א.מ.ן. משאבי אנוש בע"מ נ. חבה


 

   

בתי המשפט


 

א  001615/08

בית משפט השלום נתניה

 

09/02/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

א.מ.ן. משאבי אנוש בע"מ

בעניין:

תובע

 

 

 


 

נ  ג  ד

 


 

חבה יוסף

 

נתבע

 

 

 


פסק דין

 

1.   יום 1.1.07 נחתם הסכם שכירות לשכירות  משרד (להלן: "הנכס") בין מר חבה יוסף המשכיר, הנתבע לבין מר אביר הדר. כחלק מתנאי ההסכם ניתנה ערבות בנקאית בסך בשקלים השווה ל- 2500 דולר ע"י התובעת א.מ.ן משאבי אנוש בע"מ. בהתאם לכתב התביעה  נכס פונה בהסכמת הצדדים ביום 31.12.07 אולם הנתבע הציג את הערבות הבנקאית בבנק. משכך הוגשה תביעה זו  בהליך של סדר דין מהיר בסך של 10,000 ¤ להשבת סכום הערבות הבנקאית. כן נתבקשה בתביעה השבת השיקים הדחויים שנמסרו לנתבע כחלק מהסכם השכירות.

 

2.   הנתבע טען בכתב הגנתו שבהסכם השכירות נקבע שתקופת השכירות תהיה למשך שלוש שנים. עם זאת התובעת פינתה את הנכס לאחר שנה ולא שילמה דמי שכירות עבור השנים הבאות. משכך הפרה ההסכם הפרה יסודית ועל כן הגיש הוא את הערבות הבנקאית לבנק והפקיד השיקים הדחוים בבנק.

 

 

 

 

 

 

3.   מאחר ותביעה זו הוגשה בהליך של סדר מהיר במסגרתו ניתן להגיש תביעות בסכום של עד 50,000 ¤ ולא הוצגה כל ראיה בפני לשיקים שניתנו על ידי התובעת, באיזה סכום אם בכלל כאשר אף תצהיר העדות הראשית של התובעת אינו מתייחס אליהם, ואף בבית המשפט לא טען התובע כנגדם אזי הנני דוחה התביעה בכל הנוגע לשיקים.

 

4.   לענין הערבות הבנקאית .בבית המשפט הוברר שסכום הערבות הבנקאית עומד על 7,500 ¤ ומשכך תוקן סכום התביעה לסכום זה.

 

5.   כעולה מתצהיר מר משה אביר מנהל התובעת אזי הערבות נמסרה להבטחת ביצוע ההסכם. אם זאת התברר לתובעת לאחר ששכרה הנכס שקיבלה שטח נכס קטן יותר מזה שנקבע בהסכם שכן בהסכם נקבע שטח של 71 מ"ר ברוטו בעוד השטח ברוטו שקיבלה בפועל היה 54 מ"ר. משכך ולאחר ששוחח עם בנו של הנתבע, מר בני חבה הוסכם שהתובעת תפנה את הנכס טרם סיום תקופת השכירות. עוד טען שהגיש צו מניעה כנגד הנתבע האוסר עליו להפקיד הערבות הבנקאית בבנק. בית המשפט נעתר לצו וקבע שנאסר על הנתבע להפקיד הערבות הבנקאית, אולם למרות החלטה זו הופקדה הערבות הבנקאית.

 

6.   הנתבע בתצהירו חזר על טענתו שהוסכם בין הצדדים שתקופת השכירות תהיה למשך 3 שנים.  לטענתו אכן קיים הבדל בין חישוב הנטו והברוטו של המושכר אולם השוכר ראה המושכר טרם השכרתו ואישר בהסכם את הסכמתו.

 

7.   בבית המשפט טען הנתבע שלא ידע על אודות צו המניעה שניתן כנגדו ואסר עליו להפקיד את הערבות בבנק ואם היה יודע לא היה מפקידה. משכך ומשהופקדה הערבות שלא כדין ובניגוד להחלטה ברורה יש מקום להשיב סכומה לתובע.

8.   זאת ועוד, מתצהיר התובע  עלה שקיימת בעיה לענין שטח הברוטו של הנכס. אין זה מתפקידו של שוכר למדוד במדויק את מספר המטרים, וכאשר שטח הנכס ברוטו הינו נמוך משטח הברוטו עליו הוסכם בין הצדדים, קיימת הפרה של ההסכם.

 

9.   יתרה מכך, כעולה מתצהיר מר אביר וכן מדבריו בבית המשפט הוא ניהל את המשא ומתן עם בנו של הנתבע  הן לשכירות הנכס והן לתקופת סיומו. לטענתו בנו של הנתבע הוא שאישר לו לסיים את תקופת השכירות קודם למועד שנקבע בהסכם. בנו של הנתבע לא מסר כל תצהיר בענין למרות שטענה זו היתה ידועה לנתבע ומשכך לא נסתרה הטענה שהוסכם בין הצדדים בעל פה על סיום תקופת השכירות. משכך לא היה כל מקום להפקדת הערבות הבנקאית שכן לא חלה כל חובה על התובעת לשלם את יתרת דמי השכירות בהתאם להסכם.

 

10. לאור כל האמור לעיל ישלם הנתבע לתובעת את הסך של 7,500 ¤ . כן ישלם אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובעת וכן הוצאות משפט בסך של 1,000 ¤.

 

 


ניתן היום ט"ו בשבט, תשס"ט (9 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

001615/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C054239F94F65A96422575580056585E/$FILE/23A143D795CFB83142257558002ED501.html
תאריך: 
09/02/09
Case ID: 
1615_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system