חוראני - ביטוח לאומי


 

   

בתי המשפט

בל 011886/08

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

13/04/2010

 

כבוד השופטת שדיאור שרה – דן יחיד

בפני:

 

 

חוראני סלאל

בעניין:

התובע

מוסא פייסל

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

דנה תמר פרבר

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

הסוגיה העומדת בפנינו היא האם ניתן לקבל פטור מהתייצבות לשני ההורים לפי סעיף 2(א)(7) לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן: החוק), בעילת השגחה על ילד חולה.

הצדדים הסכימו על העובדות והמחלוקת ועל הגשת סיכומים בכתב.

 

העובדות

1.         שני ילדי התובע הינם קטינים הסובלים מאי ספיקת כליות וזקוקים לטיפולים ביחידה להמודיאליזה ילדים במרכז הרפואי שערי צדק.

2.         בידי התובעים יש מכתב מיום 10.9.08 החתום על ידי ד"ר אפרת בן שלום, ולפיו חל איסור מוחלט להביא אחים ליחידה הנ"ל מטעמי בטיחות ואין אפשרות שההורה המלווה את הבת יביא איתו גם את הבן.

(המסמך צורף לתביעה).

3.         התובע מתייצב במרכז אמין (בכפוף להסתייגות ב"כ התובע בתוך 30 יום).

4.         הנתבע פטר את אשת התובע מהתייצבות בעילת השגחה על ילד חולה.

 

המחלוקת

האם נכונה טענת התובע כי ניתן לקבל פטור מהתייצבות לשני ההורים לפי סעיף 2(א)(7) לחוק לאור העובדה כי שני הילדים חולים וזקוקים לדיאליזה ויש איסור להביאם ביחד למחלקה הטיפולית.

 

הכרעת הדין

חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980, קובע בסעיף 1 בו:

תנאי זכאות

(א) תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים זכאי לגמלה, בכפוף להוראות חוק זה, כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

(5) היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם והנמצא עמם טרם מלאו 2 שנים;

(7) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן זוגו החולה או בילדו החולה הזקוקים להשגחה תמידית, הכל לפי כללים, תנאם ומבחנים שנקבעו בתקנות; "

    2.     תקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב-1982 קובעות:

"סייגים להוראות סעיף 2(א) לחוק

(א)    תושב ישראל זכאי לגמלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם אין מתקיים בו אחד מהתנאים שבפסקאות 2(א) לחוק, אם הוא אחד מאלה:

(3) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה תמידית בביתו תקופה של ארבעים וחמישה ימים לפחות, הוא טיפל בו תקופה כאמור בתכוף להגשת התביעה ומתגורר עמו באותה דירה; "בן משפחה", לעניין פסקה זו – הורה, בן או בת;

(ב)    מתקיים באדם האמור בתקנת-משנה (א)(2) או (3) והוא זכאי לתשלום ממקור כלשהו בעד תקופת אי-עבודתו, יהיה זכאי לגמלה אם התשלום שהוא זכאי לו נמוך מסכום הגמלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

(ג)      תקנת משנה (א)(3) לא תחול:

(1) על המטפל בבנו או בבתו החולים, אם בן-זוגו זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) או (5) לחוק; "

3.         תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב- 1982 קובעות:

זכאות לפי סעיף 2(א)(7) לחוק

(א) המטפל בבן זוגו החולה או בילדו החולה זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(7) לחוק, אם מתקיימים תנאים אלה:

(1) החולה זקוק להשגחה תמידית לתקופה של 45 ימים רצופים לפחות;

(2) המטפל בחולה טפל בו תקופה כאמור בפסקה (1) בתכוף להגשת התביעה לגמלה;

(3) המטפל והחולה מתגוררים באותה דירה.

(ד) תקנה זו לא תחול העל המטפל בילדו –

(1)     אם בן זוגו זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק          

(2)     אם בת זוגו זכאית לגמלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק, אלא אם בהחזקתה מספר ילדים, והילד החולה מאושפז במוסד רפואי".

4.   מצאנו כי המצב העובדתי הוא זה שלפני הגשת התביעה, ובכך אנו דנים.  בתיאור העובדתי שהוצג בביה"ד ע"י התובע ב-12.10.09 הוצגה תמונת הטיפול בילדים "מדובר בשני קטינים אשר מקבלים דיאליזה 3 פעמים בשבוע כל אחד מהם במועדים שונים וחל איסור מוחלט על ההורים .. להביא את שני הילדים ביחד לאותו טיפול...". וזאת עוד לפני הניתוח של הבת.

5.   החוק קובע בתנאי הזכאות כי "עיקר זמנו מוקדש לטיפול ... בילדו החולה הזקוקים להשגחה תמידית".(דגש שלי ש.ש.).

ילדו החולה נוקט לשון יחיד.

ובתכנית "בן משפחה" כתוב "בן או  בת" ובסיפא "על המטפל בבנו או  בתו" (דגש שלי ש.ש.).

אין התייחסות בתקנות לבן ובת כלומר ליותר מילד אחד.

דהיינו התייחסות בחוק ובתקנות הם כלפי הורה לילד אחד או בן או בת.

במצב בו יש שני ילדים ושני הורים. והמצב הרפואי הוא של שני הילדים הזקוקים להשגחה מתמדת. שכל אחד מהם עובר טיפולי דיאליזה 3 פעמים בשבוע ואסור להם לעשות זאת ביחד.

בזמן הגשת ההליך, זה היה המצב העובדתי, אינו מתבטא בלשון החוק.

ועל כן לשון החוק והתקנה לא רק שאינה שוללת מתן הפטור במצב זה לשני ההורים אלא לדעתנו עולה ממנה כי לכל הורה שיש ילד יחיד הזקוק להשגחה יש זכות לפטור ולכן שיש שני ילדים כאלו אין מקום להפלות שכן לא אותו הורה יכול להשגיח על שניהם ויש הצדקה להשגחה של שני ההורים על שני הילדים במצבם הרפואי.

טיפול דיאליזה 3 פעמים בשבוע איננו "טיול" והעומס הפיזי והרגשי על הורה בטיפול של 5 שעות כל פעם לא מאפשר לו לדעת בית הדין לעמוד גם בתוכנית של מרכז אמין במקביל.

המכתב רפואי מיום 23.8.09 מטעמה של ד"ר רחל כהן – מומחית לנפרולוגיה של הילד בביה"ח שערי צדק, קובע כי הבן, מטופל בבית חולים 3 פעמים בשבוע, למשך כחמש שעות בכל פעם, ובנוסף מקבל הזנה דרך צינור גסטרונומי ביום ובלילה. ובאשר לבת, עולה כי היא עתה, לאחר מועד ההליך, לאחר ניתוח השתלה כאמור, נוטלת היא תרופות באופן קבוע ומגיעה לבקורת באשפוז יום בתדירות של פעם בשבועיים או יותר לפי מצבה. אולם לא זה היה המצב בהגשת התביעה.

לטעמנו, כשלבן המצב הוא נזיל וסופני, והבת קודם היתה במצב דומה לשלו ורק לאחר השתלה השתנה, מוצדקת קביעה כי מתקיימת לשון החוק בדבר השגחה תמידית ומאחר ומדובר בשני ילדים יש צורך אמיתי שכל אחד מההורים ישגיח על כל אחד מהילדים בפרט שאינם הולכים לטיפול ביחד ודווקא בשל כך. על כן גם לא מספיקים יומיים העדרות  המותרים על פי תכנית מהל"ב.

7.       לא ניתן לקבוע מי מההורים הולך, מתי, עם מי מהילדים לטיפול, ומי מחוייב להשאר עם הבת המושתלת בבית, בפרט שאינם יכולים ללכת יחדיו.

אשר על כן לטעמנו התשובה לשאלה המשפטית היא כי במצב בו יש שני ילדים על פי העובדות שבפנינו זכאים שני ההורים לפטור מהתייצבות בעילת השגחה על ילד חולה, ודין התביעה להתקבל. התביעה מתקבלת.

לנוכח העובדה שמדובר בסיוע משפטי אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ט בניסן, תש"ע ( 13  באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

 

 

שדיאור שרה, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A040ABB3A8AA2602422577040051507E/$FILE/C5972B10A41EA975422576FF0032D581.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
11886_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : שדיאור שרה
שדיאור שרה
עורכי דין : מוסא פייסל
מוסא פייסל
Powered by Drupal, an open source content management system