זאהי בשארה נ. ביטוח לאומי


 

   

בית הדין לעבודה

 

ב"ל  1013/09

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

 

 

 

 

 

 

 

 

השופט: חיים ארמון

נציג ציבור (עובדים): מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים):מר יהודה ברקן

 

בפני:


 

זאהי בשארה

בענין:

התובע

ע"י עו"ד ראמי תאברי


 

נ ג ד

 

 


 

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

ע"י עו"ד עדי עינב-גולן

 

 

 

פ  ס  ק              ד  י  ן

 

1.       התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה בשל טענתו כי ביום 30/11/06, בעת שירד במדרגות במהלך עבודתו באתר בניה בכפר סבא, הוא מעד על "קוץ" ברזל, וכתוצאה מכך נפגע בברכו הימנית.

 

          מאוחר יותר, התברר כי גרסת התובע היא שהתאונה הנטענת ארעה שבוע לפני כו, ביום 23/11/06.

 

2.       הנתבע דחה את התביעה במכתבו לתובע 16/7/08, לטענת הנתבע, כפי שנרשמה במכתב הדחיה, לא הוכח שארע לתובע ארוע תאונתי תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו.

 

3.       התובענה שבפנינו הוגשה כנגד דחיית התביעה.

 

 

אלה העובדות שאינן (או כמעט אינן) שנויות במחלוקת

 

4.       התובע יליד שנת 1977, תושב נצרת, רשום כעובד שכיר בחברה שבשליטתו, חברת אחים ז' בשארה בע"מ. גם אחיו של התובע, מאהר בשארה עובד באותה חברה.

 

5.       בחודש נובמבר 2006, ביצעה החברה עבודות באתר בניה בכפר סבא. אתר זה לא היה מקום העבודה הרגיל של התובע, בדרך כלל - אחיו היה זה שעבד שם. אולם, במהלך חודש נובמבר 2006 היה אחיו של התובע חולה והתובע נסע לעבוד בכפר סבא.

 

6.       בשעות לפני הצהריים של שבת 25/11/06, ביקר התובע אצל האורתופד, ד"ר האשם קאסם. ד"ר קאסם רשם את הביקור כ"מחלה", תיאר תלונה ואבחנה של כאבים במפרק הברך, וטיפל בכאבים אלה באמצעות זריקה.

 

7.       בשעות הבוקר של יום שני, 27/11/06, ביקר התובע אצל רופא המשפחה שלו, ד"ר ג'אבר ח'ורי. ד"ר ח'ורי רשם את הביקור כ"מחלה". ד"ר ח'ורי רשם את תלונות התובע, כך:

"כאבי ברכיים ממספר ימים. ההליכה עם העמידה יותר. ללא כאבים במנוחה.".

 

ד"ר ג'אבר מצא רגישות בברך הימנית, וציין כ"אבחנה" את קיומם של כאבים בשתי הברכיים.

 

8.       ביום 9/12/06, שוב ביקר התובע אצל ד"ר ח'ורי. ד"ר ח'ורי הפנה את התובע לבדיקת אורתופד, ותיאר את תלונות התובע כך:

"כאבי ברך עם הגבלה בתנועת הברך. הברך אחרי ת. עבודה בזמן שנפל ישר על כל הרגל עם כל המשקל על הברך.".

 

9.       במועד מסויים (שכנראה לגרסת התובע היה יום 10/12/06, אך אין אנו בטוחים שכך היה, אך ברור לנו שלכל המאוחר ביום 12/1/07), מילא התובע בעבור עצמו טופס 250, בגין תאונה נטענת מיום 30/11/06.

 

בטופס זה תיאר התובע את התאונה כך:

"בעת ירידה במדרגות הסתובב לו הברך ברגל ימין.".

 

10.     ביום 12/1/07, הוציא ד"ר ח'ורי לתובע תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה. תיאור התאונה בתעודה האמורה היה כאמור בטופס 250. לפי התעודה, היה התובע חסר כושר לעבודתו מיום 30/11/06 עד יום 31/1/07.

 

11.     כתוצאה ממצב ברכו הימנית, היה התובע אכן מחוסר כושר לעבודה במשך מספר שבועות. בחלק מתקופה זו - הוא לא עסק למעשה בכל עבודה.

 

12.     ביום 11/11/03 (למעלה מ-3 שנים בטרם התאונה הנטענת הנדונה), ביקר התובע אצל ד"ר עאיד ח'ורי והתלונן על כאבים בברכו הימנית.

 

 

המחלוקת העובדתית בין הצדדים וההכרעה בה

 

13.     המחלוקת העובדתית בין הצדדים היא בענין גרסת התובע שלפיה, בשעות אחר הצהריים של יום חמישי, 23/11/06, בעת שהתובע ירד במדרגות באתר הבניה בכפר סבא, הוא נתקל ב"קוץ" ברזל שבלט מהמדרגות, וכתוצאה מכך -  הוא סובב את רגלו, והדבר הביא לפגיעה בברכו. הנתבע מכחיש את הגרסה האמורה.

 

          לדעתנו, לא ניתן לראות את התובע כמי שעלה בידיו להרים את הנטל האמור, ואין אנו מקבלים את הגרסה האמורה. נסביר זאת להלן.

 

14.     נבהיר כי אין אנו רואים את שאלת הבלבול בתאריך כענין שהיה מונע מעמנו לקבל את גרסת התובע. בלבול כזה הוא אפשרי.

 

אמנם, התובע הציג את עצמו תחילה כמי שנפגע בתאונה ביום 30/11/06, ורק לאחר שחוקרת הנתבע הפנתה את תשומת לבו לביקוריו אצל הרופאים בימים 25/11/06 ו-27/11/06, הוא שינה את גרסתו ואמר שנפגע ביום 23/11/06, אך לדעתנו אין בענין זה כדי לשלול את קבלת גרסת התובע.

 

15.     ענין נוסף אשר הוא, לכשעצמו, לא היה מביא אותנו לדחיית גרסת התובע, הוא ענין אי-זכרונו על כך שבעבר (בשנת 2003), היו לו כאבים בברך.

 

בעת שנחקר התובע על ידי חוקרת של הנתבע, הוא טען כי הוא אינו זוכר שהיה לו "מצב קודם" בברך הימנית. התובע אישר בהודעתו לחוקרת כי הוא נפגע בעבר בקרסול השמאלי וציין כי גם ברגל הימנית היתה לו תאונת עבודה, אך היא היתה בכף הרגל. הוא לא זכר ארוע קודם של כאבים בברך הימנית, אולם, כאמור לעיל, יש רישום מיום 11/11/03 המלמד על כך.

 

16.     נבהיר שוב כי העניינים האמורים בסעיפים 14 ו-15 לעיל, לא היו מביאים אותנו לדחות את גרסתו של התובע, אך הצטברות שניהם אכן מגבירה במעט את הפקפוק שיש לנו כלפי גרסת התובע.

 

17.     לעומת זאת, אנו סבורים שהתוכן של הרישומים הרפואיים מעורר תהיות רציניות בדבר נכונות גרסתו של התובע, עד כדי כך שאין אנו יכולים לראות את גרסת התובע כמוכחת.

 

18.     אילו היה מדובר באופן ברור על מעידה שגרמה לחבלה סיבובית בברך הימנית, ואשר היא זו שהביאה לתחילת הכאבים, הדעת נותנת כי ענין זה היה מוצא ביטוי ברישומים הרפואיים הסמוכים לכך.

 

אולם, הן הרישום מיום 25/11/06 (שכלל אינו מזכיר מעידה כאמור אלא רק כאבים) והן הרישום מיום 27/11/06, על כך שמזה מספר ימים התובע סובל מכאבים בשתי הברכיים, ועל כך שהכאבים מופיעים בעמידה ובהליכה, אינם מראים כל זכר לכך שהכאבים שבגינם התובע פנה לטיפול הם כאלה שהחלו במעידה שגרמה לסיבוב הרגל הימנית באזור הברך. (הרישום מיום 27/11/06 הוא מספיק מפורט כדי לצפות שהוא יכלול זאת).

 

19.     הרישום מיום 9/12/06, אשר כבר מזכיר את הטענה על תאונת עבודה, עוסק במנגנון חבלה אחר לחלוטין מזה המשקף את גרסתו הנוכחית של התובע.

 

ברישום זה, כמצוטט לעיל, נאמר שהתובע נפל "ישר על כל הרגל" כשכל משקלו היה על הברך. אין אנו רואים דרך אפשרית שכך היה ד"ר ח'ורי יכול לפרש את גרסת התובע, אילו היה התובע מוסר לו את גרסתו הנוכחית.

 

20.     גם הרישומים בטופס 250 ובתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה, אשר אמנם דומים לגרסתו הנוכחית של התובע, אינם נטולי ספקות, שכן הם מזכירים רק את ענין הירידה במדרגות ולא את ענין ההיתקלות באותו "קוץ". נראה לנו שלאחר שהתגבשה אצל התובע הגרסה על כך שהחבלה בברך היתה סיבובית בזמן ירידה במדרגות (גרסה שהתגבשה לכל המאוחר ביום 12/1/07), הוא החליט לשפץ אותה יותר, כדי למנוע חשש שמא ייקבע שאין מדובר בארוע תאונתי, ולכן הוסיף כרקע אפשרי את הימצאותם של "קוצים" (המשמשים בתהליכי היציקה והשכיחים באתרי בניה), כדי להסביר את סיבת אותה מעידה נטענת.

 

21.     אשר על כן, כאמור, אין אנו רואים את התובע כמי שעלה בידיו להוכיח את גרסתו.

 

 

גורל התובענה

 

22.     משדחינו את גרסתו של התובע על מה שלטענתו ארע לו בעבודה - אנו דוחים את התביעה.

 

23.     אין צו להוצאות.

 

24.     כל אחד מהצדדים זכאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.

     

ניתן היום, כ"ד בניסן תש"ע, 8 באפריל 2010, בהעדר הצדדים.

 

 

     ______________                  _______________              ________________

    חיים ארמון, שופט                נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/512BF751DA3CCEB2422576FF0051759C/$FILE/726A87A8BDBBFC19422576FD0018D3B1.html
תאריך: 
08/04/10
Case ID: 
1013_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : השופט: חיים ארמון
השופט: חיים ארמון
עורכי דין : עדי עינב-גולן ראמי תאברי
עדי עינב-גולן
ראמי תאברי
Powered by Drupal, an open source content management system