ג'בארין נ' ועדת השחרורים


 

 

בתי המשפט

עעא000243/10

בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת


 

15/04/2010

תאריך:

כב' סגן הנשיא אברהם אברהם

כב' השופט בנימין ארבל

כב' השופט שאהר אטרש

בפני:

 

 

 


 

ג'בארין מוחמד יוסף

בעניין:

העותר


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

ועדת השחרורים


 

המשיבה


 


 


 


 

פסק דין

השופט אטרש

 

1.         העותר נושא עונש מאסר ראשון בן שלוש שנים בגין הרשעתו בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ונהיגה ללא רישיון. העותר החל את ריצוי עונשו ביום 7.2.08; מועד תום שני שלישים מתקופת מאסרו היה ביום 19.12.09 ומועד תום מאסרו (מינהלי) הוא ביום 19.12.10.

 

2.         עניינו של העותר הובא לראשונה לפתחה של ועדת השחרורים ביום 28.12.09, שדחתה את בקשתו לשחרור על-תנאי בשל העדר השתלבותו בתוכנית טיפולית, סירובו להשתלב בתוכנית שהוצעה לו, קושי בלקיחת אחריות על מעשיו והעדרה של תוכנית רש"א בעניינו. יחד עם זאת, הועדה קבעה, כי "מאחר שנותרה לאסיר יתרה ארוכה יחסית לריצוי עונש, מציינת הוועדה כי ככל שיכין האסיר תכנית שתהא בפיקוח של רש"א, הוא יוכל לשוב ולפנות לוועדה כשהכנת התכנית תהווה נימוק מספיק לדיון בעניינו". במעמד הדיון בפני הועדה, הציג העותר תכנית טיפול פרטית של גב' חיה היכל, אשר התרשמה באופן חיובי מתפקודו ומאישיותו של העותר. הועדה קבעה, כי התרשמותה החיובית של גב' היכל נוגדת את התרשמותם של גורמי הטיפול בבית הסוהר וכי התרשמותם של האחרונים נראית משקפת יותר בהיותה נתמכת בדו"חות מידע שהוגשו בעניינו של העותר.

 

3.                ביום 16.3.10 הובא בשנית עניינו של העותר בפני ועדת השחרורים אשר דחתה את הדיון כדי שקצין הועדה יברר, האם התוכנית שהוצגה מטעם עיריית אום-אלפחם הינה תוכנית רש"א. ביום 22.3.10 התקיים דיון נוסף בעניינו של העותר בפני הועדה אשר דחתה את בקשתו של העותר לשחרור על-תנאי; מהחלטת הועדה עולה, כי בפני הועדה הוצג מידע שתוכנו מעיד על "מסוכנות של ממש", כי תוכנית העבודה שהוצגה אינה מהווה תחליף לתוכנית שיקומית וכי התוכנית השיקומית של הלשכה לשירותים חברתיים (שיקום האסיר) בעיריית אום אל-פחם, לא אושרה על-ידי רש"א, ואף נראית לועדה כדלה ובלתי מספקת.

 

העותר אינו משלים עם החלטת הועדה ומכאן העתירה.

 

4.         הדיון בעתירה שהתקיים בפנינו ביום 6.4.10 נדחה בהסכמה לבירור מועד פתיחתו של קורס חדש והולם, אליו יוכל העותר להשתלב, וזאת על רקע טיעוניו של ב"כ העותר, כי העותר היה במעמד של "עצור" במשך כשנה וחצי ולא ניתן היה לשלבו בתוכנית כלשהי  ועת ביקש להצטרף לקורס, הוא נדחה בשל אי התקיימותו של קורס רלוונטי.

 

בדיון בפנינו ביום 13.4.10, הודיע ב"כ המשיבה, כי הקבוצה הרלוונטית לעותר תפתח בסוף החודש הנוכחי בכלא צלמון, כשמשך הטיפול בקבוצה זו, בין ארבעה לששה חודשים. מנגד, טען ב"כ העותר, כי בפגישה שהתקיימה בין העותר ובין העו"סית בכלא, נמסר לעותר, כי יתקיים קורס "שליטה בכעסים" וכי הקורס שמתאים לו הינו קורס של "מאסר ראשון", שיחל בסוף חודש מאי ומשכו כששה חודשים. ב"כ העותר הוסיף, כי העותר מסכים להצטרף לקורס שיתקיים בחודש אפריל.

 

5.         לאחר שעיינו בנימוקי העתירה, בכתב התשובה ובתיק הועדה, ולאחר ששמענו ושקלנו את טענות הצדדים, ובשים לב לנכונותו והסכמתו של העותר להשתתף בקורס טיפולי, החלטנו לאפשר לעותר להשתלב בקורס הטיפולי שיפתח לקראת סוף חודש אפריל בכלא צלמון, כפי הודעתו המוסמכת והנאמנה עלינו של ב"כ המשיבה, אשר צפוי להמשך בין ארבעה לששה חודשים. בתום הקורס, יובא עניינו של העותר בפני הועדה לבחינת מחודשת של בקשתו לשחרור על –תנאי.

 

            עם זאת, ולעת הזו, לא מצאנו, עילה מנהלית להתערבות בהחלטתה של ועדת השחרורים.

 

ניתן היום א' באייר, תש"ע (15 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

 

שאהר אטרש, שופט


 

בנימין ארבל, שופט


 

סגן הנשיא אברהם אברהם

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B42EAF909290563F422577060051D888/$FILE/4841840CB6FE2BEC4225770600256B45.html
תאריך: 
15/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עעא
סיווגים
שופטים : סגן הנשיא אברהם אברהם
סגן הנשיא אברהם אברהם
Powered by Drupal, an open source content management system