אברג'יל נ. אלקבץ


 

   

בתי המשפט

א  002331/06

בית משפט השלום אשדוד

בתיק עיקרי:  002331/

18/03/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 

 


התובע

אברג'יל יאיר

בעניין:

 


 

עו"ד הראל גיל

ע"י ב"כ עו"ד


 

 


 

נ  ג  ד


 

 

הנתבע

אלקבץ מאיר


 

 


 

עו"ד שומר נעים

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נגד

 

 

 

  

1.גבאי אלברט

2. גבאי רוברט


 


 

צדדים ג'


 


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

עו"ד רוקח חיים


 

ע"י ב"כ עוה"ד


 


 

פסק דין

 


1.   בפני תביעה כספית על סך של 16,393 ¤ שהוגשה בסדר דין מהיר ביום 3/12/06 על ידי שוכר של חנות באשדוד (להלן: "השוכר הראשון") כנגד הנתבע ששכר את החנות אחריו (להלן "השוכר השני") לתשלום חוב הארנונה ו/או אגרת ביוב ו/או אגרת מים ו/או אגרת שמירה (להלן: "חוב הארנונה") וכן הוצאות שהתובע חוייב בהם בפסק דין שניתן ביום 23/7/06 בתביעה שהוגשה נגדו על ידי עירית אשדוד. הנתבע שלח הודעת צד שלישי לבעלי החנות (להלן: "הבעלים") בטענה כי מי שהיה צריך לשאת בחוב נשוא פסק הדין היו צדדים שלישיים.

 

2.   התביעה של עיריית אשדוד כנגד התובע הוגשה בשנת 2004 בגין חוב ארנונה ו/או אגרת ביוב ו/או אגרת מים ו/או אגרת שמירה נכון ליום 28/10/04 בהקשר לחנות ברחוב רוגוזין 17 באשדוד הידועה גם כגוש 2077 חלקה 106 (להלן: "החנות"). התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר (ת.א. 2224/04 בבית המשפט השלום באשדוד- להלן "תביעת העיריה" ).  הבקשה לרשות להגן שהוגשה על ידי התובע נדחתה בהסכמה (פרוטוקול מיום 13/6/06 בש"א 216/05 , ת.א. 222/04) ובהמשך ניתן פסק הדין.

3.   טענת התובע, השוכר הראשון,  היא שהוא שכר את החנות מהבעלים מחודש 12/1996 ועד לחודש 12/1997 ואילו הנתבע, השוכר השני,  שכר את החנות מחודש ינואר 1998 ואילך. הוא אינו חולק על כך שהוא לא הודיע לעירית אשדוד על סיום השכירות ולטענתו הנטל לעשות כן חל על השוכר השני.

טענת ההגנה של הנתבע היא שהוא שכר את החנות מינואר 1998 ועד ליולי 1998 ללא חוזה שכירות אך בעל פה סוכם עם הבעלים כי דמי השכירות יכללו גם את תשלומי הארנונה והמים.

נשלחה הודעת צד שלישי נגד הבעלים שטענו בכתב הגנתם להתיישנות. כמו כן נטען כי נחתם חוזה שכירות בין הבעלים לשוכר השני אך מחמת חלוף הזמן הוא לא נמצא יותר שכן לאחר תום 7 שנים החוזים נזרקים. יחד עם זאת נטען כי טענת הנתבע כי דמי השכירות כללו את החיובים כלפי העיריה אינה נכונה שכן הוא שכר את החנות באותם תנאים שבהם שכר השוכר הראשון את החנות למעט שינוי בגובה דמי השכירות שהוקטנו. כן נטען כנגד הסכום שצויין כדמי השכירות בהודעת צד שלישי ונטען כי הסכום כולל מע"מ. לא הוגש כתב תשובה – בין מצד התובע ובין מצד הנתבע.

       חוב הארנונה

4.   מאחר ומדובר בנכס שהושכר לשוכרים החיוב בארנונה, מים, אגרת ביוב ואגרת שמירה חל על המחזיק מדווח לעיריה ובהעדר הודעה כאמור החיוב חל על הבעלים.

 

      מתוך הראיות עולה כי אין מחלוקת כי השוכר הראשון הודיע לעירית אשדוד כי הוא שכר את החנות אך הוא לא הודיע לעיריה על סיום השכירות. על פי תצהירו של אלברט גבאי שהוגש לתיק בתביעת העיריה והעתק צורף למסמכי השוכר הראשון שהוגשו בתיק, הבעלים לא דיווחו לעיריה על חילופי השוכרים והורו לשוכרים לעשות כן.  בחקירתו חלק השוכר הראשון על עובדה זו וטען כי כאשר הוא שכר את החנות הבעלים אמרו לו שהם יודיע לעיריה על השכירות (עמ' 4 לפרוטוקול). אך הוא דייק יותר כאשר הוא נשאל על ידי בא כוח הבעלים והשיב כי כאשר הוא נכנס לנכס הוא הופנה לעיריה על ידי הבעלים (עמ' 5 לפרוטוקול מול שורה 16).  לפי עדותו בסוף השכירות שלו הבעלים הלכו עם השוכר השני לעיריה והודיעו על חלופי השוכרים (עמ' 4 לפרוטוקול). השוכר הראשון העיד כי לא בדק אחריהם כי הוא האמין להם (עמ' 4 לפרוטוקול מול שורות 30-31) .

      השוכר השני סיפר שאותו החליף שוכר בשם אורן והוא הביא אותו אל הבעלים ועמו נכרת חוזה ואף אושר כי אין חוב עבר בין היתר של ארנונה (עמ' 8 לפרוטוקול מול שורות 29-30).

 

ניתן היום כ"ב באדר, תשס"ט (18 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

 

קלדנית: ב. סיגל

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E0C15BF612A566434225757D00559D4B/$FILE/77232E3BFB19A0534225753C0028ACCA.html
תאריך: 
18/03/09
Case ID: 
2331_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל הראל גיל נגד שומר נעים
אברג'יל יאיר בעניין: עו"ד הראל גיל
הראל גיל
נגד
שומר נעים
Powered by Drupal, an open source content management system