אוזן עופר נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 001497/09

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

 

24/03/2010

 

כב' השופטת א. סלע – סגנית נשיא

בפני:

 


 

אוזן עופר

בעניין:

המערער

עו"ד אגבאריה

ע"י ב"כ

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד ספורטה


 

 

פסק דין

1.         בפני  ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 21.12.08 אשר קבעה למערער 0% נכות לצמיתות (להלן- הועדה).

 

2.         נימוקי הערעור –

 

א.         המערער נפגע בתאונת עבודה ביום 1.7.07 עת נפל מגובה של כ- 5 מטרים ונחבל קשה בכל גופו, לרבות בברך, כתף ומפרק ימין ואובחן אצלו שבר בצוואר ירך ימין ושבר ללא תזוזה בראש הרדיוס במרפק ימין;

ב.         כתוצאה מהתאונה היה המערער בתקופת אי כושר מוחלט של למעלה משלושה חודשים, ונעדר מעבודתו באופן מלא. המערער היה במעקב רפואי צמוד וטופל ע"י משככי כאבים, טיפולי פיזיוטרפיה, עבר ניתוח לשחזור השבר וקיבועו באמצעות מסמר , אך לא היה כל שיפור משמעותי בקשר למצבו;

ג.          ביום 1.9.08 ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור 0% החל מ-1.8.08. על החלטה זו הגיש             המערער ערר ותמך עררו בחוות דעת רפואית של ד"ר יורם פולמן אשר העריך את נכותו ב-15% לצמיתות לפי סעיף 35(1)(ב) ;

ד.         ביום 21.12.08 נדחה הערר והועדה הותירה את הקביעה על כנה- 0%;

ה.         הועדה התעלמה ולא התייחסה באופן ענייני ומנומק לחוות דעתו של ד"ר פולמן, לרבות לתלונות המערער, לבדיקה הקלינית לנימוק ולמסקנות חוות הדעת;

ו.          הועדה התעלמה ו/או לא עיינה במלוא המסמכים הרפואיים שהונחו בפניה לרבות הצילומים והבדיקות;

ז.          הועדה לא התייחסה לתלונות המערער ולא שמעה מפיו את מלוא תלונותיו האמיתיות, לרבות ובעיקר, תלונותיו על קושי במאמץ רגלי, קושי בשכיבה, כאבים בשורש כף יד ימין, הגבלה בתנועות וכיוצ"ב;

ח.         הועדה לא הפנתה את המערער לבדיקות וצילומים אשר יש בהם כדי להעריך נאמנה את מצבו הרפואי ולא התייחסה לאפשרות הפעלת תקנה 15 , אף כי בנסיבות העניין היה מקום להתייחסות כזו.

בישיבת הטיעון הוסיף המערער נימוקים אלה –

ט.         על אף שד"ר פולמן מייחס למערער נכות רפואית אשר מדבר על השפעה קלה על כושר הפעולה ולא רק לעניין הגבלה בתנועות , הועדה דחתה את מסקנותיו רק מהטעם כי לא מצאה הגבלה בתנועות;

י.          ד"ר פולמן בחוות דעתו מתבסס על קביעת נכות על העובדה שאינה שנויה במחלוקת – התקצרות רגל ימין אשר מטבע הדברים וגם רפואית ישפיע על הגבלה בתנועות וכושר הפעולה הכללי;

יא.       גם בקשר לשבר בכף יד ימין – הועדה לא בחנה את ההגבלה בתנועות המערער ועל כן היה עליה להתייחס ולנמק כדרישת הפסיקה לדחיית הקביעה של ד"ר פולמן.

 

3.         מנגד טען ב"כ המשיב –

 

א.         לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה;

ב.         למערער נערכה בדיקה קלינית מפורטת (כעולה מפרוטוקול הועדה מיום 9.11.08) ;

ג.          הועדה בהחלטתה מבהירה כי מבחינה קלינית לא מצאה כל ממצא של הגבלה לא במפרק, לא בפרק ירך ולא בשורש כף יד ימין. הועדה איננה מקבלת את חוות הדעת של ד"ר פולמן היות והממצאים שלה היו שונים בתכלית מהממצאים שמצא ד"ר פולמן בחוות דעתו- מדובר בהנמקה מספקת;

ד.         על הועדה לא חלה חובה לאמץ את חוות הדעת שהוגשה לה וההלכה קובעת כי לועדה הסמכות הבלעדית לקבוע את אחוזי הנכות וזאת בהתאם לממצאיה.

 

4.         הועדה שהיתה מורכבת מאורתופד – מנתח, מומחה בכירורגיה כללית ומומחית לנוירולוגיה ופסיכיאטריה התכנסה בעניינו של המערער לשתי ישיבות . הראשונה ביום 9.11.08 והשניה ביום 21.12.08 . הועדה  שמעה את תלונות המערער ועיינה במסמכים רפואיים לרבות בחוות הדעת של ד"ר פולמן.

 

5.         בישיבת מיום 9.11.08 הועדה בדקה את המערער בדיקה מקיפה, פירטה ממצאיה כמפורט בפרק מימצא רפואי. בטרם סיכמה דיוניה קבעה הועדה שמבקשת צילום שורש כף יד ותסכם ללא נוכחות. עוד ציינה הועדה שהיא עיינה בחוות ד"ר פולמן מ- 25.9.08 ותתייחס אליה עם קבלת הצילום.

 

6.         לאחר קבלת הצילום המבוקש התכנסה הועדה, בשנית, ביום 21/12/08 ובהתייחס לצילום שורש כף יד ימין מ-11/12/08 קבעה שהינו ב.מ.פ.

בפרק סיכום ומסקנות  בהתייחסה לחוות דעת ד"ר יורם פולמן מיום 25.9.08 קבעה שאינה מסכימה עם מקנותיו. "הועדה לא מצאה הגבלה לא במרפק ולא בפרק הירך ולא בשורש כף היד הימנית לכן אין נכות. הועדה דוחה את הערר ומשאירה את החלטת דרג ראשון".

 

7.         כאמור, הועדה בדקה את המערער בדיקה קלינית מקיפה והגיעה לממצאים שונים מאלה שנכתבו בחוות הדעת של ד"ר פולמן. בטרם סיכמה דיוניה הועדה אף שלחה את המערער לצילום שורש כף יד בו , כעולה מפרוטוקול הועדה,  לא נמצאו ממצאים פתולוגיים כך שהועדה סיכמה כי " לא מצאה הגבלה לא במרפק ולא בפרק הירך ולא בשורש כף היד הימנית לכן אין נכות" וזאת בניגוד לאמור בחוות הדעת של ד"ר פולמן.

 

8.         הלכה פסוקה היא שכאשר הממצאים של הועדה שונים מהממצאים שבחוות הדעת שהמציא המערער, מובן מאליו שאף המסקנות הנובעות מאותם ממצאים יהיו שונים. מכאן כי קביעה נחרצת בדבר השוני בממצאים דיה כדי לצאת ידי חובת ההנמקה "העניינית והמנומקת" (דב"ע נא/122-99 פד"ע כג 170,169).

 

9.         באשר לחובת הנימוק של ועדות לעררים נפסק, כי הנמקה צריך שתהיה כזאת שממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטת הועדה, אלא שגם בית הדין יוכל לעשות זאת ולבחון בעקבות ההנמקה, האם הועדה פעלה כדין. (דב"ע מג 1356-01, מרדכי לביא - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז' 130).

 

כן נפסק, כי מן הראוי שהחלטת הועדה תהיה ברורה לכל, ללא כל צורך בפרשנות או בהסקת מסקנות, (עב"ל 10082/97, שלמה שיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד 188).

 

כעולה מהחלטת הועדה המצוטטת לעיל,  החלטת הועדה באשר לאי קבלת חוות דעתו של ד"ר פולמן ניתנה תוך כדי הנמקה. החלטת הועדה והלך מחשבתה ברור לכל ללא כל צורך בפרשנות או בהסקת מסקנות ובדברים אלה יצאה הועדה כדי חובת ההנמקה המוטלת עליה. משכך – לא נפלה כל טעות משפטית בעבודת הועדה בקשר עם חוות הדעת של ד"ר פולמן.

 

10.       באשר לטענת המערער כי על הועדה היה לשלוח את המערער לבדיקות ולצילומים נוספים- מסקנות הועדה ובין היתר החלטתה האם להפנות את המערער לבדיקות נוספות ולאיזה בדיקות , הינן מסקנות רפואיות גרידא שבית הדין איננו מוסמך להתערב בהם.

 

11.       נוכח כל האמור לא מצאתי כל פגם משפטי בהחלטת הועדה שניתנה לאחר שמיעת תלונות המערער והמבוססת על בדיקה קלינית, על החומר הרפואי שהציג המערער, על צילום אליו הופנה המערער על ידי הועדה וכמו כן על עיון בחוות הדעת שהוגשה מטעמו .

 

12.       על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 החלטה של   ועדה רפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד לפני בית דין אזורי לעבודה.

 

13.       משלא מצאתי טעות משפטית באשר לקביעת הועדה, לאור האמור לעיל ולאור הטענות שהועלו בתשובת ב"כ המשיב- הערעור נדחה.

 

14.       אין צו להוצאות.

 

15.       הצדדים זכאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא ביה"ד הארצי לעבודה או לסגניתו או שופט של ביה"ד הארצי שנתמנה לכך ע"י הנשיא בתוך 30 יום מהיום בו יומצא פסה"ד לצדדים.

 

ניתן היום ט' בניסן, תש"ע (24 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

 

פסק הדין יישלח לצדדים בדואר.

 

א. סלע, שופטת

סגנית נשיא

 

קלדנית: רינת אברג'ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/85C1CC04994A1647422576F000302D19/$FILE/D60C1969AA63C9A9422576EA002FBE19.html
תאריך: 
24/03/10
Case ID: 
1497_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : סגנית נשיא
סגנית נשיא
עורכי דין : אגבאריה ספורטה
אגבאריה
ספורטה
Powered by Drupal, an open source content management system