אביבה פריד נ. יהלומית פרץ עבוד


 

   

בתי המשפט

א  003727/07

בית משפט השלום באר שבע

 

11/02/2009

תאריך:

כב' השופט - עידו רוזין

בפני:

 

 1 . אביבה פריד

2 . אברהם פריד

בעניין:

התובעים

גנים יעקב

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

יהלומית פרץ עבודות בנין ופיתוח בע"מ

הנתבעת

אביטן שלמה

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין


 

1.         זהו פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד – 1984.

 

2.         ביום 12.10.03 נחתם בין הצדדים הסכם מכר לפיו התובעים רכשו מהנתבעת, שהיא חברה קבלנית, דירה הנמצאת ברח' הנרי קנדל 3/47 בבאר שבע (להלן: "הדירה").

 

3.         התובעים הגישו כנגד הנתבעת תביעה כספית לתשלום סך של 59,433 ¤, בגין ליקויי בנייה ו- 25,000 ¤, בגין עגמת נפש. משיקולי אגרה העמידו התובעים את תביעתם על סך של51,000 ¤.

 

התובעים צירפו לכתב תביעתם, חוות דעת של מומחה מטעמם, על פיה אומדן הליקויים בדירה, עומד על סך של 59,433 ¤.

 

4.         הנתבעת הגישה כתב הגנה, והכחישה את מרבית טענות התובעים והנזקים שנגרמו להם.

 

5.         ביהמ"ש מינה את המהנדס צבי רון, כמומחה מטעמו, לבדיקת הליקויים הנטענים על ידי התובעים (להלן: "המומחה").

            המומחה קבע, כי עלות התיקונים מסתכמת בסך של 12,485 ¤, כאשר אומדן זה אינו כולל מע"מ ואינו כולל תוספת של 30% (3,745 ¤) שיש להוסיף במידה והתובעים יבצעו את העבודה בעצמם. לאחר הוספת תוספות אלו, אומדן המומחה מטעם בית המשפט עומד על הסך של 18,746 ¤.

 

            המומחה ציין בחוות דעתו, כי משך הזמן לתיקון הליקויים הוא כ- 7 ימים.

 

6.         בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 12.6.08, אישר בית המשפט את הסכמת הצדדים, לפיה תינתן לנתבעת האפשרות לתקן את הליקויים, וכי בתום תיקון הליקויים יגיש המומחה חוות דעת משלימה.

 

7.         בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 15.9.08, אישר בית המשפט את הסכמת הצדדים, לפיה הדיון יתקיים על דרך הפשרה, על יסוד כל המסמכים שבתיק בית המשפט ולאחר שכל אחד מבעלי הדין יסכם את טענותיו.

 

8.         המומחה הגיש חוות דעת משלימה, לפיה נותרו בדירה ליקויים בסך של 3,350 ¤, לא כולל פיקוח הנדסי (בסך של 350 ¤), לא כולל מע"מ וגם לא כולל תוספת של 30%, אשר מתבקשת, כאשר העבודה מתבצעת על ידי התובעים.

           

9.         בעלי הדין סיכמו טענותיהם בע"פ, כל אחד לשיטתו הוא.

 

10.        בטרם מתן פסק הדין עיינתי בטענות ב"כ בעלי הדין, בסיכומים שהושמעו, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות וביתר המסמכים שבתיק, והתחשבתי, בין היתר:-

 

א.         בחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.

 

ב.         בטענת התובעים כי הם פנו לנתבעת בדרישה לתקן את הליקויים, עוד טרם הגשת התובענה והנתבעת לא ענתה לפנייתם ולמעשה לא נותרה בידי התובעים ברירה, אלא להגיש את התביעה.

 

ג.          היחס בין הסכום הנתבע במקור לבין הסכומים שנפסקו – סופו של יום.

 

ד.         ההוצאות הנטענות, תוך שהתחשבתי בטענת הנתבעת לפיה הוגשה תביעה מופרזת ומוגזמת.

 

בנסיבות הענין נמנעתי מלפסוק לזכות התובעים את ההוצאות המלאות, בגין חוות הדעת של המומחה מטעמם, וכן פסקתי לזכות התובעים  סכום אגרה חלקי בלבד.

 

ה.         התובעים ביקשו שלא להחליף את המרצפות הפגומות (בשל השינויים בגווונים) ומכאן שאין מקום לפסוק לטובתם את עלות ההחלפה (2,700 ¤), אלא תוספת בגין עוגמת מפש.

 

11.        סיכומו של דבר, אחר שעיינתי בטענות בעלי הדין, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות, ולאור חוות הדעת של המומחה מטעם ביהמ"ש, סיכומי בעלי הדין בפני - ובהסתמך על הסמכות לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, סך כולל של 17,344 ¤, עפ"י הפירוט שלהלן:-

 

            א.         ליקויי בנייה                                                                              4,810    ¤

            ב.         בעניין עגמת הנפש לקחתי בחשבון שמדובר,

בין היתר, בליקויי רטיבות וכן העובדה שהתובעים

יזדקקו לביצוע תיקונים נוספים                                                  5,000   ¤

ג.          אגרת משפט [חלקית]                                                                  400       ¤

ד.         מחצית משכ"ט המומחה מטעם התובעים                                     1,069    ¤

ה.         הוצאות שהוציאו התובעים עבור המומחה מטעם ביהמ"ש             2,888    ¤

ו.          הוצאות שהוציאו התובעים עבור השלמה לחו"ד המומחה             867       ¤

            ז.          שכר טרחת עו"ד בסך של 2,000 ¤ בתוספת מע"מ                         2,310    ¤

 

            למען הבהר – כל הסכומים שנפסקו משוערכים ליום מתן פסק הדין.

 

            התשלום יבוצע עד ליום 15.3.2009, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

12.        המומחה ציין בחוות דעתו, כי משקעי תקופת החורף האחרונה, לא שימשה כתקופת בדק לאיטום שבוצע על ידי הנתבעת. לפיכך, פסק דין זה איננו מסיים את תקופת האחריות של הנתבעת לאיטום הדירה, אלא בחלוף 12 חודשים ממועד מתן פסק הדין.

 

13.        מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק פסק הדין לב"כ בעלי הדין, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.

 

ניתנה היום י"ז בשבט, תשס"ט (11 בפברואר 2009), בהעדר הצדדים.

 

 

                                                                                                _______________

                                                                                                   עידו רוזין,   שופט

 

שם הקלדנית: אתי אוחיון 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/78F687F4056C57474225755A0065B945/$FILE/A22592811FBCBB8F4225754600350177.html
תאריך: 
11/02/09
Case ID: 
3727_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופט - עידו רוזין
כב' השופט - עידו רוזין
עורכי דין : אביטן שלמה
אביטן שלמה
Powered by Drupal, an open source content management system