מר אבו סביח הישאם נ. הפול-המאג


 

   

בתי המשפט


 

א  003200/07

בית משפט השלום ירושלים

 

14/02/2010

 

כבוד השופטת יעל ייטב

לפני:

 

 מר אבו סביח הישאם

בעניין:

תובע

 מיעארי מואייד

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

הפול-המאגר הישראלי לביטוחי רכב

נתבעת

 קרו ראניה

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

מבוא

1.                  התובע, יליד 6.1.66, מטפל סיעודי בבית החולים הרצוג, נפגע בתאונת דרכים אשר אירעה ביום 25.4.06, שעה שרכב על קטנוע והתנגש ברכב שביצע סיבוב פרסה פתאומי. אין בין הצדדים מחלוקת באשר לחבות הנתבעת לפצות את התובע בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ולפיכך השאלה היחידה הטעונה הכרעה הינה באשר לגובה הנזק.

 

הנכות הרפואית

2.                  לבדיקת מצבו הרפואי של התובע, מונה ד"ר לבני בהסכמה, כמומחה בתחום האורטופדיה.

 

3.                  המומחה ציין בחוות דעתו  שבמהלך תאונת הדרכים נפגע התובע בכף ידו השמאלית, ולאחר שפנה לחדר מיון בבית החולים הדסה הר- הצופים, אובחנה פריקה של מטקרפוס 1 ביד שמאל. בחדר המיון בוצעה החזרה של הפריקה וכן קיבוע בגבס. הגבס הוסר לאחר שלושה שבועות, ולאחר מכן טופל התובע בטיפולי פיזיותראפיה במכון שירותי בריאות כללית בשיך ג'ראח .

 

4.                  המומחה ציין שבבדיקה הקלינית מצא שאין כל הגבלת תנועה באגודל, אף לא נמצא ממצא פתולוגי אחר. צוין שהתובע מתלונן על כאבים בעת שהוא מחזיק חפצים בכוח, או בעת קור.

 

5.                  על בסיס ממצאיו קבע המומחה שלא נותרה לתובע נכות לצמיתות. יחד עם זאת קבע המומחה לתובע נכות זמנית בשיעור 100% למשך 6 שבועות,  וכן נכות זמנית בשיעור של 50% למשך 3 שבועות נוספים.

 

6.                  המומחה לא זומן לחקירה נגדית, ולפיכך אני מאמצת את קביעותיו  וקובעת שלא נותרה לתובע נכות צמיתה בעקבות תאונת הדרכים.

  הנזק

7.                  במהלך סיכומיו עתר התובע לפיצוי בגין נזק בלתי ממוני, הפסד הכנסות בעבר, עזרת הזולת, והוצאות, בסכום כולל של 30,000 ¤.

 

8.                  לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם, מצאתי שבנסיבות הקיימות זכאי התובע לפיצוי בגין הנזק הבלתי ממוני בלבד.

 

9.                  כפי שתיאר המומחה הרפואי, מדובר בפגיעה קלה בכף יד שמאל, שעל פי הנתונים שבפני, אינה היד הדומיננטית. הפגיעה לא גרמה לשבר, אלא לפריקה בלבד באגודל, ולאחר החזרה למקום וגיבוס מקומי למשך 3 שבועות, וטיפולים פיזיותראפיים בהיקף שלא הוכח, לא נותרה נכות צמיתה.

 

10.              כידוע, פיצוי בראש נזק מיוחד חייב בהוכחה. באשר להפסד הכנסות בעבר, לא הוכח הפסד כאמור. בתצהיר עדות ראשית וכן במהלך החקירה הנגדית, העיד התובע שבעקבות תאונת הדרכים הוא נעדר מעבודתו, למשך תקופה שבין חודש לחודשיים, ושגם לאחר מכן לא היה באפשרותו לעבוד שעות נוספות.

 

11.              המומחה הרפואי קבע כאמור בדיעבד שהתובע היה זכאי לנכות זמנית למשך מספר שבועות כפי שקבע. אין בקביעה זו כדי להוכיח שהתובע אכן נעדר מעבודתו, או שנגרמו לו הפסדי שכר. לתצהיר עדות ראשית צורפה תעודת מחלה המעידה על כך שניתנו לתובע 17 ימי מחלה, ואולם התובע לא הגיש כל מסמכים המעידים על כך שהוא אכן נעדר מעבודתו או שנגרמו לו הפסדי שכר.

 

12.              עיון בתלושי השכר של שנת 2006, אשר צורפו לתצהירו, מעיד על כך שלא נגרם לתובע כל הפסד שכר בעקבות התאונה. עולה מהתלושים שלא נפגעה גם הכנסתו מעבודה בשעות נוספות.

 

 

 

13.              עולה מתלושי השכר שנתוני שכרו הרלבנטים של התובע היו כדלקמן:

 
עבודה נוספת

משמרות ליל ו' ושבת ברוטו

שכר ברוטו

חודש (בשנת  2006)

389.00 ¤

כ-1,000 ¤

5,105.65 ¤

ינואר

342.30 ¤

כ-590 ¤

4,835.56 ¤

פברואר

498.67 ¤

כ-400 ¤

4,832.91 ¤

מרץ

664.41 ¤

כ-700 ¤

5,044.01 ¤

אפריל

1,357.70 ¤

כ-850 ¤

5,754.68 ¤

מאי

704.63 ¤

כ-350 ¤

8,738.12 ¤

יוני

704.81 ¤

כ-900 ¤

6,152 ¤

 יולי

865.55 ¤

כ-600 ¤

5,349.34 ¤

 אוגוסט

509.14 ¤

כ-200 ¤

4,837.45 ¤

ספטמבר

912.69 ¤

כ-850 ¤

5,551.41 ¤

אוקטובר

1,229.87 ¤

כ-1,000 ¤

5,868.83 ¤

נובמבר

760.38 ¤

כ-700 ¤

5,346.78 ¤

דצמבר

 

14.              בחקירה נגדית ציין התובע שלמיטב ידיעתו שולם שכרו במהלך תקופת העדרותו תוך התחשבנות בין מעבידו לבין הביטוח.

 

15.              בתחילת סיכומיו ביקש בא כוחו של התובע להתיר לו הבאת ראיות לכך שלתובע הופחתו ימי מחלה. בשים לב לכך שלא היתה כל מניעה להביא את האישור הנדרש עוד בעת הגשת תחשיב נזק, וכן בשים לב לשאר הראיות שבפני,  לא מצאתי לנכון להתיר את הגשת הראיה המתבקשת.

 

16.              עולה כאמור מהנתונים שהובאו בפני, שלא נגרם לתובע כל הפסד שכר, שכן בחודש שבו אירעה התאונה (אפריל), ולאחריו, לא נפגע שכרו אלא לכל היותר חלה בו עלייה, ולפיכך אין מקום לפסוק לתובע פיצוי בראש נזק זה.

 

17.              התובע לא הגיש תלושי שכר לשנים שלאחר שנת 2006, ואולם ברור מהנתונים שאין בסיס לפסיקות פיצוי בגין גריעה מכושר ההשתכרות.

 

18.              לא מצאתי שיש לפסוק לתובע פיצוי בגין עזרת הזולת. התובע לא הוכיח שנזקק לעזרה כאמור. מדובר בפגיעה קלה באגודל, לא ברור מהי העזרה שלה נזקק. עולה מתלושי השכר שהתובע המשיך בעבודתו וסייע לאחרים, ולפיכך לא מצאתי שיש לפסוק פיצוי בראש נזק זה.

 

19.              אשר להוצאות, מצאתי שיש לקבל את טענת הנתבעת, לפיה אין לפסוק פיצוי בראש נזק זה , שכן התובע אמנם הציג קבלה על סך 104 ¤, ואולם בחקירתו הנגדית השיב התובע שבמועד התאונה הוא היה בדרכו לעבודה פרטית בביתו של קשיש, ועל כן מדובר בתאונת עבודה ועל המוסד לביטוח לאומי לשאת בהוצאותיו.

 

20.       מצאתי כאמור שהתובע זכאי לפיצוי בשל נזק בלתי ממוני. אינני סבורה שיש לקבל את טענת התובע לפיה על בית המשפט לפסוק פיצוי בגובה 10% מהסכום המקסימאלי. כפי שנפסק, כל מקרה נבחן לגופו, ובהתאם לנסיבותיו. בענייננו, כאמור, לא נותרה נכות צמיתה. אף שלא הובאו ראיות לכך שהתובע קיבל טיפולים פיזיותראפיים, באיזה היקף ובאיזו תדירות, מצאתי שיש לשקול את ההפניה לפיזיותראפיה שקיבל, אשר צורפה לתצהירו, וכן להערתו של המומחה הרפואי, לפיה קיבל התובע טיפולים כאמור. בשים לב לכך, וכן לעובדה שהתובע גובס באגודלו למשך 3 שבועות,  אני אומדת את הנזק הבלתי הממוני בסכום של 10,000 ¤.

 

1.                  אשר על כן, על הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 10,000 ¤ בגין פגיעתו בתאונה. לסכום זה יש לצרף שכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ וכן את אגרת בית המשפט.

546713

2.                  הסכום ישולם תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעת, שאם לא כן הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהמועד  האמור ועד ליום התשלום בפועל.

5129371

 

54678313המזכירות תשלח העתק מפסק-הדין לצדדים.

 

ניתן היום ל' בשבט, תש"ע (14 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

יעל ייטב, שופטת

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DD1A0E73723C37B7422576CA005185C1/$FILE/4B6D3740A9F6F3BC422576CA00380927.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
3200_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעל ייטב
יעל ייטב
Powered by Drupal, an open source content management system