סועאד מוחי אלדין נ' א.ח. נתיבי התיכון בע"מ


 

   

בתי המשפט


 

עב 001190/09

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

05/03/2009

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 

סועאד מוחי אלדין 

בעניין:

התובע

(הנתבע שכנגד)

מ. טנוס

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

א.ח. נתיבי התיכון בע"מ

הנתבעת

(התובעת שכנגד)

אליהו יובל

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת ומר אבו חמאד ג'אבר - מנהל הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול


 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי הגענו להסכם לסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הנתבעת תשלם לתובע סך של 20,000 ¤ ככפיצויי פיטורים וזאת עד ליום 05/04/2009.

 

2.         מוסכם כי התביעה שכנגד תמחק ללא צו להוצאות.

 

3.         הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת ב"כ התובע ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת ב"כ התובע: דרך העצמאות 65 ת.ד. 33088, חיפה מיקוד: 31330.

 

4.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם. מוסכם שלא יהיו לצדדים כל תביעות מכל מין וסוג שהוא.

 

5.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

 

                     ______________                                         _______________

התובע וב"כ                                           מנהל הנתבעת וב"כ

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע ולתובעת שכנגד בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

 

ניתן היום 05 במרץ, 2009 (ט' באדר תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

איתי אדרת - רשם

 


שם הקלדנית:  שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A56F8272CA5580F342257570005678B7/$FILE/20F866868B842308422575700040CC2C.html
תאריך: 
05/03/09
Case ID: 
1190_9
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : (הנתבע שכנגד) מ. טנוס (התובעת שכנגד) אליהו יובל
(הנתבע שכנגד) מ. טנוס
(התובעת שכנגד) אליהו יובל
Powered by Drupal, an open source content management system