עזאם גבאלי נ. מיטבית עתודות חב


 

 

בתי הדין לעבודה

 

 עב 011595/08

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

14/04/2010

 

כב' השופט אילן איטח

נ.צ (מ) רפי בילוגורסקי

בפני:

 
 

עזאם גבאלי

בעניין:

התובע

ע"י ב"כ עו"ד חדי ג'א


 


 

נ  ג  ד

 

 

מיטבית עתודות חב' לניהול קרנות פנסיה בע"מ

 

ע"י ב"כ עו"ד סהר שכטר                                                                      הנתבעת


 

פסק דין

 

המסגרת העובדתית

 

1.       תביעתו של התובע מהנתבעת להכיר בו כ'נכה' נדחתה לאור קביעות הועדה הרפואית לעררים.

2.       ואלה העובדות הרלוונטיות לעניננו:

2.1.            התובע, יליד 1975, חבר בקרן הפנסיה המקיפה שבניהול הנתבעת (להלן – הקרן) למן חודש 08/05.

2.2.            התובע נשוי, בעל 10 שנות לימוד ועבד כפועל בנין.

 

2.3.            ביום 22.11.05 היה התובע מעורב בתאונת עבודה שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי. בתאונה נפגע התובע, ובעיקר סבל משבר בכתף שמאל בגינו נותח.

 

2.4.            עד לחודש 06/06 שילמה הקרן לתובע פנסיית נכות זמנית, לאחר מועד זה נדחתה תביעתו לתשלום פנסיית נכות, זאת משהועדה הרפואית של הקרן קבעה כי מצבו של התובע אינו מצדיק קביעת נכות.

 

2.5.            על קביעת הועדה הרפואית ערער התובע בפני הועדה הרפואית לעררים של קרנות הפנסיה.

 

2.6.            ביום 20.11.06 נבדק התובע על ידי הועדה הרפואית לעררים בהרכב: פרופסור ריבק – מומחה לרפואה תעסוקתית; ד"ר הלר – מומחה לרפואת שיקום ומנהל יחידת שיקום; ד"ר שטרן – אורטופד מומחה ומנהל יחידת השתלות מפרקים; ד"ר לסזבון – נוירולוג מומחה –מנהל (בדימוס) של יחידת טיפול נמרץ נוירולוגי. לאור הבדיקות והתיעוד הרפואי קבעה הועדה כך (נספח לכתב התביעה):

 

"סכום

בן 31, פועל בנין, הסובל מכאבים והגבלה קלה בתנועות הכתף השמאלית לאחר קיבוע פנימי של שבר בעצם ההומרוס בחלקה המקרובה עם פגיעה עצבית חלקית בעצב האקסילרי במהלך שיפור. לדעת הועדה הנ"ל מסוגל לכל עבודה שאינה קשורה בהפעלת כוח והרמת היד השמאלית לגובה והרמת משאות בהתאם לכישוריו והשכלותו. מסוגל לעבוד בעבודות כגון הרכבות מוצרים, מיון חקלאי וכד'.

החלטה

אין מקום לקביעת נכות. כך היה מצבו ביולי 2006."

 

מסגרת הדיון

 

3.       ביום 19.11.08 הוגשה התובענה הנוכחית, במסגרתה ביקש התובע כי נבטל את החלטת הועדה הרפואית לעררים ונקבע כי התובע זכאי לפנסיית נכות מהקרן. בין היתר נסמך התובע על המסמכים הבאים:

 

3.1.            חוות דעת רפואית מטעמו מאת ד"ר קליגמן אשר ניתנה ביום 15.5.07 ולפיה נקבעה למערער נכות לענין קצבת נכות מעבודה מהמוסד לביטוח לאומי – בשיעור של 29% (לאחר הפעלת תקנה 15);

3.2.            קביעת הועדה הרפואית לעררים לענין נכות מעבודה (מאוחר למתן חוות הדעת של ד"ר קליגמן) ולפיה למן יום 1.4.07 למערער נכות יציבה בשיעור של 19%, לאחר הפעלת תקנה 15 ב- 1/3.

3.3.            החלטות הועדות הרפואיות לעניין נכות מעבודה ולפיהן למערער נכות זמנית בשיעור של 30% לתקופה יוני – דצמבר 2006 ו-20% לתקופה שמחודש 1/2007.

4.       הנתבעת הגישה כתב הגנה וכן בקשה לסילוק על הסף וזאת נוכח הוראת סעיף 45 לתקנון הקרן אשר קובע כי ערעור רפואי ידון בפני הועדה הרפואית לעררים והחלטתה היא סופית ומחייבת.

5.       בהתאם להחלטת כבוד הרשמת ויסמן (כתוארה אז) סיכמו הצדדים את טענותיהם בבקשה לסילוק על הסף. וביום 25.8.09 הועבר התיק למתן החלטה בבקשה. ביום 7.12.09 התקיים הדיון בבקשה, ושם הסכימו הצדדים כדלהלן:

"1.  מוסכם כי גבולות ההתערבות בהחלטת הועדה הרפואית מיום 20.11.06 הוא הפעלת ביקורת שיפוטית כמוזכר בעניין ויטלסון (ע"ע 166/06). וככל שנפל פגם בהחלטה העניין יוחזר לועדה רפואית בהתאם לתקנון.

2.    תוך 30 ימים יגיש המערער טיעונים לגופו של ענין, קרי – נימוקים מדוע נפל פגם בהחלטת הועדה.

3.       תוך 30 ימים תשיב המשיבה.

4.       מבוקש לקבוע דיון להשלמת טיעונים וליתן תוקף של החלטה."

 

6.       ביום 19.1.10 הגיש התובע את טענותיו ובמועד מאוחר יותר הגישה הנתבעת את תשובתה. ביום 25.3.10 התקיים הדיון לפנינו[1] בו השלימו הצדדים את טענותיהם.

 

המסגרת המשפטית

 

7.       זכויות התובע לפנסיית נכות מהקרן הן לפי הקבוע בתקנון הקרן. אחד התנאים לקבלת פנסיית נכות היא הכרה בעמית כ'נכה'. נכה מוגדר כמי שאיבד לפחות 25% מכושרו לעבוד "מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה שלמעלה מ-90 ימים רצופים, והכל בכפוף להחלטת הועדה הרפואית".

 

8.       לפי התקנון השאלה אם איבד עמית לפחות 25% מכושרו לעבוד תבחן על ידי רופא הקרן או הועדה הרפואית, כאשר ערעור על קביעותיהם נדון בפני הועדה הרפואית לעררים – שהיא ועדה בלתי תלויה היושבת באחד מבתי החולים בארץ. אין חולק כי על פי התקנון – החלטת הועדה הרפואית לעררים בסוגיות רפואיות "סופית ותחייב את הצדדים לכל דבר וענין, ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא".

 

9.       אין חולק כי תקנון קרן הפנסיה הוא זה המתווה את מערכת היחסים בין המבוטח לקרן, ובמקרה זה בין התובע לנתבעת. בהתאם לתקנון הקרן ההכרעה בשאלה אם עמית הוא בגדר 'נכה' תקבע על ידי רופא הקרן או הועדה הרפואית, ובהעדר הסכמה על קביעותיהם – על ידי הועדה הרפואית לעררים. הוראת התקנון לפיה קביעת הועדה הרפואית 'סופית ומחייבת', אינה חוסמת את האפשרות להפעיל על החלטתה 'ביקורת שיפוטית', שבעיקרו של דבר מצומצמת לעילות של חריגה מסמכות ולפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי[2].

 

הכרעה

 

10.   לאחר שעיינו בפרוטוקול ועדת העררים ובטעוני הצדדים, לרבות במסמכים שצרפו, אנו סבורים כי דין התביעה להידחות משלא עלה בידי התובע להראות כי בהחלטת הועדה הרפואית לעררים נפל פגם של חריגה מסמכות ו/או נפגעו עיקרי הצדק הטבעי. ואלה טעמינו שבתמצית:

 

10.1.         טוען המערער כי הועדה הרפואית לעררים התעלמה ממצבו הרפואי שהוא חמור יותר מזה שנקבע על ידה. בכל הכבוד, אין בידינו לקבל טענות אלה. ראשית, מצבו הרפואי של התובע הוא ענין שברפואה וככזה מסור לשיקול דעתה של הועדה. המערער לא השכיל להצביע (מעבר לטענות כלליות וסתמיות) מדוע נפל פגם בשיקול דעתה של הועדה. עיון בחוות הדעת של ד"ר קלוגמן ובפרוטוקולים של ועדות המוסד לביטוח לאומי לענין נכות מעבודה מעלה כי גם הם מדברים, בעיקרו של דבר, על ליקויים גופניים שנקבעו על ידי הועדה הרפואית לעררים: הגבלה של התנועה בכתף שמאל בגין השבר בכתף והפגיעה העצבית. כך שאין יסוד לטענת התובע ולפיה קביעות הועדה 'מעוותות' או מתעלמות ממצבו החמור יותר של התובע.

           

10.2.        שנית, ההשוואה של קביעת הועדה דכאן להחלטות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי 'בעייתית' - בלשון המעטה. שכן, כבר נפסק – כפי שנקבע בעניינו של שינלדר – כי:

 

"נפסק לא אחת, כי בעוד שהוועדות הרפואיות שהוקמו מכוח חוק הביטוח הלאומי עוסקות בקביעת נכות רפואית הרי שהוועדות מכוח קרן הפנסיה עניינן בנכות תפקודית. 'אכן, במרבית המקרים יש קשר בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית – אך אין זה מחויב המציאות כי יהא שיעורן זהה או דומה: כך, יכול ונכות ביולוגית לא תפגע, או תפגע אך במעט בנכות התיפקודית. ומאידך יכול ונכות רפואית בשיעור מסויים תגרום לנכות תפקודית בשיעור גבוה ממנה'."

 

אלא שבמקרה זה, עיון בהחלטות הועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי מראה כי לתובע נקבעו 19% נכות יציבה, ובכלל זה נכללו אחוזי נכות בגין צלקות אשר אינן משפיעות על כושר העבודה.

 

10.3.        טוען התובע כי הועדה לא התייחסה לגילו ולהשכלתו. טענה זו אין לה יסוד – עיון בפרוטוקול הועדה והחלטתה מעלה כי הועדה היתה מודעת לגילו ולהשכלתו של התובע ואף התייחסה אליהם.       

 

10.4.        התובע נסמך על החלטות הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ועל חוות דעתו של ד"ר קליגמן – בכל הכבוד, לטענות אלו אין כל יסוד. מדובר במסמכים מאוחרים להחלטת הועדה הרפואית לעררים ולפיכך, הועדה לא יכולה הייתה להתייחס אליהם. נוסיף ונזכיר כי ממילא הערכת מצבו הרפואי של התובע מסור לועדה ואין היא כפופה להחלטות של גופים רפואיים אחרים. כך או כך, לא מצאנו כי החלטתה שונה מהותית מהחלטות גופים אחרים. אמנם בהתייחס לתקופה יולי - דצמבר 2006 הועדה קבעה כי התובע לא איבד לפחות 25% מכושר עבודתו, בעוד ועדות המוסד לביטוח לאומי קבעו כי למערער 30% נכות רפואית זמנית – אלא שאין שוני זה יכול להחשב, כשלעצמו, כפגיעה בעיקרי הצדק ו/או כחריגה מסמכות. כפי שציינו כבר מדובר בנכויות שונות.

10.5.        לבסוף, ברי כי הסעד לו שב ועתר התובע בטיעוניו – קביעה כי המערער היה משולל כושר עבודה מלא עד לסוף 2006, ומשולל 29% מכושר עבודתו למן חודש 01/07, הוא סעד שאינו אפשרי. שהרי כבר בהסכמה הדיונית ולפי ההלכות שנפסקו – הסעד האפשרי הוא החזרת עניינו של התובע לועדה רפואית לעררים על מנת שתתקן את הפגמים שנמצאו, אם נמצאו.

 

11.   סוף דבר, משלא עלה בידי התובע להראות כי בהחלטת הועדה הרפואית לעררים נפל פגם של חריגה מסמכות ו/או כי נפגעו עיקרי הצדק הטבעי, אין מנוס מדחיית התביעה. בנסיבות העניין ובשים לב למדיניות בית הדין בפסיקת הוצאות בהליכים כגון אלה – אין צו להוצאות.

 

 

על פסק הדין ניתן לערער בזכות בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. הודעת ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

 

 

ניתן היום ל' בניסן, התש"ע (14 באפריל, 2010), בהיעדר הצדדים.

 

 

____________________                                                        ___________________

נ.צ. (מ) רפי בילוגורסקי                                                                             אילן איטח, שופט

[1]      נציג הציבור שהוזמן לא בא והדיון התקיים בהעדרו. לפיכך, ניתן פסק הדין במותב חסר.

[2]      ע"ע (ארצי) 218/03 נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ – מרים שינדלר, (לא פורסם, 16.2.2004); ע"ע (ארצי) 166/06 רחל ויטלסון – מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים (בניהול מיוחד), (לא פורסם, 27.5.2009).

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1D22F13F8DA507A9422577050040D780/$FILE/BA4806F0E30FFBDE422577020034F5E2.html
תאריך: 
14/04/10
Case ID: 
11595_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : כב' השופט אילן איטח
כב' השופט אילן איטח
עורכי דין : חדי ג'א סהר שכטר
חדי ג'א
סהר שכטר
Powered by Drupal, an open source content management system