עמיר נ' ביטוח לאומי


 

 

 

בתי הדין לעבודה

בל 002060/05

מספר תיק:

בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב יפו

 

04/03/2009

כב' השופטת נטע רות

בפני:

 


 

נ.צ. מר אילן פלטו

נ.צ. גב' יפה הרצברג

 

 

 


 

התובעת

הלן עמיר

בעניין:

 

ע"י ב"כ עו"ד אדרי יהודה

 


 

-     נ  ג  ד    -

 

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

 


 

ע"י  ב"כ עו"ד הרצוג

 

פסק דין

 

1.    תמצית העובדות הצריכות להכרעה על ידי הצדדים הינה כדלקמן:

§           התובעת ילידת 1965, עובדת בסופרמרקט כסדרנית סחורה במדפי מקרר מוצרי החלב. התובעת החלה את עבודתה בשנת 95' ונכון ליום הגשת התביעה לנתבע, בתחילת שנת 2004, היא עדיין עבדה בעבודה זו.

§           במסגרת עבודתה עסקה התובעת בעיקר בקידוד מחירים על מוצרי החלב ובהרמת קרטונים מהעגלה למקרר. כל קרטון שקל בממוצע כ- 7-8 ק"ג.

§           עבודת הקידוד מתבצעת באמצעות מכשיר השוקל כ- 300 ג' כאשר התובעת מרימה מוצר מהקרטון, מקדדת את המחיר, מכניסה מייד את המוצר למקרר וחוזרת על פעולה זו מספר רב של פעמים במשך שעות עבודתה. זוהי עבודתה העיקרית והיא נעשית בעיקר ליד המקרר.

§           התובעת עבדה בהיקף משרה של 25 שעות שבועיות: 6 ימים בשבוע, כ- 4, 4.5 שעות בכל יום.

§          עד שהתובעת הרגישה כאבים ביד שמאל היא ביצעה את פעולות הקידוד בידה השמאלית ולאחר מכן בשל הכאבים עברה לבצע את הפעולות ביד ימין.

 

2.    על יסוד תשתית עובדתית זו מינה ביה"ד יועץ מומחה רפואי – דר' יעקב פעילן על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי שבין תנאי עבודתה של התובעת לבין הפגימה ממנה היא סובלת.

 

ביום 4.4.08 נתן המומחה את חוו"ד בה כתב כי אצל התובעת אובחנה תסמונת התעלה הקרפלית בשורשי כפות הידיים. תסמונת המאופיינת בלחץ על העצב המידיאלי. המומחה ציין כי הלחץ הוא תוצאה של עיבוי הדרגתי ואיטי במשך שנים של הליגמנט הכפי המהווה את "גג התעלה" והלוחץ בהדרגה על העצב המידיאלי.

המומחה הוסיף כי כתוצאה מכך נפגעת אספקת הדם לעצב ונגרמת הפרעה בתחושה הכפית של 3.5 אצבעות ובעצבוב של שרירי כרית כף היד. כן הוסיף המומחה וכתב כי התסמונת שכיחה בעיקר אצל נשים בהריון והחל מהעשור הרביעי לחיים, לרוב באופן דו צדדי.

 

המומחה ציין עוד כי מיקרוטראומה יכולה לגרום לתסמונת התעלה הקרפלית במצבים בהם נגרם עומס, לחץ, רטט או במקרה שכוח ממוקם על הליגמנט הכפי וזאת בשל פעולות חוזרות ונשנות הזהות במהותן משך שעות רבות ביום ולאורך שנים רבות ורצופות. מצבים הגורמים לעיבוי הדרגתי ואיטי של הליגמנט ובהמשך ללחץ על העצב המידיאלי.

המומחה הביא כדוגמא לעבודות מסוג זה עבודה עם קונגו, פטישי אויר, מקדחות, דיסקים, פטישים וכד'. לדבריו, אצל התובעת לא מתקיימים תנאים אלה ואין בתנאי עבודתה גרימת עומס, לחץ, רטט או כוח ממוקם על הליגמנט הכפי בשורשי כפות הידיים באופן חוזר ונשנה במשך שעות רצופות ולאורך שנים רבות.

 

אי לכך, כתב המומחה כי אין קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת להופעת תסמונת התעלה הקרפלית וכן כי מדובר בתהליך תחלואתי רגיל, השכיח אצל נשים בגילה של התובעת ללא קשר לתנאי עבודתה.

 

3.    ביום 7.8.08 איפשר ביה"ד לתובעת להציג למומחה מספר שאלות הבהרה כדלקמן:

על פי בקשת התובעת הוצגו למומחה מחקרים רפואיים, כאשר המומחה התבקש להשיב האם לנוכח מחקרים אלה חל שינוי בחוו"ד.

בנוסף, התבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:

§          מדוע אין קשר סיבתי בין אופן עבודתה של התובעת בקידוד סחורה באופן קבוע משך 9 שנים רצופות לבין המחלה?

זאת בשים לב לאופי העבודה, העדר עבר רפואי או ממצא רפואי אובייקטיבי מעברה של התובעת ובשים לב לכך כי מחלתה הופיעה לאחר תחילת העבודה.

§          האם יתכן מצב לפיו כתוצאה מאופן עבודתה של התובעת ו/או כתוצאה מסוג העבודה שביצעה באופן רצוף תגרם תסמונת התעלה הקרפלית?

§          האם יש במחקרים שהוצגו למומחה כדי להשפיע על שאלת הקשר הסיבתי במקרה של התובעת?

 

4.    ביום 7.9.08 השיב המומחה על שאלות ההבהרה תוך שהוא מציין כי הוא עיין במאמרים ובתקצירים שהוצגו בפניו ובנוסף בספרי לימוד אותם פירט בחוו"ד. המומחה ציין כי אין במאמרים ובתקצירים שצורפו מחקרים מדעיים רפואיים המבוססים על ממצאים אנטומיים פיזיולוגיים ביו-מכניים המוצאים קשר פתופיזיולוגי בין תנאי העבודה המגוונים של התובעת (קידוד מחירים, הרמת קרטונים, הרמה וסידור מוצרים במדפים) לבין הופעת תסמונת התעלה הקרפלית.

 

המומחה הדגיש כי התובעת עסקה לא רק בקידוד, אלא גם בהרמת ארגזים, סידור סחורה על המדפים וכי בכל מקרה במהלך הקידוד אין גרימת עומס כח לחץ או רטט ממוקם על הליגמנט הכפי בשורש כפות הידיים. לכן, לא נגרם עיבוי הליגמנט ולא יכול להווצר לחץ על העצב בתעלה הקרפלית.

 

המומחה סיכם את תשובותיו לשאלות ההבהרה בציינו כי אין שינוי בחוו"ד וכי אין קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת לבין הופעתה של תסמונת התעלה הקרפלית.

 

 

5.    התובעת טענה במסגרת סיכומיה כי חרף קביעות המומחה יש לקבל את התביעה וזאת מהטעמים הבאים:

§          המומחה התעלם מעברה ה"נקי" ומכך שהיא לא סבלה בעבר מכאבים או תסמונות.

§          המומחה לא התייחס למאמרים לגופם ובקביעותיו בתשובה לשאלות ההבהרה לא הפנה למאמר התומך בגרסתו.

 

6.    הנתבע טען מנגד כדלקמן:

§          המומחה הבהיר באלו תנאים יכולה מיקרוטראומה לגרום לתסמונת תוך שהוא קובע חד משמעית כי תנאים אלה לא מתקיימים אצל התובעת.

§          קיומו של "עבר" רפואי אינו רלבנטי לאור העובדה שהמומחה קובע כי תסמונת זו אופיינית אצל נשים בגילה של התובעת.

§          המומחה התייחס למאמרים שהציגה התובעת תוך שהוא מציין כי אין בהם קביעה פוזיטיבית המצביעה על קשר בין תנאי העבודה הספציפיים של התובעת לבין הופעת התסמונת.

§          המומחה התייחס להליך הקידוד תוך שהוא קובע כי אין בתהליך זה גרימת עומס.

§          המומחה אינו נדרש להפנות למאמרים היות וחוות דעתו נסמכת על ידע מקצועי.

 

7.    נקדים ונציין כי לאחר שעיינו בחומר המצוי בתיק הגענו למסקנה כי דין התביעה להדחות וזאת מהטעמים הבאים:

 

המומחה התייחס באופן ספציפי לתנאי עבודתה של התובעת וקבע באופן חד משמעי כי אין קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין הופעת תסמונת התעלה הקרפלית. המומחה אף הבהיר כי תסמונת זו שכיחה אצל נשים בגילה של התובעת ללא קשר לתנאי עבודתה.

כידוע, חוות דעתו של מומחה רפואי המתמנה ע"י ביה"ד משמשת לביה"ד כ"אורים ותומים" וביה"ד ייטה לאמצה כל עוד לא הובאו נימוקים משכנעים מדוע אין לעשות כן.

אין בידינו להסכים עם טענת התובעת, לפיה המומחה התעלם מ"עברה הנקי". זאת, בשים לב לכך שמחוו"ד המומחה ומשאלות ההבהרה שהופנו אליו עולה - כי המומחה היה ער לעבר זה, אולם חרף זאת ותוך התייחסות באופן מנומק לתנאי העבודה המסוימים של התובעת – הוא נימק מדוע אין קשר סיבתי בין תנאים אלה לבין הפגימה ממנה סובלת התובעת.

מעבר לכך נציין כי ספק רב בעינינו האם לאור קביעת המומחה - לפיה התסמונת שכיחה אצל נשים בגילה של התובעת החל מהעשור הרביעי לחייהן – יש משמעות כלשהי ל"עברה הנקי" של התובעת בכל הנוגע להופעת התסמונת.

 

אין בידינו להסכים אף לטענתה של התובעת כי המומחה לא התייחס למאמרים שהוצגו בפניו לגופם. שכן, המומחה התייחס למאמרים אלה בציינו כי הם אינם מצביעים על קשר בין תנאי עבודתה הספציפיים והמגוונים של התובעת לבין תסמונת התעלה הקרפלית.

נציין כי התובעת אף לא הפנתה למאמר המצביע על קשר בין פעולות קידוד מוצרים כפי שנעשו על ידה לבין תסמונת התעלה הקרפלית. ואף לא למאמר המצביע על קשר בין פעולות קידוד הנעשות בד בבד עם תנועות אחרות (הרמת קרטונים וסידור מוצרים במדפים) לבין אותה תסמונת.

 

לבסוף יאמר - כי אין בידינו להסכים אף עם טענת התובעת כי על המומחה להפנות במסגרת חוו"ד למאמרים רפואיים. זאת, על אף שהמומחה עשה כן, מעבר לדרוש, במסגרת תשובותיו לשאלות ההבהרה. שכן, חוו"ד המומחה מבוססת על ידע מקצועי ונסיון קליני ואין הוא נדרש להפנות במסגרתה למאמרים רפואיים אלא אם הוא מתבקש במפורש לעשות כן.

8.    לאור כל האמור התביעה נדחית ללא צו להוצאות.

 

9.    המזכירות תשלח העתק מפס"ד זה לצדדים בדואר.

 

ניתן היום, 4 במרץ, 2009 (ח' באדר תשס"ט) בהעדר הצדדים.


 

נטע רות, שופטת

 

נ.צ. מר אילן פלטו

 

נ.צ. גב' יפה הרצברג

קלדנית: דפנה ענוה-רז

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8255BC59764FF4DA4225756F0055AC47/$FILE/ACB931E3928E7640422575680055AA0B.html
תאריך: 
04/03/09
Case ID: 
2060_5
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : נטע רות
נטע רות
עורכי דין : אדרי יהודה הרצוג
אדרי יהודה
הרצוג
Powered by Drupal, an open source content management system