קרן זיו נ. חברת שמירה ובטחון בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה

עב 003318/09

בשא 001734/10

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת


 

22/04/2010

תאריך:

כב' הרשם מוסטפא קאסם

בפני:

 

 


 

קרן זיו

בעניין:

התובעת

יצחק טיבי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

חברת שמירה ובטחון בע"מ


 

הנתבעת

רוית גרינשטיין-שחר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין


 

1.         הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה בתיק זה.

            על אף האורכות שניתנו לנתבעת לצורך הגשת כתב הגנה, כשהאחרונה ניתנה עד ליום 13.4.10, לא הוגש כתב ההגנה.

 

2.         בנסיבות אלה, לאור האמור בכתב התביעה ולבקשת התובעת שהוגשה לבית הדין, הריני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:

 

א.         סך של  26,591 ¤ בגין פיצויי פיטורים, בצירוף פיצוי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

            בפסיקת סכום זה התחשבתי בסכומים ששולמו לתובעת, כמפורט בסעיף 17 לכתב התביעה.

 

ב.         סך של  15,200 ¤ בגין החזר הוצאות שכירות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ג.          סך של  4,634 ¤ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ד.         סך של  31,108 ¤ בגין פדיון חופשה שנתית, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ה.         סך של  25,000 ¤ פיצוי בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ו.          סך של  50,000 ¤ פיצוי בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ז.          סך של  10,000 ¤ פיצוי בגין הפרת הוראות חוק הגנת השכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ח.         סך של  106,800 ¤ פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ט.         סך של  6,500 ¤ בצירוף מע"מ כחוק, בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,  אשר ישולם בתוך 30 יום מהיום אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום ח' באייר, תש"ע (22 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

מוסטפא קאסם, רשם


 

003318/09עב 716 גלי בנימין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1EAF3E7211C59E3E4225770D005186D5/$FILE/09EB9F29BCA73F9D4225770A003C5D87.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
3318_9
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : יצחק טיבי ואח' רוית גרינשטיין-שחר
יצחק טיבי ואח'
רוית גרינשטיין-שחר
Powered by Drupal, an open source content management system