שאזו נ. מיכאל קידר


 א  011287/05

בית משפט השלום ירושלים


 

24/02/2010

לפני: כב' השופט אברהם רובין

 

 

 התובעים

הנתבעים שכנגד

1. שאזו סימן טוב

2. שאזו ענבל

בעניין:


 

ע"י ב"כ עו"ד מ. אב-גנים וי. ויינשטיין


 


 

נ  ג  ד


 

הנתבע

התובע שכנגד

מיכאל קידר עו"ד


 


 

בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א. אקסלרד


 

 


 

 


 

פסק דין

 


1.      הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובתביעה שכנגד על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984. בהודעת הצדדים מיום 11/11/08 הוסכם כי בפסק הדין לא יפסוק בית המשפט סך של יותר מאשר 80,000 ¤ בתביעה העיקרית, וסך של יותר מ-40,000 ¤ בתביעה שכנגד. כמו כן הסכימו הצדדים כי לסכום שיפסק רשאי בית המשפט להוסיף הוצאות ושכ"ט עו"ד.

 

2.      לאחר שקראתי את כל החומר שהגישו הצדדים, לרבות את הסיכומים, ולאחר שהבאתי בחשבון את הסכומים שיש לפסוק בתביעה העיקרית, ומנגד את הסכומים שיש לפסוק בתביעה שכנגד, אני פוסק כי בסיכום שתי התביעות יחדיו על הנתבע לשלם לתובעים סך של 33,000 ¤ נכון להיום.

3.      הנתבע ישיב לתובעים את האגרה ששילמו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום, וכמו כן ישלם הנתבע לתובעים שכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ¤ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל. בקביעת שכר הטרחה התחשבתי בהסכמת הנתבע לפסיקה לפי סעיף 79א', שאם לא כן הסכום שהייתי פוסק היה גבוה יותר.

4.      ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה נגד הצד השלישי, לפיו עליו להשיב לנתבע כל סכום שבו חוייב הנתבע לפי פסק דין זה.

5.      פסק הדין יבוצע תוך 30 יום מהיום.

6.      בית המשפט מודה לבעלי הדין על כך שהסכימו לפסיקה לפי סעיף 79א', למרות שניכר כי הדבר לא היה קל לשניהם.

ניתן היום כ"ג בשבט, תשס"ט (17 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

אברהם רובין, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B93DDC6C24E7A462422576D400514403/$FILE/E7CF2849BACAE8424225754900465BD5.html
תאריך: 
24/02/10
Case ID: 
11287_5
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : אברהם רובין
אברהם רובין
עורכי דין : בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א. מ. אב-גנים
בעצמו וע"י ב"כ עו"ד א.
מ. אב-גנים
Powered by Drupal, an open source content management system