שוורץ תאודור נ. אזרד אברהם


 

   

בתי המשפט


 

תק 004062/09

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים


 

25/02/2010

תאריך:

שופט: רנר שירלי

בפני:

 

 

 


 

שוורץ תאודור

בעניין:

תובע


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

אזרד אברהם

איילון חברה לביטוח בע"מ


 

נתבעים


 


 


 


 


פסק דין

 

1. על פי כתב התביעה כאשר הגיע התובע עם רכבו סמוך לקניון הדר, יצא הנתבע באופן פתאומי מחניה על מדרכה מימין כוון נסיעתו של התובע ופגע בדופן ימין אחורי של רכב התובע. בכתב התביעה נתבע הנזק לרבות ירידת ערך וכן שכ"ט שמאי.

 

בכתב ההגנה מוכחשות  כל טענות התובע.

 

2. הנתבעת 2 לא  התייצבה לדיון על אף שהומצאה לה הזמנה כדין.

 

3. לאחר ששמעתי את עדויותיהם של התובע והנתבע 1 ככל הנוגע לנסיבות התרחשות התאונה סבורה אני כי האחריות להתרחשות התאונה מוטלת על הנתבע 1. להלן טעמי. מעדויות שני הצדדים עולה כי התובע נסע בנתיב שמאלי מבין שני נתיבים המובילים לאותו כוון. לגירסת הנתבע לא יצא מחניה אלא נסע בנתיב הימני וביקש לעבור לנתיב השמאלי מאחר ואת המשך כוון נסיעתו חסמו רכבים שחנו על הכביש. לגירסתו לאחר שכבר עבר עם מרבית רכבו למסלולו של התובע, פגע בו התובע ברכבו לאחר שהמשיך בנסיעתו בהתעלם מהנתבע. גירסא זו אינה מתיישבת עם מיקום הפגיעה ברכבו של התובע, בדופן הימנית האחורית של הרכב. גירסת הנתבע ולפיה סטה התובע למסלול הנגדי בעקבות כניסת הנתבע לנתיב נסיעתו וכך נפגע בחלקו האחורי מרכב הנתבע אינה סבירה בעיני בשים לב למיקום וזמן התאונה – יום שישי בכביש סואן ואינה מתיישבת עם עדות התובע שהיתה נאמנה עלי. זאת, מבלי לחוות דעה האם יש בגירסא האמורה כדי לפטור את הנתבע מאחריותו לתאונה. התוצאה היא שאני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע 1.

 

התובע הגיש ככל הנוגע לעלות הנזק הנתבע על ידו חוות דעת שמאי ולפיה עלות תיקון הרכב עומדתך על סך 2330 ¤ ונגרמה לו ירידת ערך עקב התאונה בסך 1974¤.  התובע גם המציא חשבונית על סך 2330 ¤ עבור התקונים שבוצעו. עוד צירף התובע קבלה בגין שכ"ט שמאי על סך 500 ש"ח.

 

אני מחייבת איפוא את הנתבע לשלם לתובע סך של 4804¤ בתוספת הוצאות משפט בסך 150 ¤. את הנתבעת 2 אני מחייבת לשלם לתובע סכום זה לנוכח אי התייצבותה לדיון על אף שהומצאה לה הזמנה כדין.

 

חיובם של הנתבעים 1-2 הוא יחד ולחוד.

 

ניתן היום ג' באדר, תש"ע (17 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

 

שירלי רנר, שופטת

 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9187846394028EA0422576D50051997F/$FILE/CB5603A00B8C3CA2422576CD005963DE.html
תאריך: 
25/02/10
Case ID: 
4062_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : שירלי רנר
שירלי רנר
Powered by Drupal, an open source content management system