בקשי מחסן ברזל בע"מ נ. כרמל


 

   

בתי המשפט


 

א  003224/08

בית משפט השלום נתניה

 

08/02/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

בקשי מחסן ברזל בע"מ

בעניין:

תובע

 וותד ראאד

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

1 . כרמל אהוד

2 . בסון אברהם

 

נתבעים

 בית-און ישי

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

תביעה בהליך של סדר דין מהיר שהגישה התובעת, חברת בקשי מחסן ברזל בע"מ נגד הנתבעים כרמל אהוד ובסון אברהם. כמפורט בכתב התביעה  הנתבעים היו מנהלי ובעלי מניות בחברת א. כרמל את א. בסון והיו ערבים אישית לחובות החברה שבהתאם לכתב ערבות מיום 21.10.03. החברה רכשה מאת התובעת באמצעות הנתבעים סחורה שהינה מוצרי ברזל ושירותים נלווים בסך של     16,188 ¤ בהתאם לחשבונית מס' 22002. החוב לא שולם על ידי החברה ומשכך הוגשה התביעה כנגד הנתבעים.

 

הנתבעים טענו בכתב הגנתם שטרם מוצו ההליכים כנגד החברה ומשכך בהתאם לסעיף 8 לחוק הערבות דין התביעה להידחות על הסף. עוד טענו שחתימתם כערבים אישית ניתנה בעבור שיק המתיימר  להיות שיק בטחון אולם השיק שצורף לכתב התביעה אינו שיק בטחון.  עוד טענו שלא צורפה כל תעודת משלוח או אסמכתא המעידים על קבלת התמורה שכן חשבונית המס אינה חתומה על  ידי החברה.

 

בדיון שהתקיים ביום 5.2.09 חקרו הצדדים אחד את רעהו וסיכמו טענותיהם. לענין הספקת הסחורה מאחר והוגשה על ידי התובעת תעודת משלוח כחלק מתצהיר עדותה הראשית , הסכים ב"כ הנתבעים  לכך שקיים חוב החברה לתובעת והגביל טענותיו רק לענין הערבות האישית (ראה עמ' 1 לפרוטוקול).

עלי לציין שהעובדה שבגין הספקת סחורה זו ניתן שיק החברה  שחזר בשל א.כ.מ אשר בגינו נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד החברה מלמדת אף היא שהחברה לא כפרה בכך שקיבלה הסחורה מהתובעת.

 

4.  האם יש מקום לחייב הנתבעים בגין ערבותם האישית?

 

לאחר ששמעתי הצדדים ובחנתי המסמכים מסקנתי הינה חיובית. הנתבעים חתמו על טופס כתב ערבות אישית (נספח ב' להסכם) בנוכחות מר יעקב בקשי שהעיד על כך.

 

בסיכומיו טען ב"כ הנתבעים שהנתבעים אכן חתמו על הטופס אולם ערבותם היתה לעסקה ספיצפית שבוצעה בעיר רחובות. טענה זו הינה בגדר הרחבת חזית אסורה שכן לא נטענה כלל בכתב ההגנה של הנתבעים.

 

אף לגופו של ענין יש לדחות הטענה. מלשון ההסכם איני סבורה כלל שעסקינן בערבות לעסקה ספיצפית שכן כל הסעיפים עוסקים בהזמנת סחורות וניתן לראות שמתייחסים להזמנות בעתיד של סחורות. אומנם  מצויינים מחירי הברזל נכון ליום חתימתו, אולם נקבע שעל הלקוח לברר המחיר הסופי לפני ההזמנה.

 

            מר בקשי העיד לענין זה שבאופן שגרתי לפני כל הזמנה היה יוצא פקס עם המחירים המעודכנים שכן מחירי הברזל משתנים מיום ליום, דהיינו שהנתבעים ידעו מהו המחיר נכון ליום ההזמנה.

 

     5.    לאור האמור לעיל התביעה מתקבלת. הנתבעים ישלמו ביחד ולחוד את הסך של 17,018 ¤ וכן הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כן ישלמו אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובעת ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.


 

 

 

ניתן היום י"ד בשבט, תשס"ט (8 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

003224/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2563FAF6D51AA7C5422575570066A04B/$FILE/BEBEB34919294FC44225755500266567.html
תאריך: 
08/02/09
Case ID: 
3224_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system