קרן תל חי ישראל נ. מנהל מקרקעי


 

   

בתי המשפט

 

ע"א 3393/09

בית המשפט המחוזי ירושלים

בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

14/02/2010

 

כבוד השופטת מרים מזרחי

לפני:

 

  

קרן תל חי ישראל בע"מ

בעניין:

המערערת

ע"י ב"כ עו"ד הלוי אבי ו/או עז אלדד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

מינהל מקרקעי ישראל - ירושלים

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד א' חורי

 

 

 

פסק - דין

 

1.       ערעור על פסק דין הצהרתי שניתן על-ידי בית משפט שלום (כב' השופטת א' שניידר), אשר קבע כי מסמך בלתי חתום ושאינו מאושר כדין (רק חלק מחותמת בית המשפט מצוי עליו) מהווה פסק דין שניתן בת"א 317/86 (להלן: פסק הדין הקודם). יצוין, כי פסק הדין הקודם רשום בכתב יד על דף פרוטוקול של מערכת בתי המשפט.

         

2.       ההליך בבית המשפט קמא החל בבקשה על דרך המרצת פתיחה (להלן: הבקשה), שבה נתבקש בית המשפט לאשר כי מסמך הנחזה כפסק דין הינו מתאים למקור. בבקשה גם צוין כי תיק בית המשפט שאליו משתייך פסק הדין בוער.

 

על פי התצהיר שתמך בבקשה, בתקופה הרלבנטית החזיקה המערערת בנכס באשדוד ואותו פסק דין ניתן כלפיה בהישען על חוזה חכירה הנוגע לאותו נכס, בהליך של סדר דין מקוצר ובהעדר כתב הגנה, על-ידי כב' הרשם בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יהודה היימן. מנגד, הגישה המערערת בבית משפט קמא תצהיר, לפיו לא היו לה זכויות בנכס נדל"ן באשדוד, שלגביו מתייחס פסק הדין הקודם, וכי אף שמה שונה מזה המצוין בפסק הדין האמור. עוד נאמר בתצהיר, כי המערערת לא קיבלה מעולם את כתב התביעה שהביא לאותו פסק דין.

 

3.       בית משפט קמא קיבל את התביעה, ועשה זאת על יסוד המסמכים שהוגשו וטענות הצדדים בכתב. הנמקת בית המשפט קמא כדלקמן:

"הואיל וכאמור מדובר במסמך מלפני יותר מ-21 שנים והתיק עצמו בוער בבית המשפט המחוזי בבאר שבע – אין לי אלא מה שעיני רואות.

על פני הדברים, נחזה פסק הדין ל'רשומה מוסדית' כהגדרתה בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. הואיל ולא הובאה בפני שום אינדיקציה לפיה מדובר במסמך מזוייף, אני קובעת כי הוא מתאים למקור, כפי שגם עולה לכאורה מן החותמת החלקית של מזכיר בית המשפט המופיעה בתחתית המסמך מצד ימין".

 

4.       המערערת טוענת, כי מדובר בפיסת נייר בכתב יד שקיבל תוקף פסק דין מבלי שהמשיב עמד בנטל שהיה מוטל עליו לצורך זה על-ידי הצגת ראיות מתאימות. המערערת הוסיפה ששמה הוא קרן תל חי (ישראל) ולא קרן תל חי בע"מ, והטעימה כי חברה בשם תל חי בע"מ השונה ממנה רשומה גם היום. עוד נטען כי בית המשפט קמא לא ראה לנכון לדרוש בטרם מתן פסק הדין ראיות של ממש, כמו למשל ראיה שהתיק אכן בוער ושעורך המסמך אינו יכול להעיד עליו.

 

5.       דין הערעור להתקבל.

          בית משפט קמא אישר את המסמך כפסק דין על יסוד התרשמות חיצונית, כי מדובר במסמך מתוך תיק משפטי, וזאת כאשר המסמך כלל לא נושא חתימה כלשהי של שופט או רשם. בנסיבות אלו מייד עולה התמיהה: אם גם במקור לא היתה חתימה  - האם מדובר ב"פסק דין"? בנוסף, בבית משפט קמא לא התקיים כל דיון בטענות המערערת כנגד אישור פסק הדין. בתביעה על דרך המרצת פתיחה אין די בהתרשמות בית משפט מהמסמכים, אלא יש לקיים דיון רגיל: חקירה על התצהירים וסיכומים, תוך כדי פסיקה בכלל הטענות שהועלו לפני בית המשפט. מפסק הדין של בית המשפט קמא נפקדת התייחסות לטענות שהעלתה המערערת בתצהירה. יתר-על-כן, מתיק ביהמ"ש עולה כי לא נקבע בגדרו מועד לחקירה על התצהירים שתמכו בבקשה ובתשובה שניתנה לה, וזאת חרף המחלוקת העובדתית שהסתמנה.

 

6.       לאור האמור, אני מקבלת את הערעור מבטלת את פסק הדין ומחזירה את הדיון לבית משפט קמא כדי להשלים את הדיון כנדרש (ר' ס' 5).

 

המשיב ישלם את הוצאות הערעור בסך של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 

 

ניתן היום, ל' בשבט תש"ע (14 בפברואר 2010), בהעדר.

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

                                                                                

מרים מזרחי, שופטת

 

 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7D6999A3FE4B7AE6422576CA00515D78/$FILE/41EABD4FC647D8D7422576C6004AA277.html
תאריך: 
14/02/10
Case ID: 
3393_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : מרים מזרחי
מרים מזרחי
עורכי דין : א' חורי הלוי אבי ו/או עז אלדד
א' חורי
הלוי אבי ו/או עז אלדד
Powered by Drupal, an open source content management system