יוני חזן נ. א.ב.א. ויקטורי


 

   

בתי המשפט


 

עב 002992/08

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

27/01/2009

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 

יוני חזן

בעניין:

התובע

 


 

נ  ג  ד


 

א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ

הנתבעת

אפריאט אשר

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע בעצמו בלווית בן משפחה ניסים שמחון

ב"כ הנתבעת  ומר אפי לובל - חשב הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול


 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי הגענו להסכם לפיו התובע ישוב לעבוד אצל הנתבעת החל מ-01/02/2009 באותו תפקיד בו עבד עובר ליום 30/06/2008 כאשר שכרו יעודכן למשך שלושה חודשים פברואר, מרץ ואפריל לסכום של 24 ¤ לשעה והחל מחודש מאי התובע יקבל שכר של 25 ¤ לשעה.

 

2.         כמו כן התובע יהא זכאי לרצף עבודה עד ליום 30/06/2008 ומיום 01/02/2009 עד ליום הפסקת עבודתו. כלומר התקופה עד ליום 01/02/2009 תחשב לצורך רצף זכויות של התובע.

 

3.         מוסכם כי התקופה של שלושת החודשים מחודש פברואר ועד חודש מאי יהוו תקופת ניסיון ואם יתברר כי התובע או הנתבעת ניצלו את המשך העסקתו של התובע על מנת להשיג יתרון כזה או אחר הרי שתהא פתוחה הדרך לכל צד לשמור על טענותיו כפי שנטענו בכתבי בי דין בתיק זה.

 

4.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

5.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

                     ______________                                         _______________

  התובע                                                נציג הנתבעת וב"כ

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

ניתן היום 27 בינואר, 2009 (ב' בשבט תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

                                                                                                                                                                                                                   

איתי אדרת - רשם

 

 


שם הקלדנית: שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5E82B5CE4C80971F4225754B0055C078/$FILE/78902BD7BC2D7DEA422575290048DF78.html
תאריך: 
27/01/09
Case ID: 
2992_8
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : אפריאט אשר
אפריאט אשר
Powered by Drupal, an open source content management system