לוי נ. חברת הגיחון מפעלי מים


 

   

בתי המשפט

עב 002330/08

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

21/04/2010

 

כב' השופט אייל אברהמי

בפני:

 

 לוי יורי

בעניין:

תובע

אייזנברג יואל

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

חברת הגיחון מפעלי מים וביוב בירושלים בע

נתבעת

ברנט אביב

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין סופי

 

1.                   בתובענה זו ניתן פסק דין חלקי ביום 24.1.10. פסק הדין הוכתר בטעות "פסק דין" ולא פסק דין חלקי" (להלן פסק הדין החלקי).

2.                   בפסק הדין החלקי חויבה הנתבעת לשלם לתובע גמול שעות נוספות בגין 124.83 שעות. כמו כן חויבה לשלם בגין כוננות של 30 ימי כוננות (כאשר שולם לו עבור 10 ימים) לחודשים 7/06 ועד 1/07, בהתאם לתוספת שהיתה מקובלת אצלה בתקופה הרלבנטית (ראה סעיף 53 לפסק הדין). סכומים אלה צריכים היו הצדדים לחשב ולהוסיף עליהם ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום שהיו צריכים להשתלם ועד התשלום בפועל.

3.                   התובע צריך היה מנגד לשלם את השכר ששולם בעודף עבור החודשים   07/ 11-8 בסך של 20,744 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

4.                   על הצדדים היה אפוא להגיש חישוב בקשר לסכומים להם זכאי התובע בגין רכיב הכוננות ורכיב השעות הנוספות.

שעות נוספות

5.                   הנתבעת ערכה חישוב ביחס לשעות הנוספות ממנו עולה כי היתרה לה זכאי התובע הינה בסך של 7343 ¤. חישוב זה מקובל עלי. נציין כי התובע ביקש בתגובתו מיום 25.12.10 לקבל גמול שעות נוספות על תקופה נוספת. בפני הוכחו זכאותו לתשלום עבור 124.83 שעות נוספות בלבד. התובע רשאי להגיש על קביעה זו ערעור כמובן.

כוננות

6.                   לטענת הנתבעת ה"ה איתן, שהיה מעל התובע, קיבל בגין כוננות של 30 ימים בחודש וקיבל תשלום של 87 שעות לחודש. הנתבעת ערכה חישוב לפי שכרו של התובע ומצאה שמה ששולם לו עבור כוננות, היה גבוה למעשה ממה שהיה מקבל, אילו שולם לו עבור כוננות בהתאם למה ששולם לה"ה איתן. לטענת הנתבעת התשלום ביתר עומד אפוא על סך של 5,952 ¤, אותם הוא חייב להחזיר לנתבעת. טענה זו אינה מקובלת עלי. הנתבעת לא טענה קיזוז ואינה זכאית אפוא להעלות כעת טענת קיזוז. יחד עם זאת לא מצאתי שיש יתרה לה זכאי התובע, לנוכח העובדה שעובד אחר שביצע כוננות של 30 יום קיבל תשלום נמוך מזה שקיבל התובע. יש לשים לב שהתובע קיבל בפועל עבור הכוננות כ 3,500 ¤ כל חודש. נראה אפוא שאין יתרה לה הוא זכאי ברכיב זה.

7.                   באשר להחזר חודשי השכר 07/ 11-8 הרי שסכום זה בסך 20,744 ¤ צריך להיות מוחזר על ידי התובע בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום פסק הדין 24.1.10 ואילך. חישוב הנתבעת בענין זה שבו הוסיפה ריבית והפרשי הצמדה מעת התשלום אינו נכון.

סוף דבר

8.                   לסיכום נאמר כי התובע זכאי אפוא לסכום של 7,343 ¤ ואילו הנתבעת זכאית לקבל מהתובע 20,744 ¤, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 24.1.10, ניתן כמובן לערוך קיזוז. התובע ביקש להקפיא את ההתחשבנות עד ההכרעה בערעור שיגיש. טוב תעשה הנתבעת אם תעכב עריכת ההתחשבנות עד לאחר ההכרעה בערעור ובלבד שיוגש ערעור תוך 30 יום מהיום.

 הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאתו.

 

ניתן היום ז' באייר, תש"ע (21 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

אייל אברהמי, שופט

 

2330/08עב 730 לימור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2D6F85E1BC8D383C4225770C0051AEB8/$FILE/59081EB6BBF0DBC64225770C002860F3.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
2330_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : אייל אברהמי
אייל אברהמי
Powered by Drupal, an open source content management system