קלריך נ. הראל חב' לבטוח


 

   

בתי המשפט

תק 002089/08

בית משפט לתביעות קטנות נתניה

 

25.1.09

תאריך:

בפני כב' השופטת, הדס עובדיה

 

 קלריך אורי

בעניין:

תובע

 


 

נ  ג  ד


 

1 . הראל חב' לבטוח

2 . אלדן חברה לרכב

3 . הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

4. סודקביץ יהודה

5. צבי סגל

נתבעים

 


 

פסק דין

 

1.                  עניינה של התביעה תאונת דרכים שאירעה ביום 3.5.2007 בכביש החוף.

2.                  ברכב התובע, מסוג מאזדה, נהג בנו מר ילי קרליך.

ברכב המבוטח על ידי הראל, מסוג משאית איווקו - נהג מר יהודה סודקביץ, ולצידו ישב מעבידו מר צבי סגל.

ברכב המבוטח על ידי אלדן, מסוג  מאזדה- נהגה תיירת, הגב' בלה כהן.

ברכב המבוטח על ידי הפניקס, מסוג שברולט סוואנה – נהג מר גרינברג אפרים, ולצידו ישב מר ארקדי גולוב.

 

3.                  התובע טוען כי כי רכבו נפגע מאחור, עקב נהיגתו הרשלנית של מי מהנהגים שהיו מעורבים בתאונה, ובשל כך נהדף לגדר ההפרדה, ונפגע גם בצידו הקידמי –שמאלי.

 

4.                  התובע טוען כי משפנה למבטחות הנתבעות בדרישה לפצותו בגין נזקיו, סורב על ידי כולן, משכל מבטחת טענה כי האשם בתאונה הוא הנהג ברכב המבטחות האחרות.

 

5.                  מוסכם כי באירועים נשוא המחלוקת היו מעורבים מספר גדול של כלי רכב וכי אירעו בהם מספר תאונות. הוברר גם כי בגין התאונות נפתחו הליכים נוספים. ההכרעה בתביעה זו היא בעניין הפגיעה ברכב התובע בלבד.

 

6.                  ביום 30.12.2008 נשמעו עדויות התובע, מר ילי קרליך, מר אפרים גרינברג ומר ארקדי גולוב. ביום 11.1.2009 נשמעו עדויות מר יהודה סודקביץ ומר צבי סגל.

 

7.                  הנהג ברכב התובע מר ילי קרליך העיד כדלקמן:

" ביום 3.5.07 בשעה9.45 נסעתי בכביש 2 כביש החוף מכוון דרום לצפון – 200 מטר אחרי שעברתי את ביתן אהרון יצאתי בנתיב השמאלי לכביש החוף כביש 2 , ו-200 מטר אחרי שעברתי את ביתן אהרון הרגשתי מכה חזקה בחלק האחורי של הרכב, ונדחפתי בכח גדול למעקה בטיחות השמאלי ,מעקה הפרדה, מעקה בטיחות והרכב נעצר.

יצאתי מהרכב ראיתי משאית של חב' הראל עומדת בזוית כלפי הנתיב השמאלי ומאחורי המשאית עמדו בעצירה עוד  2 רכבים, כשהסדר שראיתי זה אני ראשון, השני המשאית השלישית הרכב של אלדן מזדה והרביעי הרכב של חב' הפניקס שנהג בו גרינברג.

מבחינת הסדר על הכביש זה מה שהיה...ואני יודע חד משמעית, פגעו בי, פגע בי איווקו ,דחף אותי למעקה הפרדה וזה מה שאני יכול להגיד." (ראה עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2008).

 

8.                  מר ילי קרליך הגיש שרטוט שערך שמטרתו להציג את סדר נסיעת כלי הרכב בסמוך לקרות התאונה. (מוצג ת/1).

9.                  מהעדות ומהשרטוט עולה ברורות הגרסה לפיה נזקי התובע נגרמו על ידי נהג משאית האיווקו, בה נהג מר יהודה סודקביץ, המבוטחת על ידי הראל.

 

10.              עדות מר ילי קרליך נתמכת בעדות מר גרינברג, אשר העיד במענה לשאלות התובע כדלקמן:

"מה שאני ראיתי ששום דבר אחר מהאיווקו, לא יכול היה לפגוע ברכב שלך, האיווקו עמד אחרי הפרייבט של התובע, ולא היה אף אחד ביניהם." (ראה עדותו בעמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 30.12.2008)"

 

11.              עדות מר ילי קרליך נתמכת גם בחוות דעת השמאי ובתצלומי הפגיעות ברכב התובע שהן בעיקרן במוקד האחורי, והצריכו בין היתר החלפת דלת תא מטען, החלפת מגן אחורי, החלפת פנס אחורי שמאלי, החלפת מחזיר אור אחורי, ועוד. (ראה חוות דעת השמאי מטעם התובע נספח 5 לכתב התביעה).

 

12.              גרסת הראל חברה לביטוח לאופן קרות התאונה ופגיעת התובע פורטה בכתב הגנתה כדלקמן

"..5. בעקבות חסימה חלקית של נתיב הנסיעה האמצעי ע"י רכב כלשהו, נאלץ מר סודקביץ לבלום את נסיעתו עד לעצירה. ברגעים אלה נפגע הרכב ע"י רכב נוסף שהיה אף הוא באותו כיוון נסיעה בנתיב השמאלי וע"י רכב התובע אשר היה בנתיב הימני תוך שהוא סוטה עם רכבו לכיוון הנתיב האמצעי בו היה הרכב. 6. לאחר מכן נפגע הרכב בחלקו האחורי ע"י הנהגת ברכב הנתבעות 2 ו 3, כאשר הפגיעה בחלק האחורי לא גרמה להדיפה ופגיעה נוספת ברכב כלשהו. 7. הנתבעת תדגיש כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על התובע אשר סטה עם מכוניתו לכיוון הנתיב האמצעי וכתוצאה מכך פגע בחלקו הימני של רכב זה." (ראה כתב הגנת הראל סעיפים 5 - 7).

13.              מגרסה זו עולה כי לטענת הנתבעים 1, 4 ו 5 נזקי התובע נגרמו באשמו של בנו, מר ילי קרליך, אשר סטה מנתיב נסיעתו לנתיב נסיעת מר סודקביץ ופגע במשאית האיווקו בה נהג.

 

14.              מר יהודה סודקביץ הרחיק עצמו בעדותו מאפשרות פגיעה מאחור ברכב התובע, בניגוד לעדויות מר קרליך ומר גרינברג, אשר בעניין דבר נסיעת מר סודקביץ אחרי רכב התובע היו ברורות וחד משמעיות. מר סודקביץ העיד בעניין זה כדלקמן:

" הרכב שהיה לפני המשיך לנסוע. הברלינגו או הרנו קנגו, לא זוכר איזה רכב זה היה, זה אוטו קטן, מסחרי צבע לבן ראיתי אותו, הוא המשיך לנסוע, אני עצרתי אחריו, ואח"כ הוא נסע, שמעתי את כל החבטות..." (ראה עדותו בעמוד 16 לפרוטוקול הדיון מיום 11.1.2009).

 

15.              מר סודקביץ לא זכר את פרטי הרכב אשר לפי טענתו אחריו נסע. לו היה מר סודקביץ מספק פרטים לגבי רכב זה, ניתן היה להזמין נהגו להזמת עדותו. כל שזכר מר סודקביץ לפי עדותו הוא כי היה זה רכב לבן, שאינו זוכר איזה הוא, ברלינגו או רנו קנגו, או אחר. פרטים אלה הם הפרטים המינימליים הנדרשים כדי להרחיקו מאפשרות של פגיעה ברכב התובע, על פי גרסתו, והמקסימליים המבטיחים את אי היכולת זמן לעדות את נהג הרכב אשר לפי הנטען אחריו נסע.

 

16.              מר סודקביץ לא זכר פרטים בסיסיים  ביחס לזירת התאונה וביחס לכביש והעיד: "זה מסלול או שניים או שלושה, לא זוכר טוב." (ראה עדותו שם בעמ' 15 לפרוטוקול). ראה בנוסף עדותו בעמוד 17 לפרוטוקול שם העיד כדלקמן: "אני לא זוכר, היה חסום, לא יודע כמה נתיבים היו".ובעמוד 18 לפרוטוקול העיד ביחס למהירות נסיעתו כדלקמן: "60. אין לי וודאות באיזה מהירות נסעתי, פשוט זה קרה לפני שנתיים, אני מאוד מאוד לא יכול להגיד לך. זה קרה פתאומי. אני לא יכול להגיד לך את האמת בנאמנות." איני סבורה כי בנסיבות אלה יהיה זה נכון להסתמך על העדות.

 

17.              משנשאל מר סודקביץ ישירות : "אתה טוען שבכלל לא פגעת בשום רכב מקדימה" השיב באופן מתחמק :" אין לי שום פגיעה מקדימה, שום דבר. אפילו שריטה אין לי." (ראה עדותו בעמוד 18 לפרוטוקול). איני סבורה כי בממצא זה יש כדי להפריך את גרסת מר ילי קרליך, הנתמכת בעדות מר גרינברג, ומתחזקת ממיקום פגיעות רכב התובע. אפשרי בהחלט כי רכבו הפרטי של התובע ניזוק עקב פגיעת המשאית בו, ואילו למשאית לא נגרם נזק חזיתי.

 

18.              גרסת מר סודקביץ, מר סגל, והראל ביחס לאופן פגיעת רכב התובע מוקשית, ואינה מתיישבת עם העדויות והמוצגים שהוגשו ביחס לפגיעה ברכב התובע. אפרט: רכבו של התובע נפגע אמנם גם בצידו הקידמי שמאלי, וזאת ממעקה הבטיחות אליו נהדף. עיקר הפגיעה היא אחורית. ראה חוות דעת שמאי התובע, וכן תצלומי הרכב שהוגשו על ידי התובע.

 

19.              הפגיעה העיקרית ברכב התובע - הפגיעה האחורית לא יכולה הייתה להיגרם אם התאונה הייתה מתרחשת עקב סטיית מכונית התובע שמאלה לנתיב נסיעת מר סודקביץ.

 

20.              אציין בנוסף כי עדות מר סגל ולפיה בכביש 3, 4 נתיבים ומכל מקום כי מדובר בכביש מאוד רחב, לוקה בהגזמה, כפי שניתן להיווכח בתצלום הכביש שהוגש על ידי התובע וסומן ת/1. המדובר בכביש דו נתיבי ולא ארבע נתיבי ולו שול ימני. (ראה העדות בעמוד 22 לפרוטוקול וכן מוצג ת/1).

 

21.              איני סבורה כי בעדות מעבידו של מר סודקביץ, מר סגל, הלוקה במפתיע "באותן שיכחות ונסמכת על אותן זכירות" כשל מר סודקביץ, יש כדי לשנות המסקנה אליה הגעתי, לפיה יש להעדיף עליהן את עדות מר ילי קרליך, לאור הנימוקים המפורטים לעיל.

 

22.              איני סבורה כי מהעדויות שנשמעו עולה כי מי מהנהגים האחרים אשם אף הוא בגרימת נזקי התובע. הגם שעלה מהעדויות כי מר גרינברג פגע במשאית הנהוגה על ידי מר סודקביץ, לא היה לכך כל קשר לנזקי התובע. 

 

23.              ראיתי לנכון לאור כל האמור לעיל לקבוע כי על הנהג מר סודקביץ יהודה- הנתבע מספר 4, מעבידו – הנתבע מספר 5, והראל חברה לביטוח בע"מ, מבטחתם – הנתבעת מספר 1, לשאת בנזקי התובע, זאת ביחד ולחוד.

 

24.              על פי חוות דעת השמאי מטעם התובע והחשבונית שהוגשה זכאי התובע לפיצוי בגין עלות תיקון הרכב בסך 8,555 ¤.  בנוסף זכאי התובע לפיצוי בגין עלות חוות דעת השמאי מטעמו בסך 850 ¤. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום 8.5.2007 ועד התשלום המלא בפועל.

 

25.              התובע עותר בנוסף לחיוב הנתבעים בתשלום סך 3,000 ¤ בגין הפסד כתוצאה ממכירת הרכב לאחר התאונה. סבורתני כי ראש נזק זה היה על התובע להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה מטעמו. בחוות דעת השמאי מטעם התובע נקבע כי "בבדיקתנו לא מצאנו כי נגרמה לרכב ירידת ערך בעקבות האירוע שבנדון והתיקון שבוצע." בנסיבות אלה איני סבורה כי טענת התובע בעניין זה הוכחה כנדרש. להיפך.

 

26.              לאור כל האמור לעיל על הנתבעים 1, 4 ו 5 לשלם לתובע 9,405 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 8.5.2007 עד התשלום המלא בפועל. בנוסף עליהם לשלם לתובע הוצאות העד מר ילי קרליך בסך 400 ¤ ובנוסף 400 ¤ הוצאות משפט. על הנתבעים 1, 4, ו 5 לשפות הפניקס בסך 400 ¤ שנפסקו ביום 30.12.2008. לסכומי ההוצאות יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

התביעה כנגד יתר הנתבעים נדחית. לא ראיתי לנכון לחייב בהוצאות מעבר לסכומים שפורטו לעיל.

 

המזכירות מתבקשת להמציא פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

ניתנה היום, כ"ט בטבת, תשס"ט (25 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

                                                                                

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 


 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D404318E0F20D540422575490055BD87/$FILE/E5CAB8AD3A227F7F42257543002412CC.html
תאריך: 
25/01/09
Case ID: 
2089_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : הדס עובדיה
הדס עובדיה
Powered by Drupal, an open source content management system