יצחק גואטה בע"מ נ. טרבלסי


 

   

בתי המשפט


 

א  005827/08

בית משפט השלום נתניה

 

11/02/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

יצחק גואטה בע"מ

בעניין:

תובע

 גלבוע יצחק

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

טרבלסי גבריאל

 

נתבע

 

 

 


פסק דין

 

1.         בין התובע, יצחק גואטה בע"מ לנתבע טרבלסי גבריאל  התקיימו קשרים עסקיים במסגרתם רכש הנתבע סחורה מהתובע במהלך חודשים יולי ספטמבר 2007. מאחר והנתבע לא שילם מלוא התמורה בגין הסחורה, הגיעו הצדדים ביום 3.2.08 להסכם פשרה לפיו הנתבע רכש סחורה מהתובעת בסכום של 91,464 ¤ אולם לאחר דין ודברים הוסכם שסכום החוב יועמד בסך של 50,000 ¤ ויוצא זיכוי על סך      41,464 ¤. (הסכם הפשרה צורף כנספח ג' לכתב התביעה).

 

2.         עוד נקבע שהסך של 50,000 ¤ ישולם בשלושה שיקים כאשר הנתבע ערב אישית לפרעונם.

כמפורט בכתב התביעה הנתבע שילם החוב בשלושה שיקים. שיק אחד על סך 22,407 ¤ נפרע ואילו שני שיקים בסך כולל של 28,000 ¤ חוללו, ואף נפתח תיק הוצאה לפועל בגינם.

משכך טוענת התובעת שהסכם הפשרה בטל ועל הנתבע לשלם את חובו בניכוי הסך ששולם, דהיינו סך של 41,057 ¤ וכן הפרשי הצמדה וריבית.

 

 

3.   הנתבע טען להגנתו שמחיר הסחורה שקיבל מהתובעת היה שנוי במחלוקת ומשכך הגיעו הצדדים להסכם הפשרה שקיזז סכום שלטענתו לא היה חייב לתובעת. לטענתו סכום הפשרה שולם במלואו ואין כל מקום לתשלום סכום נוסף.

 

4.   דיון משפטי:

מאחר ואין מחלוקת ששני שיקים חוללו ואף נפתח תיק הוצאה לפועל בגינם, אזי הפר      הנתבע את הסכם הפשרה. האם הפרה זו גוררת עימה המסקנה שחובו של הנתבע לתובעת עומד בסך של 91,464 ¤?

איני סבורה כך. הצדדים הגיעו להסכם הפשרה שם נקבע במפורש שמקוזז סך של 40,646 ¤ בגין חוב הנתבע לתובעת. כן צורפה חשבונית קיזוז בסך זה. דהיינו הצדדים לאור טענות הנתבע הסכימו להפחית מחובו.

אף בבית המשפט חזר הנתבע על טענתו זו שהיתה מחלוקת לענין החוב. משכך ומשהגיעו הצדדים להסכם הפשרה אזי מקבלת אני שהסכם הפשרה שיקף את חוב הנתבע לתובעת.

זאת ועוד, לא צוין כלל בהסכם שאם לא ישלם הנתבע חובו אזי הסכום שיועמד לפרעון הינו הסך של 91,464 ¤ ומשכך איני יכולה לקבל הטענה שזהו סכום החוב של הנתבע.

 

 

5.  כעולה מטענות הצדדים בגין השיקים שחוללו נפתח כבר תיק הוצאה לפועל ונגבו סכומים רבים. משכך אין כל מקום לקבלת תביעה זו. תיק ההוצאה לפועל יימשך כסידרו עד לגביית מלוא סכום השיקים בהתאם לקרן שנפתחה.

 

 

 

 

 

 

6.  לאור האמור לעיל התביעה נדחית. בנסיבות הענין לא מצאתי לנכון לחייב בהוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

 

 

ניתן היום י"ז בשבט, תשס"ט (11 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

 

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

 

 

 


 

005827/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C02CA20D1A6345D04225755A0055E78E/$FILE/5E68E56A49F054A642257558003CF2D5.html
תאריך: 
11/02/09
Case ID: 
5827_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system