ספקטור יגאל נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 3319/07

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע


 

05/03/2009


 

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

 


 

ספקטור יגאל

בעניין:

התובע

אדוארדו ווסר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

המוסד לבטוח לאומי


 

הנתבע

ילנה צ'וקלר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין

 


1.         בפנינו תביעה לתשלום החזר קניית מחשב נייד.

 

2.         התובע, יליד 1979, מוכר ע"י הנתבע כבעל נכות רפואית בשיעור 40% עקב ליקוי שמיעה. התובע נמצא במסגרת תהליך שיקום במהלכו קיבל הטבות בשווי של כ- 160,000 ¤ עבור שכר לימוד, דמי שיקום, נסיעות, שכר מעונות, ספרים, ציוד לימודי ועוד. (אישור התובע לכך בעמ' 5 לפרוטוקול).

 

3.         בתאריך 29.5.05, הגיש התובע בקשה למענק מותנה לצורך רכישת מחשב נייד בשווי של 11,662 ש"ח (נ/1).

            בעמ' 2 לבקשה, בתאריך 1.6.05, המליצו לאשר הבקשה, מילי שוורצמן עו"ס שיקום בנתבע, ומרגלית ינאי מנהלת תחום שיקום. בתאריך 20.6.05 במקום הרשום לשימוש המשרד הראשי, חתמה כרמל סטינגר מפקחת ארצית באגף השיקום, וציינה כי היא מצטרפת להמלצת הסניף. על גבי חלק זה נרשם בכתב יד כי כרמל חתמה בטעות במקום על טופס של מכשיר MP3. הרישום נעשה ע"י מנהל סניף אשדוד ב- 9/05.

 

4.         התובע רכש ביום 22.6.05, מחשב נייד במחיר 11,906 (נ/3).

 

5.         הנתבע אישר לתובע מענק בסך 5,850 ¤.

 

6.         התובע טוען, כי כאשר פנה לנתבע הוסבר לו כי יקבל מימון בשיעור 90% מעלות מחשב נייד לפי הזולה מבין שתי הצעות מחיר שיגיש. על כן, רכש מחשב נייד לפי ההצעה הזולה.

            התובע מפנה לבקשה (נ/1) ממנה עולה, כי היה ער לכך כי יקבל מימון בשיעור של 90% מעלות המחשב, שכן, ציין ש-10% שהם בשיעור 1,295 ¤ יבואו ממקורות מימון של התובע. כמו כן, על נ/1 ניתן לראות, כי הבקשה אושרה ובהתאם לכך התובע פעל.

 

7.         הנתבע טוען, כי על פי הנחיית אגף השיקום, התובע לא היה זכאי למימון מחשב נייד. לפנים משורת הדין, בקשתו נדונה ואושרה בשיעורים הקבועים בהנחיית אגף השיקום מיום 25.7.05, לפיהן סכום ההחזר של השתתפות ברכישת מחשב נייד לא יעלה על 6,500 ¤. הנתבע טוען עוד, כי התובע רכש על דעת עצמו מחשב נייד כאשר בקשתו היתה בהליכי טיפול.

            הנתבע פעל במסגרת סמכותו, הפעיל שיקול דעת סביר ואין להתערב בהחלטתו.

 

8.         הכרעה

 

            הנחיית אגף השיקום של הנתבע קובעות כללי זכאות למשתקמים בכל הקשור לרכישת מכשירים ואביזרי עזר ללימודים:

            הוראה מס. 2.6.2.3 קובעת:

 

"משתקם יהיה זכאי לסיוע ברכישת מכשירים ואביזרי עזר ללימודים עם מתקיימים אלה:  

1.         נקבעו לו לפחות 75% נכות רפואית.

2.         המכשיר בא לאפשר או לשפר תפקוד שמפאת נכותו אין המשתקם יכול לבצעו והוא חיוני ללימודיו.

3.         רכישת המכשיר היא במסגרת תכנית שיקום כוללת המיועדת להביא המשתקם ליכולת עבודה.

4.         המכשיר מיועד לשימושו האישי של המשתקם כאמור."

 

                        (ההנחייה צורפה לתעודת עובד ציבור מיום 30.4.08).

9.         בהתאם להוראה 2.6.2.3 התובע אינו זכאי לסיוע ברכישת מחשב נייד הדרוש ללימודים באשר דרגת נכותו הרפואית אינה 75% אלא 40%.

            יחד עם זאת הוראה מס. 2.6.2.4 קובעת כי במקרים חריגים יש לפנות להתייעצות ואישור המפקח במשרד הראשי.

 

10.        כך נעשה במקרה של התובע אשר מילא הבקשה (נ/1) בה נרשם בין השאר:

 

"... ידוע לי כל כל פעולה או התחייבות שתעשה על ידי בענין הבקשה בטרם אישורה הינה על אחריותי בלבד.. ".

 

11.        על העמוד השני של הבקשה נרשם ב- 20.6.05, כי המפקחת הארצית כרמל סטינגר מצטרפת להמלצת הסניף. בד בבד, כתבה הגב' סטינגר לגב' שוורצמן מזכר בו ביקשה, כי תפנה לתובע שיסביר בכתב מדוע הוא צריך את המכשירים, כיצד הם מסייעים לו בלימודיו. (ת/5).

 

12.        התובע ציין בעדותו בפנינו כי את האישור לרכישת המחשב קיבל בע"פ כאשר הגיש את הבקשה ועל אף שנאמר לו שמי שקובע זה הסניף בירושלים (עמ' 7 לפרוטוקול).

 

13.        בתאריך 27.5.07, הוציא הנתבע איגרת בנושא "שרותי תמיכה לאנשים עם חרשות וליקויי שמיעה הנמצאים בתהליך של שיקום מקצועי." בהתאם לכך נקבע סכום תקרה של 6,500 ¤ למחשב (כולל מדפסת) ובסכום זה משתתף המשתקם ב- 10%.

 

14.        לאחר ששמענו את התובע, והגב' שוורצמן, שוכנענו כי לתובע לא ניתן אישור בע"פ וודאי שלא בכתב לרכוש את המחשב הנייד. התובע מודה כי נאמר לו שהרכישה כפופה לאישור הסניף הראשי בירושלים.

            התובע לא קיבל הודעה כלשהיא מהנתבע לאחר ה- 20.6.05 בו נאמר לו כי יקבל מימון של 90% משיעור הרכישה.

 

15.        לא רק זו אף זו, שוכנענו כי במהלך תהליך אישור המפקחת הארצית, נפלה טעות כאשר שתי בקשות הונחו בפניה – אחת עבור רכישת מכשיר MP3  והשנייה – עבור רכישת מחשב נייד ונחזו להיות בקשות זהות.

            מכל מקום, הבקשה שאושרה היתה כפופה לקבלת הסבר מנומק מאת התובע וכן להנחיות שהיו בתוקף באותו זמן.

 

16.        לא הוכח בפנינו, כי אף לולא ההנחיות שיצאו ב- 25.7.07 היה ניתן לאשר לתובע 90% מעלות המחשב הנייד, שכך נעשה בפועל למי שהיה במצב דומה לשלו – בהתחשב בכך כי על פי הכללים לא ניתן היה לאשר אלא מדובר במקרה חריג.

            הכללים שבאו ב- 25.7.07 הרחיבו את מעגל הזכאים וכך לא צריך היה התובע להחשב חריג, אלא לעמוד בתנאי ההנחיות החדשות שעל פיהן  קיבל 90% מסכום מכסימלי של 6,500 ¤.

 

17.        אשר על כן, משלא הוכח בפנינו כי לתובע היתה זכות קנויה לקבלת מימון כספי בשיעור 90% משווי מחשב נייד, ואף לא הובטח לו כדבר הזה, התביעה נדחית.

 

18.        אין צו להוצאות.

 

 

 

ניתן היום ט' באדר, תשס"ט (5 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                ______________

                                                                                                 אילן סופר - שופט  

003319/07בל 734 ויקי גוטפלייש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A492775DEAA700F6422575700056987C/$FILE/7269B081A6FD5531422575700035F7EB.html
תאריך: 
05/03/09
Case ID: 
3319_7
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : אדוארדו ווסר
אדוארדו ווסר
Powered by Drupal, an open source content management system