בסאם ח'ורי נ. המל"ל


 

   

בתי הדין לעבודה

בשא002349/09

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת

 

22/04/2010

תאריך:

כב' השופטת איטה קציר - נשיאה בפועל

בפני:

 

 בסאם ח'ורי

בעניין:

המבקש

אליאס שוקרי

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 

מטעם המבקש: בעצמו וב"כ עו"ד אליאס שוקרי

מטעם המשיב: אין הופעה

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ המבקש: אבקש לתת צו ולחייב את המשיב להגיש תע"צ מפורטת על תשלום ומהותו וכיצד חושבו הסכומים אשר קוזזו ו/או שולמו.

כמו כן, אבקש לחייב את המשיב לשלם הוצאות בגין ישיבת היום.

 

פסק דין

 

המשיב זומן כדין לישיבת היום אך לא התייצב לדיון היום כנדרש.

 

ב"כ המבקש צודק בטענתו, כי חובת המשיב לפרט בהרחבה כל תשלום כספי שביצע למבקש ו/או קוזז למבקש, וההסבר החשבונאי לתשלום במועדו וכו'.

 

על כן, אני מחייבת את המשיב לשלוח למבקש תע"צ מפורטת על כל התשלומים שבוצעו למבקש, צורת חישובם, מועדי תשלומם, והבסיס החשבונאי והמשפטי לחישובים, לתשלומים ולקיזוזים השונים שבוצעו למבקש כולל קיזוז דמי אבטלה, וזאת עד ליום 10.6.10.

 

על המשיב לשלם למבקש הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ¤ בצירוף מע"מ בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסך האמור הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

 

ניתן היום ח' באייר, תש"ע (22 באפריל 2010) במעמד המבקש ובא כוחו ובהעדר המשיב.

                                                                               

איטה קציר, שופטת

נשיאה בפועל


002349/09בשא716 גלי בנימין

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/304E8933E768357F4225770D0051B9F3/$FILE/6FC35E26E8C1D5D54225770D003337C7.html
תאריך: 
22/04/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
סיווגים
עורכי דין : מהלשכה המשפטית
מהלשכה המשפטית
שופטים : נשיאה בפועל
נשיאה בפועל
Powered by Drupal, an open source content management system