ריאד דאר ראדי נ' שיש שמש


 

   

בתי המשפט

דמ 006593/06

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

22/04/2010

 

כבוד השופטת שדיאור שרה

נציג ציבור (מ)

נציג ציבור (ע)

בפני:

 

 ריאד דאר ראדי

בעניין:

תובע

איאד מיעארי

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

שי שמש

נתבע

דב מרום שמש

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

פסק דין

 

התובע חדל לעבוד בנתבע מ-8.12.99 כאמור בכתב התביעה. את תביעתו לבית הדין הגיש ביום 6.12.06 בסמוך, דהיינו יומיים לפני כניסת התיישנות לתוקפה. התובע הטריח את הנתבעת בהליך זה כאשר חשד הנתבעת כי לא תוכל להפרע ממנו, כפי שכתבה בבקשה להפקדת ערובה, נתממש לנגד עיניה. בתאריך 22.2.10 כארבע שנים אחרי תחילת ההליך, הודיע ב"כ התובע הודעה דחופה על התפטרות מייצוג ובקשה לאשרה ולמחקו כמייצג התובע ונימק נימוקיו, אותם קבלה כב' הרשמת בהחלטה מיום 18.2.10 ואף אנו קבלנו בהחלטה מיום 21.4.10 שכן אי אפשר לאכוף ייצוג. אולם, מהתנהגות התובע לכל אורך הדרך ולכל השתלשלות ההליך רואים אנו כי הוא נוהג בנתבעת, בבא כוחו ובנתבעת בעיקר בחוסר תום לב ובניצול מחפיר של זכות הגישה לערכאות. אין לי אלא לצטט את דברי כב' הרשמת בהחלטתה מיום 27.12.09 בבקשה לביטול פסק דין וכך היא אומרת:

"בעניינו עסקינן בתובע אשר הגיש שתי תביעות סמוך מאוד למועד ההתיישנות, ובאף אחת מהתביעות לא ציין התובע כי מתנהלים על ידו הליכים נוספים כנגד אותו נתבע.

כאשר קיבל התובע פסקי דין לטובתו הוא לא הזדרז ופנה להוצאה לפועל. יודגש כי בתיק בית הדין לעבודה לא פנה התובע כלל להוצאה לפועל, ואילו בתיק בית משפט השלום פנה התובע להוצאה לפועל במהלך שנת 2008 וזאת על אף שפסק הדין ניתן עוד בחודש יוני 2007. טענת התובע לפיה בחר לפתוח בהליכי הוצאה לפועל בתיק שבו נפסק לו יותר כסף ולהמתין בתיק של בית הדין לעבודה הינה תמוהה ביותר.

יתר על כן, כאשר התובע קיבל לידו את הבקשה לביטול פסק הדין בבית משפט השלום הוא לא המציא לנתבע את פסק הדין בבית הדין לעבודה, וזאת על אף שהנתבע כבר היה מיוצג וניתן היה להמציא לו ללא קושי. גם כאשר פסק הדין בוטל לא הודיע התובע לנתבע כי קיים כנגדו פסק דין אחר, אלא רק לאחר שנסגר תיק ההוצאה לפועל המציא התובע לנתבע את פסק הדין.

 

התנהלות זו של התובע לוקה בחוסר תום לב קיצוני ויש בה כדי להכביד באופן מיותר ולא הגון על הנתבע, ובמידה רבה גם על מערכת בתי המשפט".

 

כבר אז פסקה לחובת התובע הוצאות בסך 2,000 ¤. התנהלותו בפנינו, חוסר המעש, הזלזול והשימוש לרעה אך ממשיך וכדברי הפסיקה "חובת תום הלב הדיוני אוסרת ניצול לרעה של הליכי משפט. השמירה על האינטרס האישי של בעל דין צריכה להעשות תוך התחשבות בציפיות הדיוניות של הצדדים האחרים להליך, ותוך מילוי חובותיו של בעל דין כלפי בית המשפט" (בש"א 6479/06 בנק דיסקונט לישראל נ' משה שרפ (נבו)). משהוגשה התביעה יומיים לפני התיישנות וכמפורט ע"י כב' הרשמת בהתנהלותו, מצאנו את התנהגותו, בלתי ראויה כלפי כולי עלמא לרבות המערכת המשפטית.

על כן מצאנו כי מכח סמכותנו על פי תקנות  44 ו-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב –1992. דין התביעה להדחות גם בשל כך שהתביעה, תוכנה והתנהגות התובע פסולים וגם משנדרש לבצע פעולה ולא ביצע אותה, ולצורך כך, אישור המסירה אינו מעלה ואינו מוריד שכן נסיונות בא כוחו להשיגו, וחוסר שיתוף הפעולה עמו יש לראותם לכל דבר כחוסר שיתוף פעולה עם הערכאה המחייבת תגובתו.

לאור האמור נדחית תביעתו מכל וכל.

מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף להוצאות שנפסקו ע"י הרשמת לחובתו, פוסק בית הדין כי התובע ישלם לנתבעת 2,000 ¤ + מע"מ כשכ"ט עו"ד. זאת יעשה תוך 30 יום, אם לא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.

ניתן היום ח'  באייר, תש"ע ( 22   באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

 

______________              _____________                ________________

נציג ציבור, גב' שמש        נציג ציבור, מר ענר             שרה שדיאור, שופטת

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3F855A6EADF91A624225770D0051AB13/$FILE/C5F2ACD48A27D3954225770C004995C9.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
6593_6
Case type: 
דמ
סיווגים
שופטים : ת שדיאור שרה
ת שדיאור שרה
Powered by Drupal, an open source content management system