בכר שלמה ת.ז. 024065500 הגיש תביעה להבטחת הכנסה ביום 28/3/07. תביעתו נדחתה ביום 5/6/07 בגין הכנסה נחשבת.

1.         בטופס התביעה מיום 28/3/07 הצהיר שמתגורר עם אימו הגב' בכר חנינה ת.ז. 78482411 בכתובת גולומב 12, גבעתיים, טען להשגחה על אימו.

2.         בהצהרה שצורפה לטופס התביעה מסר, כי מתגורר עם אימו "4 שנים אחורה מתאריך 27/3/07 ... משגיח ומטפל באימי יום ולילה רצוף ...".

3.         עפ"י תקנה 13 לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 "לצורך קביעת הזכאות לגימלה בשיעורה של מי שתקנה 3(א)(3) חלה עליו, יצורף להכנסתו חלק מהכנסת בן המשפחה החולה כדלקמן ...".

 

א.        הובאו בחישוב הכנסות החולה:

פנסיית עובדי מדינה             2,419 ¤ (בהתאם לתדפיס עו"ש שהודפס בתאריך 19/3/07 מחשבון 331378 בנק פועלים סניף גבעתיים)

            פנסיה מקג"מ                        1,173 ¤ (בהתאם לתלוש 3/07)

            קצבת זקנה                             1,229 ¤ ברוטו.

            קצבת שארים                                    869    ¤ ברוטו.                     

                                                                                    5,690 ¤

 

            ...

ב.         עפ"י סעיף 12 לחוק הבטחת הכנסה נערך חישוב הכנסות החולה לצורך קביעת הכנסה נחשבת. הכנסה נחשבת היא 4,710 ¤.

ג.         לפי פסקה (2) בתקנה 13 לתקנות, סך הכנסות החולה עולות על שיעור הגמלה של החולה בהתאם להרכב המשפחה.

            כלהלן: 4,710 ¤ (הכנסה נחשבת)

                         2,181 ¤ (שיעור גמלה ליחיד בגיל פרישה)

             סה"כ 2,529 ¤    

 

ד.         הכנסת החולה בסך 2,529 ¤ הובאה בחישוב הכנסות התובע עפ"י סעיף 9 לחוק.

            סך ההכנסה כאמור מעל גובה הגמלה (1,430 ¤ עפ"י סעיף 5(א)(2)(א) טור ב' בתוספת השנייה), ולכן אינו זכאי לפי סעיף 5 (ב) לחוק הבטחת הכנסה...”

 

11.       התובע הצהיר חד משמעית, מספר פעמים, שהוא גר עם אימו.

 

12.       משכך הצהיר, חלות בעיינו הוראות סעיפים 12 לחוק הבטחת הכנסה וסעיף 13 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ד-1982, המצויינים לעיל.

 

13.       נוכח האמור, לא הוכח שנפל פגם בהתנהלות המוסד לביטוח לאומי, כזה המצדיק ביטול החלטתו הדוחה את התביעה להבטחת הכנסה.

 

14.       התביעה נדחית.

 

ניתן היום כ"ג בשבט, תש"ע (7 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים

_____________________

_____________________


 

יהלום הדס, שופטת

נ.צ. – גב' שור 


 

 

תשובה חן-קלדנית.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/46ECB48CEF670F96422576C700516C99/$FILE/3E50DFDBA9A4D10F422576B600478DFA.html
תאריך: 
11/02/10
Case ID: 
7233_7
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : יהלום הדס
יהלום הדס
עורכי דין : אבני משה
אבני
משה
Powered by Drupal, an open source content management system