אלכסנדר בלגולו רונן סיון


 

   

מדינת ישראל


 

א  001453/06

בית משפט השלום

ב  א  י  ל  ת

 

12/03/2009

תאריך:

כב' השופט י. עדן

בפני:

 

 

אלכסנדר בלגולו

בעניין:

התובע

אהרון

ע"י ב"כ עוה"ד:


 

 

נ  ג  ד

 


 

רונן סיון

הנתבע

קריספין

ע"י ב"כ עוה"ד:


 

 

פסק דין


 

1.         זוהי תביעה לתשלום בגין עבודות מיזוג אוויר אשר ביצע התובע עבור הנתבע.

 

2.         התובע עוסק בביצוע תעלות למיזוג אוויר באילת כקבלן משנה. על פי כתב התביעה הנתבע אף הוא קבלן משנה המועסק על ידי חברת אלקטרה.

3.         לטענת התובע, במהלך יוני 2005 פנה אליו הנתבע וביקש ממנו לבצע עבודה בשדה התעופה באילת. זאת בשל אי יכולתו לבצע את העבודה לאור עבודה אחרת שהוא מבצע בצפון.

4.         הנתבע העביר לתובע טופס הזמנה של חברת אלקטרה (נספח א' לכתב התביעה), והתובע ביצע את העבודה בחודשים יולי ואוגוסט 2005 והיה בקשר הדוק עם מהנדס הביצוע של אלקטרה אשר אישר את העבודה, ואשר בכפוף לאישורו קיבל הנתבע את התשלום בגינה.

5.         לטענת התובע, משפנה אל הנתבע לקבלת שכרו הוא נתקל בהתחמקויות ולא קיבל את שכרו, זאת למרות שמהנדס אלקטרה אישר לתובע כי הנתבע קיבל את הכסף עבור העבודה מאלקטרה.

6.         הנתבע הגיש כתב הגנה בו טען כי יש לקזז אספקת חומרים ואישר כך :

"סכום זה 17,393 ש"ח מגיע לתובע, ואני מבקש מבית המשפט לשלם סכום זה ב 6 תשלומים".

 

7.         נקבע דיון בפני כבוד הרשמת לתאריך 3.7.2007, אליו לא הופיע הנתבע. בדיון זה הודיע ב"כ התובע כי התובע מוכן לקבל את הסכום האמור, אך לא בתשלומים ובצירוף הפרשי הצמדה, ריבית ושכ"ט עו"ד, וניתן פסק דין. בפסק הדין נכתב סך 17,383 ש"ח.

סכום התביעה המקורי היה 24,100 ש"ח.

 

הוגשה בקשה לביטול פסק הדין וב"כ התובע הסכים בדיון שנקבע לביטולו.

8.         הנתבע הגיש כתב הגנה נוסף, כעת באמצעות עורך דין, וטענתו העיקרית היא היעדר יריבות בין הצדדים הואיל ולטענתו הוא לא התחייב באופן אישי, לא חתם על כל מסמך שמחייבו באופן אישי, לא פעל מול התובע באופן אישי, ולא קיבל עבודה באופן אישי, אלא הכל התבצע במסגרת חברה בשם סיון רונן מיזוג ואיוורור (אילת) בע"מ (להלן : "החברה").

 

הנתבע טוען כי התביעה הוגשה כנראה בטעות נגדו אישית ולא נגד החברה שכן לטענתו החברה היא זו שהעבירה לתובע את העבודה.

9.         הנתבע מאשר בכתב ההגנה כי סוכם עם התובע שסך התשלום הינו 17,393 ש"ח (לאחר קיזוז חומרים).

עוד מוסיף הנתבע בכתב ההגנה כי מאז הוחל בהליכים בין הצדדים הוא אף פנה אל התובע והציע לשלם לו סך 10,000 ש"ח, זה מסרב ואין לו אלא להלין על עצמו. הנתבע טוען כי בכך שהתובע סירב לקבל את הסך של 10,000 ש"ח הוא מבזבז את זמנו של בית המשפט ומסב הוצאות מיותרות לנתבע, אשר יכלו להיחסך לו היה התובע נענה להצעה.

 

10.       העידו התובע והנתבע וב"כ הצדדים סיכמו בכתב.

תצהיר הנתבע בבקשה לביטול פסק הדין שימש כתצהיר גם בתיק העיקרי, והוגשו חשבוניות של החברה האמורה, עליהן מסתמך הנתבע.

 

11.       לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו, באתי למסקנה כי ההתקשרות בין הצדדים היתה אישית בין הנתבע לתובע, כי על הנתבע, באופן אישי, לשלם לתובע את מלוא הסכום שהוא אישר בכתב ההגנה, וכי התנהלות הנתבע מעידה על נסיון להתחמק מתשלום.

אני מוצא את נסיונו של הנתבע להסתתר מאחרי אישיות משפטית של חברה כלשהיא, כנסיון חסר תום לב להתחמק מתשלום בגין עבודה שבוצעה עבורו אישית ואשר הוא או חברה השייכת לו קיבלו עבורה תמורה.

 

12.       הנתבע לא הוכיח את טענתו כי ההתקשרות היתה בין החברה לבין התובע.

הראיות שבפני מעידות דווקא על התקשרות ישירה ואישית בין התובע לנתבע.

 

13.       אותו טופס הזמנה מאלקטרה, אשר הנתבע נתן לתובע (נספח א' לכתב התביעה), מציין את שמו הפרטי של הנתבע. אין על מסמך זה שם של חברה כלשהיא.

 

14.       הנתבע העלה בבית המשפט גירסה לא ברורה בדבר רואה חשבון שאומר לו להוציא חשבוניות בתשלומים, כי מונה לאותה חברה נטענת רואה חשבון נוסף והוא מנהל את הקבלה של כספים לפי עדיפויות והתחייבויות קודמות. כך לדברי הנתבע.

 

15.       אין בפי הנתבע הסבר סביר מדוע, אם אכן כטענתו, החברה היא זו שחייבת את התשלום, היא לא משלמת מזה שנים. זאת למרות שהנתבע מאשר מפורשות כי התקבל סך 20,000 ש"ח מאלקטרה. אף שלטענתו החברה פעילה.

16.       ייתכן שהנתבע מוצא לנכון לפעול לעיתים במסגרת חברה כזאת או אחרת. ייתכן והחברה לה הוא טוען אכן קיימת. אולם, עניננו בתובענה זו בבחינת ההתקשרות הספציפית בין הצדדים בקשר לביצוע העבודות נשוא התביעה.

17.       עדותו של התובע מהימנה בעיני. התובע מעיד "קודם כל אני לא עבדתי עם החב' של רונן סיון" (פרו' עמ' 4 שו' 21).

לשאלה האם מי שקיבל את הכסף מאלקטרה היו הנתבע או החברה הוא משיב :

 

"אני חייב להגיד משהו. אי אפילו לא יודע, אולי רונן סיון אפילו לא חב' לא קיבלו בכלל כסף, אבל רונן סיון בא אלי וביקש אותי, כמעט בכה, שהיו לו הרבה עבודות, שאעשה את העבודה הזו, דיברנו איתו שהוא אישית צריך לשלם, לא היה דיבורים על חב' כלשהי ואני עשיתי עבודה, אני לא יודע אם הוא קיבל או איזשהי חברה".

                                                                                                   פרו' עמ' 5 שו' 17-20.

 

18.       הנתבע הגיש שלוש חשבוניות (נ/1, נ/2, נ/3). שלושתן נחזות להיות של החברה וכי הן לפקודת אלקטרה.

 

הנתבע מבקש ללמד מחשבוניות אלו כי הפעילות שלו מתבצעת באמצעות החברה.

 

החשבוניות הללו, פעילותו של הנתבע מול אלקטרה במסגרת כזאת או אחרת, והשאלה אם לעיתים הנתבע פועל במסגרת חברה כזאת או אחרת, אין בהן כדי לשנות את המסקנה הנשענת על עדותו האמינה של התובע, לפיה הפניה אליו היתה של הנתבע אישית, בלא שנטען ביחס לחברה.

 

            מכל מקום, גם אם זו חשבונית שאכן הוצאה לאלקטרה על ידי החברה בגין העבודות נשוא התביעה, אין הדבר קשור לתובע. התובע התקשר עם הנתבע אישית.

החשבוניות שהוגשו, אשר נחזות להיות חשבוניות של החברה, אינן מעידות על ההתקשרות נשוא התובענה. אלו חשבוניות שהנתבע עצמו  מוציא. החשבונית אשר נטען כי היא קשורה לעבודות אלו (נ/2), היא מחודש נובמבר 2005, והסכום שבה אינו מתיישב עם הסכומים שבכתב ההגנה המקורי של הנתבע, כך שלא ניתן לדעת האם היא בגין עבודה זו או אחרת. העובדה שנרשם עליה מספר ההזמנה נספח א', אינה משנה ממסקנתי.

 

הנתבע הגיש במסגרת בקשתו לביטול פסק הדין מסמך שבו מתוארת החברה. מדובר במסמך שהנתבע מכנה אותו "תכנית עסקית", הוא לא חתום ועולה ממנו כי מדובר בחברה ש- 99% ממניותיה בבעלות הנתבע ואחוז בבעלות אשתו. הוא מנכ"ל החברה והיא מזכירת החברה. אין במסמך זה כדי להעיד על התקשרות עם התובע, וכל שאני למד הוא כי מדובר בחברה פרטית בבעלותו הכמעט מלאה של הנתבע, אשר יכל, לו רצה, ליתן לה הוראה לשלם את החוב, שאיננו במחלוקת.

 

19.       התמונה שבפני הינה של נסיון הנתבע להתחמק בחוסר תום לב מתשלום בגין עבודה שבוצעה, תוך נסיון להסתתר אחרי אישיות משפטית של חברה נטענת.

 

20.       טענות ב"כ הנתבע על כי אין לתובע, שלא הסכים להצעה לקבל 10,000 ש"ח, אלא להלין על עצמו, והטענות כי התובע מבזבז את זמנו של בית המשפט, טוב היה לו לא נשמעו כלל. הנתבע מודה בחוב, אינו משלמו גם לא באמצעות החברה שהוא טוען שהיא בעלת החוב, מציע תשלום חלקי, והוא עצמו בא בטרוניות.

21.       אני דוחה את טענות ב"כ הנתבע ביחס לאי הרמת מסך החברה. הטענה אינה רלוונטית. אין מדובר בהתקשרות עם חברה אשר במסגרתה מבקשים לחייב את בעלי המניות על ידי הרמת מסך. מדובר בהתקשרות אישית בין שני אנשים. טענת הנתבע כי יש לייחס את העיסקה לחברה לא הוכחה, והראיות מצביעות על התקשרות אישית. 

22.       הנתבע פונה לתובע אישית, מבקש ממנו לבצע עבודה בשל עומס עבודה שעליו, התובע מבצע את העבודה, הנתבע מקבל עבורה תמורה מצד שלישי (בין בעצמו ובין באמצעות אותה חברה), אולם התובע מוצא עצמו ממתין שנים, לשווא, לקבלת תשלום עבור העבודה שבוצע.

23.       על יסוד הראיות שבפני אני קובע כי ההתקשרות היתה אישית בין התובע לנתבע וכי הנתבע לא הוכיח התקשרות של החברה עם התובע. לפיכך על הנתבע, אישית, לשלם את שהתחייב לו.

התובע אישר כי הסכום הנתבע כעת לאחר קיזוז החומרים הינו 17,393 ש"ח.

24.       על התנהלותו של הנתבע לבוא לידי ביטוי בהוצאות המשפט. הנתבע העלה טענות סרק, גרר את התובע להליך המשפטי, וגרם לכך שמשך למעלה משלוש וחצי שנים אין הוא מקבל תמורה עבור עבודה שביצע לנתבע ואשר הנתבע קיבל תמורתה זה מכבר.

25.       לאור כל האמור אני מורה כי הנתבע ישלם לתובע סך 17,393 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 1.8.2006, ועד התשלום בפועל. בנוסף ישא הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח.

 

ניתן היום ט"ז באדר, תשס"ט (12 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                                                                      

י. עדן, שופט


זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

 

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

כפוף לשינוי ניסוח ועריכה.

001453/06א  136 קרן שטרית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3E2751FF8D636AA64225757700566B14/$FILE/5EE6EA600885DCAF422575760029FDFC.html
תאריך: 
12/03/09
Case ID: 
1453_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : י. עדן
י. עדן
Powered by Drupal, an open source content management system