ג'אבר נ. מנורה חב' לביטוח בע"מ


 

   

בתי המשפט


 

א  022260/08

בית משפט השלום ירושלים


 


 


 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

בפני:

 

 


 

ג'אבר איאד

ע"י ב"כ עו"ד רבאח מחמוד

בעניין:

התובע

 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

מנורה חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד זחאלקה ואליד


 

הנתבעת

 


 


 

 

פסק דין

 

1.      התביעה שבפני היא תביעה כספית שהוגשה כנגד המבטחת של התובע, לתשלום תגמולי ביטוח בגין הוצאותיו לתשלום פיצוי לצד ג', בגין פגיעתו ברכבו בתאונת דרכים.

 

2.      הנתבעת, טענה כי אין כיסוי בטוחי הואיל ונמצא שנישלל רשיונו של התובע. עם המצאת אשור ממשרד הרישוי ומרשות הדואר על כך, שהודעת הפסילה לא נמסרה לתובע, ובהתאם להוראת תקנה 550 לתקנות התעבורה חזרה בה הנתבעת מטענתה בדבר היעדר כיסוןי ביטוחי. נותרה אם כן מחלוקת לענין גובה התשלומים המגיעים לתובע בגין תשלומיו לצד ג' לרבות דרישתו לפיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לו, עקב דחיית דרישתו ע"י הנתבעת.

 

הצדדים, הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה מכוח סמכותי לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט.

 

לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים ועיינתי בכתבי בי- דין, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 7,500 ¤, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 13.4.08 ועד ליום התשלום בפועל. הנתבעת, ראשית לקזז מתשלומיה את חיובו של התובע להשתתפות העצמית וכינון בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

הנתבעת, תשלם לתובע הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ¤ בתוספת  מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

התשלומים, ישולמו תוך 30 יום לאחר המצאת התחייבות של צד ג' שרכבו ניזוק בתאונה, שלא לתבוע את התובע והנתבעת בגין התאונה. ההתחייבות, תיחתם בפני עו"ד ותומצא לב"כ הנתבעת, תוך 30 יום מהיום.

 

7.      המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.  

 

ניתן היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים

 

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

 


 

קלדנית: מ.א.   

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C51A23788C371A82422576D30061D70B/$FILE/6D5E3967A5795091422576C70026304F.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
22260_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : זחאלקה ואליד רבאח
זחאלקה ואליד
רבאח
Powered by Drupal, an open source content management system