אבו גאנם נ. רחמני ד.א.מ. עב' ע


 

   

בתי הדין לעבודה


 

דמ 002694/08

בית דין א.לעבודה ב"ש

 

26/02/2009

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 אבו גאנם סאמר

בעניין:

התובע

אנואר אלחג'וג'

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

רחמני ד.א.מ. עב' עפר בע"מ

הנתבעת

מכלוף חן

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ הנתבעת:

אין בידי חוזה העסקה של התובע ואני לא חושב שיש חוזה העסקה. הפרוייקט שהתובע הועסק בו הוא פרוייקט לזמן מוגבל. התובע הועסק לצורך עבודה מסויימת בפרוייקט נבטים והעבודות הושלמו והפרוייקט הסתיים.

אני אוכל בהמשך להמציא מסמכים בנוגע למועד סיום הפרוייקט. התובע פוטר לאחר 10 חודשי עבודה. לא היתה לנו עבודה אחרת מדובר בעובד זוטר שהובא לצורך ביצוע עבודה מסויימת לתקופה מסויימת ובסיום העבודה קיבל את ההודעה על סיום עבודתו בחברה. אין בידי הודעה מוקדמת בכתב. באשר להודעה המוקדמת אני מודה שהתובע זכאי להודעה מוקדמת.

 

ב"כ התובע:

התובע הועסק למעשה 11 חודשים החל מחודש יולי 2006 ועד מאי 2007. התובע עבד בשטח כג'וקר כמכוון משאיות שנכנסות לאתר ועבד גם כנהג טרקטור גדול. 

התובע מוסר שעובדים נוספים שעבדו לא הפסיקו את עבודתם באותו תאריך.

התובע פוטר ללא הודעה מוקדמת ומנהל העבודה הגיע אליו תוך כדי ארוחת צהריים והיו עוד עובדים שנכחו במקום וביקש ממנו להפסיק לאכול ולחזור לעבודה ולכוון משאיות נכנסות והתובע אמר לו שהוא באמצע הארוחה ובעוד מספר דקות הוא מסיים והוא יחזור לעבודה. מנהל העבודה בשם דודו אמר לו שזה היום האחרון שלך ושלא יגיע יותר לעבודה. הטענה שהתובע הגיע לעבודה לזמן מוגבל זו חובתה של הנתבעת להוכיח במיוחד כאשר אין לה חוזה העסקה.

 

ב"כ הנתבעת:

כל התאור שהועלה כרגע בנוגע לדודו הוא תאור מופרך לא נזכר אפילו במילה אחת בכתב התביעה על תאור שמתואר כרגע ובית הדין מתבקש להתעלם ממנו.

 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 4,500 ¤ נטו כפיצויי פיטורים וזאת עד ליום 25/03/2009.

 

2.         הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת ב"כ התובע ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת ב"כ התובע: רח' לב יפה 23/27, ת.ד. 996, באר-שבע לפקודת עו"ד יוסף אלצאנע.

 

3.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

4.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

 

 

                     ______________                                         _______________

   התובע                                                    ב"כ הנתבעת

 

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

ניתן היום 26 בפברואר, 2009 (ב' באדר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

איתי אדרת - רשם

 


 

 

שם הקלדנית: שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/12CA278DE63FDC714225756900565730/$FILE/910E7A65EE4B758A4225756900373F60.html
תאריך: 
26/02/09
Case ID: 
2694_8
Case type: 
דמ
סיווגים
עורכי דין : אנואר אלחג'וג' מכלוף חן
אנואר אלחג'וג'
מכלוף חן
Powered by Drupal, an open source content management system