בנימין מוראדי נ. בטוח לאומי-סנ


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 005251/09

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

 

12/04/2010

 

כב' השופט שמואל טננבוים

בפני:

 

 


 

בנימין מוראדי

בעניין:

המערער

עו"ד אמיר עצמון

ע"י ב"כ

 


 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד בר-נור


 

                                                            פסק  דין

זהו ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נכות בעבודה) מיום 1.9.09 אשר קבעה כי למערער לא נותרה נכות צמיתה .

 

רקע עובדתי

1.         המערער יליד 1935, נפגע בתאונת דרכים ביום 26.2.97. התאונה הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה.

 

2.         ביום 21.5.09 קבעה ועדה רפואית מדרג I כי למערער לא נותרה נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה.

 

3.         על החלטה זו הוגש ערר מטעם המערער. ועדה רפואית לעררים אשר התכנסה ביום 1.9.09 הותירה את החלטת הועדה מדרג I על כנה , כשהיא קובעת:

"מבחינה אורטופדית הממצאים שנפסקו היום מתאימים ל- 20% נכות לפי סעיף 37(7)ב. לאור מסמכים שהובאו בפני הוועדה- הבורר מבית המשפט עקב תאונת דרכים משנת 2000 קבע 20% נכות לכן יש לייחס את הנכות לתאונה מ- 2000 ו/או לתאונה מ- 1997 בכך הועדה דוחה את הערר.

מבחינה נוירולוגית- הממצאים שתוארו אינם נובעים מהתאונה מ 1997 שבה הבדיקה הנוירולוגית הייתה לגמרי תקינה ולא היו כל גורמים להופעה של סימנים אקסטרהפראמידילים.

מבחינת א.א.ג- גם לאור בדיקת השמיעה (יש לציין בדיקה שנעשתה 7 שנים לאחר התאונה) מדובר בליקוי פיזיולוגי מובהק שמצביע על ליקוי שווה בשתי האוזניים , כלומר לא יעלה על הדעת שליקוי כזה ייגרם ע"י חבלה כלשהי כי לא ניתן לתאר כל חבלה שתגרום נזק במידה שווה בשתי האוזניים באותם התדרים ובאותה המידה. בנוסף לכך בבדיקה של מכון אודיולוגי 12/5/03 בבדיקת OAE הוכח שלא נגרם כל נזק בשבלול. אי לכך אין כל קשר סיבתי בין תלונותיו לתאונה הנדונה בנוגע לאוזניים. בהקשר לחוו"ד של ד"ר ביזר מ- 11/2/07- ד"ר ביזר אינו מתייחס למסקנת של פרופ' אטיאס וכשקובע נכות רובע אחוז לגבי הטנטון בלבד וזו שלא תואמת לסעיף שהוא עצמו , אי לכך הוועדה לא מקבלת את חוות דעתו של ד"ר ביזר ודוחה את הערר.

 

על החלטה זו הוגש הערעור שבפניי. (יש לציין כי המערער נפגע בתאונה נוספת שהוכרה כתאונת עבודה בשנת 2000).

 

נימוקי הערעור

4.         המערער טוען כי בפני הוועדה לא עמד תיקו הרפואי המלא . כמו כן הוועדה בגוף הפרוטוקול מציינת כי בתיעוד הרפואי שעמד בפניה נמצאים ממצאים השוללים קשר לתאונה. הוועדה אינה מפנה לאותם מסמכים ומשכך נפגעה זכותו של המערער להגיב ולסתור מסמכים אלה.

 

5.         בתחום האורטופדי- הועדה סומכת את מסקנותיה על חוות דעת רפואית של מומחים אחרים מטעם בית המשפט. אלא שהנכות שנקבעה ע"י מומחה בית המשפט ניתנה לפי סעיף 37(5)ב- העוסק בהגבלת תנועות בעמו"ש צווארי. ואילו הוועדה בענייננו סברה כי יש להעניק למערער 20% נכות לפי סעיף 37(7)ב- העוסק בעמו"ש מותני.

 

                        בנוסף, מומחה בית המשפט קבע כי יש לזקוף שני שלישים מנכותו בצוואר , לחובת מצבו קודם לתאונות, ואת השליש הנוסף יש לחלק באופן שרירותי בין שתי התאונות. לפיכך משאימצה הוועדה את קביעת המומחה היה עליה לקבוע כי למערער נותרה נכות בשיעור 3% לפי סעיף 37(5) ב.

 

6.         בתחום הנוירולוגי – הוועדה לא נימקה ולא הסבירה מדוע למרות כל התסמינים הנוירולוגים (המתוארים בפרק הממצאים והנימוקים), לא בוצעו למערער בדיקות בתחום זה ולא נקבעה לו כל נכות.

 

7.         בתחום א.א.ג – הוועדה לא פירטה ולא נימקה כיצד הגיעה למסקנתה כי לא ייתכן שליקוי כזה יגרם על ידי חבלה כלשהי.

 

            כמו כן הוועדה מציינת כי ד"ר ביזר אינו מתייחס למסקנות של פרופ' אטיאס, אלא שהיא אינה מציינת מהי קביעתו של פרופ' אטיאס ובאיזה הקשר ניתנה.

 

            בנוסף, היה על הוועדה לפרט מדוע שגה ד"ר ביזר בחוות דעתו ולנמק מדוע לא היה מקום להפעיל את סעיף 14 לתקנות

 

דיון והכרעה

8.         בדיון שהתקיים ביום 4.3.2010 בפני כב' הרשמת ולך הסכים ב"כ המשיב להחזיר את הדיון בעניינו של המערער לוועדה לעררים בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי, כדלקמן:

"אני מסכים להחזיר את עניינו של המערער לועדה לעררים על מנת שלאור דבריה בסע' 23 לפרוט' מיום 1.9.09 לפיו הממצאים האורטופדיים מתאימים ל- 20% לפי סעיף 37(7)ב ומשתשומת ליבה מופנה לכך כי פרופ' הלל לא העניק את אחוזי הנכות בגין אותו סעיף ליקוי כפי שסברה הוועדה בטעות אלא לפי סעיף אחר 37(5)ב, תשיב מדוע אין להעניק את אחוזי הנכות באופן שקבעה וכן תשקול הענקת נכות נוספת בנפרד בגין קביעותיו של פרופ' הלל לגבי עמוד שדרה צווארי.

כן תשקול שוב עמדתה לגבי התחום הנוירולוגי לאור תלונות המערער וממצאיה שלה. לעניין זה תוכל הועדה לעיין במסמכים רלבנטיים שהיו קיימים עובר לועדה".

 

               ב"כ המשיב סירב להחזיר את הדיון לועדה באשר לערעור הנוגע לתחום א.א.ג ולפיכך הועבר התיק למתן פס"ד.

 

9.         באשר לתחום א.א.ג- בכל הנוגע לקביעות הוועדה ביחס לטענות בדבר ליקוי השמיעה, הרי שהערעור נדחה שכן החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת ולא מצאתי כל פגם משפטי שנפל בעבודתה.

 

לא כך באשר להתייחסות לחוות דעתו של פרופ' אטיאס. כפי שראינו לעיל מציינת הוועדה כי ד"ר ביזר בחוות דעתו אינו מתייחס למסקנות של פרופ' אטיאס. הן בחוות הדעת של ד"ר ביזר והן בפרוטוקול הוועדה לא מצאנו פירוט באשר לקביעותיו פרופ' אטיאס – ועל כן הנמקת הוועדה בהקשר זה לוקה בחסר ואינה בהירה.

 

            כמו כן ד"ר ביזר בחוות דעתו קובע כי ניתן אמנם לטעון כי הטנטון היה קיים עוד לפני התאונה הראשונה ואולם לאחריה הפך להיות טינטון מתמיד ובהתאם לכך העניק 5% נכות לפי סעיף 72(4)ד כשהוא קובע ש- 5% נכות הוא מייחס למצב קודם לתאונה.

 

            הוועדה אינה מתייחסת למסקנותיו של ד"ר ביזר באשר להפיכת הטנטון לתמידי בעקבות התאונה. הוועדה קובעת כי סעיף הליקוי שלפיו העניק ד"ר ביזר אחוזי נכות למערער בגין הטנטון, אינו תואם את קביעותיו של המומחה. הוועדה לא שקלה כלל את האפשרות לקבוע דרגת נכות "מותאמת" לפי תקנה 14 ולאפשרות חישוב "עובר ושב" כפי שערך ד"ר ביזר.

  

            סיכום

10.       אשר על כן, מוחזר עניינו של המערער לועדה על מנת שתפעל לפי המוסכם על ידי הצדדים כמפורט בסעיף 8 לעיל. בנוסף הוועדה תבהיר ותנמק מדוע אינה מקבלת את קביעותיו של ד"ר ביזר בנוגע להחמרה בטנטון וייחוס אחוזי נכות תוך עריכת חשבון "עובר ושב" או תוך קביעת סעיף ליקוי מותאם. הוועדה גם תפרט מהן קביעותיו של פרופ' אטיאס אליהן התייחסה בפרוטוקול.

 

            המשיב ישא בהוצאות המערער בסך 1,500 ¤ בצירוף מע"מ תוך 30 יום.

 

 

ניתן היום כ"ד בניסן, תש"ע (8 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

 

שמואל טננבוים, שופט

אתי/

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/72D9309793BD26B44225770300515412/$FILE/915995275FB224CB422576F1002EB6A9.html
תאריך: 
12/04/10
Case ID: 
5251_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : שמואל טננבוים
שמואל טננבוים
עורכי דין : אמיר עצמון בר-נור
אמיר עצמון
בר-נור
Powered by Drupal, an open source content management system