יקיר נ. מועצה


 

   

בתי המשפט

עת"מ 000251/09

בבימ"ש לעניינים מינהליים בנצרת

 

12/04/2010

תאריך:

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

 

 יקיר פריד מיכון משרדי (93) בע"מ

בעניין:

העותרת

 


 

נ  ג  ד


 

1. מועצה מקומית דבוריה מספר ישות 500204896

2. קופיטק בע"מ

3. מימד בע"מ

4. אלמוסתקבל

המשיבות

 


 

פסק דין

 


בהמלצת בית המשפט הסכימה העותרת לוותר על הסעד העיקרי בעתירתה, להורות על זכייתה במכרז שהוצא על ידי המשיבה מס' 1, שעניינו העמדת מכונות צילום לשימוש בתי הספר במועצה, ולהסתפק בסעד החלופי, קרי, ביטול המכרז וביטול זכייתה של המשיבה מס' 2 במכרז.

 

המשיבים נתנו הסכמתם לכך שהעתירה תתקבל במובן זה, שהמכרז נשוא העתירה יבוטל ובמקומו תפרסם המשיבה מס' 1 מכרז חדש.

 

ב"כ העותרת ביקש, שלא כתנאי להסכמה דלעיל, כי המכרז החדש יתייחס, כקודמו, להצעות להצבת מכונות צילום חדשות.

לכך לא נתקבלה הסכמת המשיבים.

 

חזקה על המשיבה, כי בפרט נוכח הטעויות שנפלו במכרז הנוכחי, תפעל בתום לב ובדרך הגונה בפרסום המכרז החדש. בשלב זה, לאור הדרך בה הסתיים ההליך לא ניתן לחייב את המשיבה לקבוע תנאי זה או אחר בין תנאיו.

 

נותרה על הפרק שאלת ההוצאות.

 

דומה, כי אין מחלוקת בין הצדדים, כי בהתנהלות המשיבה מס' 1 נפלו פגמים וליקויים, שבעטיים שוכנעו הצדדים כי אין מנוס מביטול המכרז.

 

התנהלות לא תקינה זו, גם אם כטענת המשיבה מס' 1, היתה בתום לב, נמשכה גם לאחר שהוגשה העתירה, ובמהלך השלבים הראשוניים לבירור המחלוקות; דבר שהאריך את הדיון והוסיף להוצאות שנגרמו לעותרת.

 

אין ספק, כי לעותרת נגרמו הוצאות וטרחה עקב התנהלותה של המשיבה מס' 1, וגם אם זו אכן התעשתה והודיעה, ללא צורך בבירור העתירה לגופה, על הסכמתה לביטול המכרז, זכאית העותרת להחזר הוצאותיה.

 

ביחס למשיבה מס' 2, לא ברור עד כמה נגררה היא לתסבוכת שנוצרה בתום לב. לא מצאתי לנכון, לאור האמור, ובהתחשב בעמדתה של המשיבה מס' 2 ביחס לסיום ההליך, להטיל עליה הוצאות כלשהן.

 

סיכומו של דבר, המשיבה מס' 1 תשלם לעותרת הוצאות משפט בסך 1,800 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ¤ + מע"מ כדין. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום, כ"ח בניסן, תש"ע (12 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדחיפות.

 

הלמן אסתר -  שופטת

 


חנה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A5F95106B5857B7422577030051755A/$FILE/31AF416FAED8EF6842257703002668D4.html
תאריך: 
12/04/10
Case ID: 
251_9
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : כב' השופטת אסתר הלמן
כב' השופטת אסתר הלמן
Powered by Drupal, an open source content management system