צבי פורר נ. בטוח לאומי-סניף


 

 

 

בתי הדין לעבודה

בל 003956/09

מספר תיק:

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב יפו

 

21/04/2010

כב' השופטת נטע רות

בפני:

 


 

 

 

 

 


 

התובע

צבי פורר

בעניין:

 

ע"י ב"כ עו"ד כהן עובד

 


 

נ  ג  ד

 

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

 


 

ע"י  ב"כ  עו"ד הרצוג

 

 

 

 

 

פסק דין

 

yyy רקע כללי

1.    בפניי ערעור על החלטתה של הועדה הרפואית לעררים, נפגעי עבודה מיום 6.10.08 (להלן: "הוועדה").

 

2.    המערער יליד 1958, הוכר כנפגע עבודה בגין אירוע מיום 29.10.01, אשר בעטיו לקה באירוע לבבי.

 

3.    הוועדה נתנה החלטתה מושא ערעור זה בעקבות פס"ד שניתן בעניינו של המערער ביום 5.5.09 לאור הסכמת הצדדים (להלן: "פסה"ד").

פס"ד בו נקבע כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה על מנת שתתיחס באופן מפורט ומנומק לחווה"ד של פרופ' הילטון מילר מיום 30.5.07 וכן לחוו"ד של ד"ר עופר סלע מיום 8.6.07, הן לענין האוטם והן לענין תעוקת הלב ולאור זאת, תשקול הוועדה שוב את עמדתה לענין הנושא הלבבי.

 

במסגרת פסה"ד אף נקבע כי תשומת לב הוועדה מופנית לכך שלצורך "ניכוי מצב קודם" יש צורך להצביע על ממצאים מוכחים ולא די ברישום המעלה חשד בעלמא לצורך כך.

 

4.    במסגרת ממצאיה ומסקנותיה קבעה הוועדה, בין היתר, כך:

"הוועדה עיינה שוב בכרטיס הרפואי של התובע שלפיו עבר M.I. [אוטם שריר הלב] ב- 4.3.94, סבל מכאבים בחזה ועייפות יתר.

הרופא הפנה את המכתב לצהל בבקשה לדחות את השרות המילואים לפחות לחצי שנה ב- 3.1.02... תעודת מחלה מדר' נתנאל בורמז קופ"ח כללית בו רשומות אבחנות: אבחנה ראשונה... אוטם חוזר של שריר הלב מ- 22.11.01.

תעודות מחלה אלו מתיחסות לאוטם שעבר הנבדק ב- 29.10.01. לא יעלה על הדעת שהרופא שכתב מכתב לצה"ל עם המלצה לדחות שרות מילואים ל חצי שנה ורשמה אבחנה של אוטם שריר הלב רשמה אבחנה זו... לאדם בריא ללא לעשות שרות מילואים.

מכאן שב- 1994 חלה הנבדק פעם ראשונה באוטם שריר הלב או מחלה אסכמית של הלב ולכן הוועדה מחשיבה את זה כמצב קודם.

הוועדה עיינה בחווה"ד של פרופ' הילמן מילר מ- 30.5.04 ושל ד"ר עופר סלע מ- 8.6.07.

... הוועדה לא מסכימה כלל שכן גם בבדיקת ההדמיה וגם באקו-לב נראה תפקוד שמור של החדר השמאלי כפי שרופאים אלו ציינו בחווה"ד. כמו כן גם במיפוי לב... נראה רק אוטם ישן ללא איסכמיה חריפה.

כמו כן, הוועדה קראה בעיון פנייתו למיון בבלינסון מ- 23.3.08. התובע היה בביקור במיון עם כאבים בחזה שאובחנו ככאבים... שלא ממקור הלב. לכן הוועדה סבורה שהסעיף של 2 היועצים הנכבדים לא חל במקרה זה, כי הכאבים לא היו כאבים ממקור קרדיאלי.

על כן הוועדה משאירה את ההחלטה הקודמת ולא משנה את החלטתה הקודמת."  

 

5.    טענות המערער בתמציתן היו כדלקמן:

§           הוועדה התעלמה מטענות המערער לענין תעוקת החזה ומהוראות פסה"ד בענין זה.

§           הוועדה התעלמה מהוראות פסה"ד בנושא ניכוי מצב קודם, תוך שהסתמכה על מסמך יחיד שקדם לאירוע משנת 1994 ועל מסמך מאוחר לאירוע. זאת, תוך התיחסות אל המערער בצורה אדנותית ומתנשאת.

§           הרכב הוועדה לא כלל קרדיולוג על אף שתחום ההתמחות הרלבנטי הוא תחום הקרדיולוגיה ולפיכך, יש להחזיר את הדיון לוועדה בהרכב אחר על מנת שתדון בשאלת התעוקה וניכוי מצב קודם.

6.    טענות המשיב בתמציתן היו כדלקמן:

§           הוועדה מילאה אחר הוראות פסה"ד משהתייחסה, הן לרשומה הרפואית מ- 4.3.94 והן לממצאים נוספים שעל יסודם שוחרר המערער משרות מילואים.

§           הוועדה התיחסה לחווה"ד כפי שהתבקשה.

§           המערער מנוע מלטעון לפגם בהרכב הוועדה, זאת לאחר שלא טען זאת במסגרת ההליך הקודם מושא פסה"ד.

yyy הכרעה

לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק הגעתי למסקנה כי דין הערעור להתקבל ברובו וזאת מאחר והוועדה לא מילאה אחר הוראות פסה"ד, כמפורט להלן:

 

7.    ראשית, יאמר כי עיון בהחלטת הוועדה מלמד כי הוועדה לא התיחסה לטענותיו של המערער בנושא תעוקת הלב ולעמדת המומחים - ד"ר סלע ופרופ' מילר - בענין תעוקת הלב והתקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים במאמץ מיוחד.

 

8.    שנית, יאמר כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסה"ד בכל הנוגע לנושא "ניכוי מצב קודם" כפי שהורה לה ביה"ד, תוך שהוא מציין כי לצורך ניכוי מצב קודם יש להצביע על ממצאים מוכחים ולא די ברישום המעלה חשד בעלמא לצורך כך. בהקשר זה התייחס ביה"ד למסמך משנת 1994, לגביו קבע את שקבע.

המסמך הנוסף אליו מתיחסת הוועדה לצורך ניכוי מצב קודם נכתב לאחר האירוע מושא המחלוקת, ולא ברור על אלו מסמכים רפואיים ו/או ממצאים מוכחים הוא מתבסס.

 

 

 

 

 

 

yyy סוף דבר

9.    לאור כל האמור לעיל, הרי שהערעור מתקבל כך שעניינו של המערער יוחזר לוועדה על מנת שזו תמלא אחר הוראות פסה"ד בנושא תעוקת הלב ובנושא ניכוי מצב קודם;

דהיינו – על מנת שהוועדה תתיחס במפורט ובמנומק לחוו"ד של פרופ' מילר מיום 30.5.07 ושל ד"ר סלע מיום 8.6.07 בענין תעוקת הלב וכן לנושא "ניכוי מצב קודם". זאת, תוך התיחסות להערת ביה"ד לפיה, תשומת לב הוועדה מופנית לכך שלצורך ניכוי מצב קודם יש צורך להצביע על ממצאים מוכחים ולא די ברישום המעלה חשד בעלמא.

ב"כ המערער מוזמן להופיע ולטעון בפני הוועדה טרם מתן החלטתה.

הוועדה תנמק החלטתה.

 

10.  בשים לב לכך שזוהי הפעם השניה שעניינו של המערער מוחזר לוועדה על בסיס אותן הנחיות, הרי שיש מקום להשיב את עניינו לוועדה בהרכב אחר.

היות והמערער כבש טענותיו בעבר בנושא של תחום המומחיות של חברי הוועדה, הרי שאין מקום להדרש לנושא זה מטעמי מניעות.

 

פרוטוקול הדיונים - שקיימה הוועדה מושא ערעור זה - לא יוצגו בפניי הוועדה שתדון בעניינו ואף לא פס"ד זה, למעט סעיפים 9-13 לפס"ד זה.

 

11.  המשיב ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,800 ש"ח בצרוף מע"מ.

 

12.  הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פס"ד זה לביה"ד הארצי לעבודה, תוך 30 יום מהמועד שיומצא להם.

 

13.  המזכירות תשלח העתק מפס"ד זה לצדדים בדואר.

 

ניתן היום, ז' באייר, תש"ע (21 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

 

נטע רות, שופטת


 


 


 


 

קלדנית: דפנה ענוה-רז

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FDDD7E0FA5576FA24225770C00626426/$FILE/389A99A3D81C6DB94225770C005C58EC.html
תאריך: 
21/04/10
Case ID: 
3956_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : הרצוג כהן
הרצוג
כהן
Powered by Drupal, an open source content management system