סייד עאדל נ' סייאד חסן


 

 

בתי-המשפט

א  021315/08

בית משפט השלום ירושלים

 

15/02/2010

 תאריך:

כבוד השופט גד ארנברג

לפני:

 

 התובע

        סייד עאדל

בעניין:


 

נ  ג  ד

הנתבעים

1.       סייאד חסן

2.       הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ


 

 
פסק   דין

 

בפני תביעה כספית בסך 13,950. ביום 22.7.2008 ארעה תאונת דרכים במהלכה פגע הרכב הפוגע (טרקטור) ברכב הנפגע (רכב פרטי) כשהאחרון היה בחניה מוחלטת. לטענת התובע, הנתבע 1 איבד שליטה ברכב הפוגע ובגין כך עלה על הרכב הנפגע. בגין התאונה ניזוק הרכב הנפגע קשות.

 

הצדדים הסכימו כי התאונה אירעה כפי שנטען בכתב התביעה היינו, הרכב הנפגע עמד בחניה, הנתבע 1 שנהג ברכב הפוגע איבד שליטה ועלה עם הטרקטור על הרכב הנפגע. כמו כן מוסכם כי הן הטרקטור והן הרכב הפרטי בבעלותו של התובע, וכן מוסכם כי הנתבע 1 הוא אחיו של התובע, שמתגורר עימו, והוא  נהג בטרקטור בעת אירוע התאונה. הנתבעת 2 הינה המבטחת של הטרקטור.

 

התובע טוען כי על הנתבעת 2 לפצותו כמי שביטחה את הטרקטור ואילו הנתבעת 2 טוענת כי חל על המקרה האמור הסייג בפוליסת הביטוח הפוטר מחבות, ולפיו, אם הנזק נגרם לרכוש שבבעלות המבוטח על ידי בני הבית אין כיסוי.

 

סעיף זה נוסח בפוליסת הביטוח בפרק 3 סעיף 8 כך:

 

"המבטח לא יהיה אחראי לתשלום כלשהוא בשל חבות הקשורה או הנובעת מ:

א.      נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או בבעלות נהג הרכב או בבעלות בני ביתם,

או נזק לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או של נהג הרכב

או של בני ביתם ולרבות נזק למטען אשר מובל ברכב או עליו"

 

לאור זאת המחלוקת בין הצדדים היא – האם הפטור הקבוע בסעיף 8 א' לפוליסה , פרק ג'  הדן בביטוח אחריות כלפי צד ג' בשל נזקי רכוש, חל או אם לאו.

 

לטענת התובע הוא לא ידע אודות הסייג הנטען בפוליסת הביטוח המכסה את הרכב הפוגע בביטוח צד ג' משום שלא קיבל העתק פוליסת הביטוח, וכמו כן לא נמסר לו מפורשות אודות הסייג. התובע טוען כי הנתבעת 2 ידעה כי בבעלות התובע מספר רכבים, אשר אותם אף ביטחה ואף ידעה שרכבים אלו משמשים אותו לביצוע עבודות קבלניות ויתכן שישהו באותו שטח עבודה, ולכן חלה עליה חובה מוגברת להסביר למבוטח את תנאי הביטוח ואת סייגיו.

 

הנתבעת  2 טוענת כי התובע הינו הבעלים של שני כלי הרכב המעורבים. הטרקטור היה מבוטח בביטוח צד שלישי אצל הנתבעת מס' פוליסה 07/023/082/0002683 בעוד הרכב הפרטי מסוג מיצובישי לנסר היה מבוטח בחברת הכשרת הישוב בפוליסה שמספרה 745162/07, (זאת נלמד מחוות דעת השמאי אשר צורפה לתיק בית המשפט), לאור זאת אין כל סיבה שלא להחיל את החריג הקבוע בסעיף 8 לפוליסת הביטוח.

 

לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה שהחריג הפוטר מאחריות כשמדובר בנזק שנגרם לרכוש של המבוטח על ידי אחד מבני ביתו יחול בנדון וזאת מכמה טעמים שיפורטו להלן:

 

רציונל החריג הינו שלא להרחיב את תחולת הפוליסה על רכוש השייך למבוטח או נמצא בשליטתו וראוי לביטוח נפרד. הפוליסה לא נועדה לבטח בגין נזקי רכוש של המבוטח עצמו או של בני ביתו, להבדיל מנזקי רכוש שנגרמו לצד ג'. וראה לעניין זה בר"ע (חיפה) 149/06 חזן חנניה נ' הראל חברה לביטוח בע"מ וחזן אייל, ת-ק מח, 2006 (2)3365. במקרה דנן, התובע אמנם ביטח את הרכב הנפגע, אך לא בביטוח מקיף, אשר במסגרתו יכול היה לבוא בדרישה לתגמולי ביטוח כלפי מבטחת רכבו.  לפיכך ועל פי אותו רציונל אין מקום להורות שהביטוח יכסה את רכושו של התובע שבבעלותו ובפיקוחו ואשר היה ניתן לבטחו בביטוח נפרד. אין מקום לטענה כי אח התובע אינו נכנס להגדרה  "בני ביתם" שבסעיף 8 לפוליסה, שכן הוסכם בין הצדדים שהתובע ואחיו הנתבע 1 מתגוררים ביחד כמו כן, הוא נהג כ"בן משפחה" בכך שהשתמש ברכב בבעלות התובע. התובע לא הוכיח כי לא ידע על החריג הפוטר נזק לבן משפחה או כי לא קיבל את הפוליסה כאמור, לידיו. התובע לא טען טענה זאת בכתב התביעה וכן לא הגיש תצהירים בעניין. הפוליסה של הרכב הפרטי מסוג מיצובישי לנסר אף לא צורפה לתיק בית המשפט, לא זו בלבד אלא שלפי המסמכים שצרף התובע עצמו, הרכב הנפגע היה מבוטח בחב' הכשרת הישוב ולא אצל הנתבעת 2.  לפיכך התובע לא הוכיח כי הנתבעת ביטחה את שני הרכבים, או כי לא קרא או ראה את הפוליסה, כך שלא ניתן מסיבה זו להורות על ביטול הסייג בפוליסה. הצדדים הגיעו להסכמות ועליהן בלבד ניתן לבסס את פסק הדין ככל שהתובע רצה לטעון או הוכיח שהוא לא קיבל את הפוליסה או לא ידע על הסייג היה עליו להביא ראיות לכך או להגיע להסכמה עם הנתבעת בקשר לעובדות אילו בהעדר הסכמה ובהעדר טענה כזו בכתבי הטענות לא ניתן להסתמך עליה בסיכומים.

 

התוצאה היא כי הסייג הפוטר את חברת הביטוח מלפצות את התובע בגין הרכב  הפרטי שבבעלותו שנפגע בתאונה על ידי בן משפחתו של המבוטח חל, ולכן דין תביעה זו להידחות.

 

אני דוחה איפוא את התביעה ובנסיבות הענין אינני עושה צו להוצאות.

 

המזכירות תשלח לב"כ הצדדים העתק מפסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

ניתן היום, א' באדר, תש"ע (15 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים.

                                                                                

גד ארנברג, שופט

קלדנית: כ.ע.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/90D6A699648141B7422576CB00515BEC/$FILE/0891809A6082CDEF422576CB00263F34.html
תאריך: 
15/02/10
Case ID: 
21315_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : גד ארנברג
גד ארנברג
Powered by Drupal, an open source content management system