סער א.ת. יזמות נ. פלאפון תקשור


 

 

ב ת י  ה מ ש פ ט
בשא 162436/08

בית משפט השלום תל אביב-יפו

תיק הוצל"פ מס' 0103210085

 תאריך: 09/02/2009

כבוד השופט יאיר דלוגין

לפני:

 

 

 


 

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ

בעניין:

המבקשת

עו"ד אלטלף אברהם

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

פלאפון תקשורת בע"מ


 

המשיבה

עו"ד אלי ברנד

ע"י ב"כ


 


 


פסק דין

 

המשיבה הגישה נגד המבקשת, תביעה על סך 4,770 ¤, בגין חוב עבור שירותי רדיו טלפון נייד שניתנו למבקשת.

 

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים.

 

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים, נוגעת לשאלה, האם הוסכם בעת עריכת הסכם ההתקשרות, כי שלושת המכשירים נשוא העסקה נמסרים לניסיון או שמא הוסכם כך רק לגבי מכשיר אחד.

 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, החלטתי לחייב את המבקשת לשלם למשיבה, 307.85 ¤, בגין שתי החשבוניות הראשונות הנזכרות במצב החשבון שנספח לתביעה וכן סכום נוסף, בסך של 1,500 ¤, בגין יתרת התביעה. סכומים אלה ישולמו עד ליום 15.3.09. כל צד ישא בהוצאותיו.

 

כמו כן, המבקשת תשיב למשרד בא כוח המשיבה, עד ליום 1.3.09, את שני המכשירים שנותרו בידיה, ככל שאלה לא הושבו עד היום ובמידה ולא תעשה כן, תחויב לשלם למשיבה עד ליום 15.3.09, סכום נוסף של 1,000 ¤, בנוסף ומעבר לסכומים שנפסקו לעיל.

 

 

 

 

לסכומים שנפסקו, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 8.9.07 ועד לתשלום בפועל.

 

תוך עשרה ימים מפירעון סופי ומוחלט של פסק הדין, תסגור המשיבה את תיק ההוצל"פ. לא ישולמו מלוא הסכומים שנפסקו בפסק הדין, תהא המשיבה רשאית להמשיך בהליכי הוצל"פ לגביית הסכומים שנפסקו ולא שולמו בלבד, תוך הקטנת סכום החוב בהוצל"פ בהתאם.

 

ניתן היום, ט"ו בשבט, תשס"ט (9 בפברואר 2009), בלשכתי.

                                                                               

יאיר דלוגין, שופט

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DF73A6794C4327964225755800562CEF/$FILE/A3579757CC9A9EF1422575580036FE18.html
תאריך: 
09/02/09
Case ID: 
162436_8
Case type: 
בשא
סיווגים
שופטים : יאיר דלוגין
יאיר דלוגין
עורכי דין : אלטלף אברהם אלי
אלטלף אברהם
אלי
Powered by Drupal, an open source content management system