כהן נ. וזאנה


PAGE  9

א  021941/08

בבית משפט השלום בירושלים

 

14/02/2010

תאריך:

כב' השופט יצחק מילנוב

בפני:

 

 התובע

כהן כפיר                    ת.ז. 034557090

בעניין:


 

נגד

 

הנתבעים

1 . וזאנה רמי  -         ת.ז. 062849732 -  נמחק

2 . סעדון צחי             ת.ז. 039895602

 


בשם התובע: לעצמו

בשם הנתבע : עו"ד משה שפירא

פסק - דין

 

1.         בהחלטה מיום 07/09/09 נקבעו הפלוגתאות וסדרי הגשת הראיות.

2.         בהתאם להחלטה הנ"ל היה על התובע להגיש ראיותיו לא יאוחר מיום 31/11/09 ועל הנתבע 2 היה להגיש ראיותיו לא יאוחר מיום 31/12/09.

3.         ביום 27/01/10 אמור היה להתקיים קדם משפט מסכם ואולם, התובע לא הגיש ראיותיו ומשום כך לא הגיש גם הנתבע 2 ראיותיו.

4.         ביום 06/01/10 הגיש ב"כ התובע עו"ד יואל פדלי הודעה על התפטרות מייצוג התובע.

5.         בקדם המשפט מיום 27/01/10 התייצב התובע בשעה 14:55 (הקד"מ היה קבוע לשעה 14:30) וטען כי הוא בא עכשיו ממשרד עו"ד פדלי שאמר לו שיש דיון ושהוא עו"ד פדלי התפטר. התובע הוסיף שלא היה בארץ, שאין לו עדיין עו"ד אחר וביקש ארכה של שבועיים כדי לשכור עו"ד אחר.

6.         בנסיבות אלה, וחרף התנגדות ב"כ הנתבע 2, נדחה קדם המשפט ליום 03/03/10 שעה 15:00.

7.         ביום 04/02/10 הגיש התובע בעצמו בקשה למחיקת התביעה וביקש כי לא יעשה צו בענין הוצאות. כמו כן ביקש התובע להורות להשיב לו אגרה ששולמה.

8.         בתשובה לבקשת התובע שלא לחייבו בהוצאות, הגיש ב"כ הנתבעת 2 תגובה בה ביקש לחייב התובע בהוצאות בשיעורים משמעותיים שיהא בהם כדי לשפות את הנתבע הן על הוצאותיו הרבות והן בשל דרך התנהלותו וחוסר תום ליבו של התובע.

9.         על יסוד בקשת התובע, מורה על מחיקת התביעה.

10.       להחזיר לתובע אגרה בהתאם להוראת תקנה 6(ב)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז - 2007.

11.       לאחר עיון בתביעה, בכתב ההגנה של הנתבע 2, בבקשת הנתבע 2 שלא לחייבו בהוצאות, ובתגובת הנתבע 2 ע"י ב"כ ולאחר ששקלתי כל הנסיבות והטיעונים, מחייב הנתבע 2 לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לפרעון ובצירוף מע"מ כחוק. 

3.         קדם המשפט שנקבע ליום 03/03/10 שעה 15:00 - מבוטל.

4.         ניתן היום, ל' בשבט תש"ע (14 בפברואר 2010) בשעה 12:54 בהעדר בעלי הדין וב"כ.

המזכירות תמציא העתקים לתובע במישרין ולב"כ הנתבע 2.

 

יצחק מילנוב, שופט

 

021941/08א  130 גלית טובינה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F5FA29CC5B43A9F0422576CA00518775/$FILE/6BC0AA9CF44A52F8422576CA003A476C.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
9_0
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יצחק מילנוב
יצחק מילנוב
Powered by Drupal, an open source content management system