מ"י נ. כהן פא-נתניה-20533/07


 

    

בתי המשפט

פ  002384/07

בית משפט השלום נתניה

 

20/01/2009

תאריך:

כבוד השופטת שירה בן שלמה

 

 
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

(בן מיור) בוצר

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

נגד

 

 


 

כהן מאור - הופיע

 

הנאשם

גרינברג

ע"י ב"כ עוה"ד

 

 


 

 

פסק - דין

 

הנני מרשיעה הנאשם, עפ"י הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן בשנית לקולא, בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973.

 

באוקטובר 2007 החזיק שתילי צמח קנבוס אותם גידל בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן בעטיים עתרה ב"כ המאשימה ל - 5 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות בעוד באת כוחו עתרה ל - 350 שעות של"צ, תוך הסכמה למאסר מותנה ולקנס בסך 20,000 ¤.

 

במסגרת הראיות לעונש התוודענו לעובדה שחברו הטוב של הנאשם חלה בסרטן ולאחר שלושה חודשי יסורים נפטר. הנאשם ליווה אותו במשך כל התקופה, סעד, תמך ועודד. אותה עת השתמש החבר במריחואנה רפואית על מנת להקל על תופעות הלוואי הקשות כתוצאה מטיפולי הכימותרפיה.

 

זמן לא רב לאחר פטירתו חלה אביו בסרטן. כששמע את אביו מבקש למות, כפי בקשת חברו לפניו, פעל מתוך הרגש במטרה לסייע לו להתגבר על סבלו.

 

 

אמו של החבר שלחה מכתב בו שיבחה את מסירותו ואת טוב ליבו. אביו העיד וביקש לקחת על עצמו את האשמה. בינואר 2008 קיבל האב רשיון ליצור, החזקה ושימוש בקנביס.

 

לאור הנסיבות החריגות תוקן כתב האישום פעמיים והמאשימה הגבילה עתירה למאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות לצד רכיבי הענישה המוסכמים.

 

ב"כ הנאשם התמקדה בנסיבותיו האישיות ובנסיבות ביצוע העבירה. הנאשם בחור צעיר, יליד 1985, התעתד ללמוד טבחות בבי"ס מקצועי באוסטרליה. נעדר עבר פלילי וזה לו כשלון יחיד. כשלעצמו אינו משתמש בסם ובדיקות השתן שמסר מאשרות זאת. הסם הוחזק על ידו במטרה להקל על מכאובי האב ולשימושו בלבד. היה נתון תקופה ארוכה בתנאים מגבילים, לאחר שחרורו עוד בשלב מעצר הימים, ובחודשים האחרונים השתלב בעבודה לשביעות רצון המעסיק, אשר שיבח את התנהגותו ואת גישתו החיובית.

 

בסופו של יום, עתרה לאימוץ ההסדר על הרף התחתון, קרי, של"צ, בהיקף המוצע לאור החומרה שבמאסר ולו אף בדרך של עבודות שרות.

 

הנאשם הבהיר את הנסיבות, הביע כעס על כי פעל מתוך הרגש ופחד מפגיעה בעתידו.

 

הנסיבות אינן קלות וכך אף גזירת הדין בעניינו. מחד עסקינן בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית בכמות לא קטנה המצדיקה, ברגיל, מאסר מאחורי סורג ובריח. מאידך נסיבות ההחזקה חריגות, כאשר בחלוף כ - 3 חודשים ניתן לאב רשיון ליצורו, להחזקתו ולעשיית השימוש בו, על רקע מצבו הבריאותו ועל מנת להקל על יסוריו.

 

משכך, לאור הנסיבות המיוחדות והעבר הנקי, לאחר ששמעתי את הצדדים, הנאשם, אביו, עיינתי בתסקיר ובמכתבה של אם החבר, רואה להשית ענישה שאף היא חורגת ממדיניות הענישה הנוהגת, בתקוה כי המחירים אותם נדרש לשלם תרמו להפנמת הפסול וימנעו את הישנות העבירה בעתיד.

 

אשר על כן, הנני דנה הנאשם לעונשים הבאים:

 

הנני דנה הנאשם ל - 6 חודשי מאסר אותם ירצה באם תוך 3 שנים מהיום יעבור כל עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים מסוג פשע.

 

הנאשם יבצע שרות לתועלת הציבור בהיקף של 350 שעות במתנ"ס "רמת ידין" בביצוע עבודות אחזקה וצביעת בתי נזקקים בהתאם לתכנית שגובשה עמו, בהסכמתו, ע"י שרות המבחן.

 

הנני דנה הנאשם לתשלום קנס בסך 20,000 ¤ או 6 חודשי מאסר תמורתו.

 

הובהר לנאשם כי במידה ולא יבצע את צו השל"צ ביהמ"ש רשאי לבטלו ולהשית ענישה נוספת בהתחשב בעונש שהוטל.

 

הסמים יושמדו.

 

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

עותק מפסה"ד ישלח לשרות המבחן ולממונה על עבודות השרות.

 

ניתן היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) במעמד הצדדים.

 

בן שלמה שירה, שופטת

ב"כ הנאשם:

לא היתה הפקדה, נבקש שהקנס ישולם ב- 5 תשלומים. נבקש שיוחזר הדרכון שהופקד ויבוטל צו עיכוב יציאה מהארץ במידה והוטל.

 

התובעת:

נבקש להשמיד גם את המשקל ולהחזיר לנאשם מפתחות. נסכים להחזרת הדרכון.

 

החלטה

 

הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, הראשון תוך 30 יום מהיום.

 

המשקל יושמד. המפתחות והדרכון יוחזרו לנאשם.

 

ככל שהוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ הצו מבוטל.

 

ניתנה היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) במעמד הצדדים.

                                                                               

בן שלמה שירה, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/457FBC36599C12434225754400560B74/$FILE/0E08E31724E974DF4225753B002DA560.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
2384_7
Case type: 
פ
סיווגים
שופטים : בן שלמה שירה
בן שלמה שירה
Powered by Drupal, an open source content management system