רבאח עבאס נ. מדינת ישראל


 

   

בתי המשפט

עפ"א 000028/10

בית משפט מחוזי נצרת

על תיק פלילי 08-04-2411

23/03/2010

תאריך:

כב'  השופט דוד חשין, נשיא – אב"ד

כב' השופט אשר קולה

כב' השופט יונתן אברהם

בפני:

 

 

 


 

רבאח עבאס ת.ז. 039113691

בעניין:

המערער


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

מדינת ישראל


 

המשיבה

פרקליטות מחוז הצפון

באמצעות


 


 

- ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בנצרת (כב' השופטת לילי יונג-גופר)

בת.פ. 08-04-2411 מיום 09.12.09 -

 


פסק דין


 

1.         המערער הורשע בהתאם להודאתו בעבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה - עבירה לפי סעיף 415 סיפא + 29 + 25 לחוק העונשין התשל"ז - 1977.

 

2.         מעובדות כתב האישום עולה, כי ביום 30.10.05 נפסל המערער מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה למשך חודשיים. מאחר ובאותה עת היה נהג חדש הרי שלשם חידושו היה עליו לעבור מבחן עיוני. במהלך התקופה שבין 30.10.05 ועד יום 23.04.06 קשר המערער קשר עם אחר לפיו, ייבחן האחר במבחן תיאוריה במקומו, תוך זיוף טופס הבקשה לרישיון נהיגה על ידי העתקת תמונת האחר לטופס שהפרטים המצוינים בו הם פרטי המערער.

ביום 28.09.06 נבחן האחר במבחן העיוני במשרד הרישוי בבית שאן תוך שימוש בטופס המזויף האחר הצליח בביצוע המבחן, אך משחשדה בו פקידת משרד הרישוי, נמלט ונעלם.

 

3.         עובר להודאת המערער, בבית המשפט קמא, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו, כתב האישום יתוקן, המערער יודה בעובדות כתב האישום המתוקן ויורשע. התביעה תבקש להטיל על המערער 4 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שרות, בכפוף לחוות דעת הממונה, מאסר מותנה על עבירות זיוף ומרמה וקנס בסך 10,000 ¤. הסנגור יטען לעונש באופן חופשי.

 

4.         בית המשפט קמא גזר על המערער את העונשים הבאים;

 

א.         מאסר בפועל של 4 חודשים שירוצו בדרך של עבודות שירות.

ב.         מאסר על תנאי של 9 חודשים , והתנאי הוא כי לא יעבור במשך 3 שנים עבירה לפי סימן ו' לפרק יא' לחוק העונשין.

ג.          קנס בסך 7,500 ¤ או 75 ימי מאסר תמורתו.

 

5.         ב"כ המערער טען, כי בית המשפט קמא החמיר בעונשו, יתר על המידה וזאת בשים לב, לגילו הצעיר, לעברו הנקי, לנסיבותיו האישיות, כמו גם למצבו הכלכלי הקשה ועובדת היותו בעל משפחה.

 

6.         עוד טען ב"כ המערער, כי מדובר בעבירה שבוצעה על ידו בשנת 2003, עת היה צעיר כבן 23 שנים. מאז בוצעה העבירה ועד שהוגש כתב האישום חלפו כ- 3 שנים ומאז ועד היום חלפו שנתיים נוספות, כך שמדובר בעבירה שבוצעה לפני 5 שנים. בנסיבות אלו, כך לטענתו, חלוף הזמן, מהווה סיבה נוספת להקלה בעונשו.

 

7.         עוד עותר ב"כ המערער, כנגד הקנס הכספי הגבוה שהוטל עליו. לטענתו, הקנס פוגע בעיקר בבני משפחתו וזאת נוכח מצבה הכלכלי הקשה של משפחתו.

 

8.         מנגד, טענה ב"כ המשיבה, כי אין להתערב בעונשו של המערער, שהינו מידתי ותואם את חומרת מעשיו, מה גם שהעונש הושת לאחר שגובש הסדר טיעון שבעקבותיו, כלל לא התבקשה פסילה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה.

            באשר לחלוף הזמן, הרי שלטענתה בעבירות זיוף ומרמה יש צורך בחוות דעת של המעבדה המשטרתית לעניין זה, דבר שגורם לעיכוב רב, עקב העומס המוטל עליהם.

9.         ב"כ הצדדים הפנו אותנו לפסיקה זה בכה וזו בכה, התומכת בעמדתם.

 

10.        לאחר שבחנו את טענות הצדדים, נחה דעתנו, כי אין בערעור זה כל ממש ודינו להידחות.

 

11.        המערער עבר עבירה חמורה של ניסיון לקבלת דבר במרמה, בכך שקשר קשר עם אחר, על מנת שזה ייבחן במקומו במבחן התיאוריה של רשות הרישוי. לשם כך, אף זויף טופס הבקשה לקבלת רישיון הנהיגה.

            לו היה עולה יפה ניסיונו של המערער ולולא נתפס האחר בקלקלתו, הרי שהמערער היה מקבל רישיון נהיגה, שעה שאינו כשיר לכך באופן שיכול היה לסכן את עצמו ואת המשתמשים בדרך.

            יוער לעניין זה, כי בעת הרלוונטית לביצוע העבירה, היה המערער בסטאטוס  של "נהג חדש" שרישיונו נפסל, ועקב כך נזקק הוא למבחן תיאוריה נוסף.

 

12.        נסיבות מחמירות אלו, מחייבת ענישה חמורה, אשר תשקף ותבטא את הסלידה ממעשים כגון אלו, ותשדר מסר הרתעתי תקיף, כלפי כל מי המעלה בדעתו, לבצע מעשים דומים.

            נתנו דעתנו לפסיקה אליה הופנינו על ידי ב"כ המערער ולא מצאנו, כי יש בפסיקה זו כדי להקל עם המערער בתיק שבפנינו, או, כדי לקבוע, כי העונש אשר הושת במקרה שבנדון, חורג מן הפסיקה המקובלת, חריגה אשר יש בה משום עילה להתערבותה של ערכאת הערעור.

            לעניין התערבות בחומרת העונש או קולתו, הכלל הוא, כי לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בחומרת העונש שהוטל על ידי הערכאה הדיונית (ראו  למשל ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (לא פורסם, [פורסם בנבו], 3.7.2006)). איננו סבורים, כי מקרה זה נמנה על אחד מאותם מקרים המצדיקים את התערבותה של ערכאת הערעור בעונש שהוטל על ידי הערכאה הדיונית.

            נסיבותיו האישיות של המערער, הגם שלא מצאנו כלל, כי הינן מן הקשות, אינן מצדיקות הקלה בעונשו של המערער, מה גם שזה מלכתחילה היה עונש קל, שנועד לריצוי בדרך של עבודות שרות בלבד וגם אם מדובר בקנס שהינו אולי גבוה יחסית, הרי, שאין הדבר מצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור, שכן, הקנס אינו סוטה, יתר על המידה, לחומרה מרמת הענישה הנהוגה.

 

13.        נתנו דעתנו גם לחלוף הזמן שממועד ביצוע העבירה ועד כה, ואולם, כבר נקבע לא אחת, כי חלוף הזמן אינו חזות הכל.

            ראה לעניין זה, ע"פ (ת"א) 72061/06 יגרמן טל נ' מדינת ישראל, 17.11.08;

 

"חלוף הזמן לכשעצמו, אינו חזות הכל. אין הוא יכול להוות חסיון אוטומטי מפני ענישה ראויה. הוא רק אחד השיקולים, משמעותי ככל שיהיה, במכלול שיקולי הענישה".

 

14.        סוף דבר אפוא, הערעור על כל חלקיו נדחה, גזר הדין של בית המשפט קמא, על כל חלקיו, יוותר על כנו.

 

15.        המערער יחל בעבודות השרות, כפי אשר נקבע לו על ידי הממונה על עבודות השרות, בעמותת אחווה למעון הקשיש בנצרת.

            המערער יתייצב בפני הממונה על עבודות השרות ביום 11/4/2010 בשעה 08.00, במתחם בית הסוהר חרמון.

 

ניתן היום ח' בניסן, תש"ע (23 במרץ 2010) במעמד הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

יונתן אברהם, שופט

 

אשר קולה, שופט

 

דוד חשין, נשיא

אב"ד

 

 

 

000028/10עפא054 סיגל+פרח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CDE525E515CDAA1F422576EF00517394/$FILE/8BA3B5F597E07603422576ED0023D994.html
תאריך: 
23/03/10
Case ID: 
28_10
Case type: 
עפא
סיווגים
שופטים : דוד חשין
דוד חשין
Powered by Drupal, an open source content management system