בת שבע אזולאי נ' עירית ירושלים


 

   

 

בתי-המשפט


 

א  017005/08

בבית משפט השלום בירושלים


 

23/03/2009

 תאריך:

כבוד השופט רם וינוגרד

בפני:

 

 

 


 

בת שבע אזולאי

בעניין:

 

התובעת

עו"ד אהרן בארי

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

עירית ירושלים


 

 

הנתבעת

עו"ד אליעזר גדות

ע"י ב"כ


 


 


פסק דין

 


1.                  התובעת, ילידת 1963, נפגעה בשני ארועים שונים בעת הליכתה ברחובות ירושלים, ביום 17.12.01 וביום 29.7.06. לטענתה אירעה הפגיעה בארוע הראשון כתוצאה ממעידה בשל שבר במדרגה במעבר ציבורי, ואילו הפגיעה השניה נבעה משקע גדול מימדים בין מרצפות בגדלים שונים שריצפו את אחת המדרכות באזור מגוריה. מהתיעוד הרפואי שצורף לכתב התביעה עולה כי כתוצאה מהתאונה הראשונה אובחן חשד לשבר ברגלה הימנית של התובעת, והיא גובסה לשבועיים ולאחר מכן סבלה מנפיחות לשלושה שבועות נוספים. בתאונה השניה נגרם לתובעת שבר ברגל שמאל והיא גובסה למשך כחודש ומחצה. התובעת לא הגישה חוות-דעת רפואית כתמיכה לטענות שברפואה שבכתב-התביעה.

2.                  הנתבעת הכחישה את הארועים הנטענים ואת אחריותה לפגיעות. היא ציינה כי לא נמסרו פרטים מספיקים בנוגע למקום הארועים, ומכל מקום – לא מוטלת עליה החובה המשפטית לפיצוי במקרים מעין אלה. כן טענה הנתבעת כי אף אם תוטל עליה אחריות הרי שעל הפיצוי להיות מופחת באופן משמעותי ביותר בשל אשמה התורם של התובעת.

 

3.                  לאחר הגשת תחשיבי הנזק הודיעו הצדדים כי הגיעו לכלל הסכמה לפיה הם מסמיכים את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, תוך שהם מסתמכים על הטיעונים שבתחשיביהם ועל האמור בכתבי בי-הדין.

4.                  לאחר עיון במכלול המסמכים והטענות הגעתי לכלל מסקנה לפיה לסילוק מלא וסופי של התביעה תשלם הנתבעת לתובעת סכום כולל של 23,000 ¤. בהגיעי למסקנה זו שמתי לנגד עיני את טיב הפגיעות ותקופות אי הכושר והכאב והסבל הכרוכים באלה, כמו גם את האפשרות כי נגרם הפסד שכר מסויים לתובעת, בפרט לאחר התאונה השניה, מחד; ומאידך את סוגיית האחריות הנכבדה למדי, הן במישור העובדתי (הנוגע לשאלת עצם ההיפגעות מהמפגעים שהוצגו בתמונות שצורפו לתחשיב) והן במישור המשפטי (ובכלל זה ניתן משקל מסויים לשאלת האחריות ומשקל רב יותר לסוגיית האשם התורם).

5.                  הסכום ישולם עד ליום 27.4.09, שאם לא כן הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

6.                  מאחר והצדדים הגיעו בשלב מוקדם להסכמה לפיה תוכרע התובענה על דרך הפשרה, וחסכו בכך התדיינויות רבות, אני מורה על פטור מתשלום יתרת האגרה.

המזכירות תשלח העתק מפסק-הדין לצדדים.

 

ניתן היום, כ"ז באדר תשס"ט (23 במרץ 2009), בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                       __________________

                                                                                                             רם וינוגרד, שופט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1D50BC3B4F72AF4C4225758200569C85/$FILE/7587ED8B6A9217A242257582002437DE.html
תאריך: 
23/03/09
Case ID: 
17005_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : רם וינוגרד
רם וינוגרד
עורכי דין : אהרן בארי אליעזר גדות
אהרן בארי
אליעזר גדות
Powered by Drupal, an open source content management system