ברנס אלפונס נ. ספנקטרום בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה

עב 011044/06

בית דין א.לעבודה ת"א

 

24/03/2009

 

כב' השופטת חנה בן- יוסף

נ.צ.- מר לורנס יצחק

נ.צ.- מר מתתיהו אורי

בפני:

 

 התובע

ברנס אלפונס

ע"י ב"כ עו"ד אסתי עוקב

בעניין:


 

נ  ג  ד

 

הנתבעת

ספנקרום בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י. אהרוני

 


 

פסק - דין

רקע וטענות הצדדים:

1.      לפנינו תביעה לתשלום שכר עבודה וגמול שעות נוספות בתוספת פיצויי הלנת שכר וכן תביעה לדמי חגים ואי הפרשות לקרן פנסיה.

2.      התובע עבד בנתבעת בעבודות בניה במשך 34 ימים (חודש מאי 2006 ומחצית יוני 2006).

3.      לתובע שולמו 2 מקדמות על חשבון עבודתו. אחת בסך 2,000 ¤ והשנייה בסך 1,500 ¤.

4.      מטעם התובע העידו התובע בעצמו, מר סעדון שלום ומר סעדון מרדכי אשר עבדו גם כן בנתבעת בזמנים הרלוונטיים לתביעה. מטעם הנתבעת העיד מר דניאל שלזינגר- מבעלי החברה הנתבעת.

5.      לטענת התובע סוכם עמו כי יעבוד בשכר של 25 ¤ לשעת עבודה. התובע ערך פירוט של השעות הנוספות בהם עבד על גבי לוח שנה (ת/1).

6.      לטענת הנתבעת סוכם שכר של 23 ¤ לשעת עבודה.

 

 

דיון והכרעה:

7.      הנתבעת נועצת את הסיבה בגינה לא שולם לתובע מלוא שכר עבודתו במצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה הנתבעת. סיבה נוספת בגינה טוענת הנתבעת כי לא שולם השכר הינה כי התובע לא מילא טופס 101.

8.      באשר לאי מילוי הטופס, הרי שנימוק זה איננו מתקבל משלא ניתן לשלול שכר מעובד בגין אי מילוי טופס 101. באשר לטענה כי לא שולם לתובע שכרו עקב המצוקה הכלכלית בה שרויה הנתבעת הרי שהפסיקה קובעת, כי קשיים כספיים אינם עילה לאי תשלום שכר במועד (נו/ 2-2 לוג'יק בע"מ – אהרון וולשטיין, פד"ע כט 560).

9.      לאור עדות מר שלזינגר, הנתבעת אינה חולקת על זכאותו של התובע ליתרת שכר עבודתו. לשיטתה הנתבעת זכאי התובע לכ- 4,500 ¤ נוספים בגין עבודתו.

10.  הנתבעת הציגה גרסאות סותרות באשר לנוהל מילוי כרטיס העבודה. מחד טענה כי כרטיס עבודה ניתן לתובע והיה עליו להציגו בפני מנהל העבודה בכל יום בכדי שהמנהל ימלא את מספר השעות בהן עבד באותו היום, אולם התובע לא מילא אחר ההנחיות ולא השיב לנתבעת את כרטיס העבודה. מאידך טענה כי הכרטיס כלל לא נדרש מהתובע מאחר והמנהל ממילא מילא את שעות העבודה של כל העובדים ולכן לא נדרש מהתובע להציג כרטיס עבודה. בחקירתו הנגדית הסביר מר שלזינגר כי:

"בעבודה היו 2 צוותים: צוות של עובדים ערבים ישראליים מנצרת וקבוצה של משפחת סעדון והתובע... הערבים דרשו לקבל את כרטיס העבודה אליהם הביתה. כדוגמתם צרפתי לתצהיר, באשר יתר העובדים, יוסי מנהל העבודה ניהל את הרישום ביומן, קיבלתי היומן רק אתמול בלילה. נוהל יומן עבודה לגבי העובדים הישראליים, ביומן של יוסי. העובדים לא דרשו לנהל כרטיס עבודה כמו לעובדים הערבים." (עמ' 4, ש' 12-2).

11.  מכאן שהנתבעת מחד מלינה על התובע כי על אף שניתן לו כרטיס עבודה, לא ביצע את ההנחיות לגבי מילויו, ומאידך כי בשונה מקבוצת העובדים הערביים, לתובע כלל לא ניתן כרטיס עבודה ומשימת מילוי שעות עבודתו הייתה מוטלת על יוסי- מנהל העבודה. יומן העבודה שנטען על ידי הנתבעת כי מולא על ידי מנהל העבודה לא הוצג בפני בית הדין ולא צורף לכתבי הטענות.

12.  התובע הציג בתמיכה לטענותיו באשר לשעות עבודתו טבלה בה מפרט מהן השעות בהן עבד ולוח שנה בו מצוינות השעות בהן סיים לעבוד בכל יום (ת/1).  

13.  מהימנה עלינו גרסת התובע הן בנוגע לשעות בהן עבד בנתבעת כפי שפורט בת/1 שצורף לתצהיר עדותו והן בנוגע לתעריף שכרו לשעת עבודה- 25 ¤.

14.  משכך, על הנתבעת לשלם לתובע הפרשי שכר וגמול שעות נוספות בסך 5,412 ¤.

15.  באשר לפיצויי ההלנה, הרי שהנתבעת טוענת כי על אף שלא קיימת מחלוקת באשר לזכאותו של התובע לסך של 4,500 ¤, יש להפחית את פיצויי ההלנה עקב מצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת. 

16.  תשובת התובע הינה כי קשיים כספיים של מעביד אינם עילה להפחתת פיצויי הלנת שכר, מה גם שמדובר בזכות מתחום משפט העבודה המגן.

17.  הכלל הוא כי אין בטעם זה משום הצדקה לעניין ביטול או הפחתת פיצוי הלנת שכר (ר' סטפן אדלר, "פיצוי הלנה:נ חוק ופסיקה", שנתון משפט העבודה ו', 7, 33). נסיבות העניין שלפנינו אינן מצדיקות חריגה מהכלל.

18.  הנתבעת כאמור תשלם לתובע יתרת שכר בסך 5,412.

לסכום שהנתבעת הודתה כי אינו שנוי במחלוקת- בסך 4,500 ¤- יתווספו פיצויי הלנת שכר מלאים מיום 1.7.2006 ועד ליום התשלום בפועל.

בגין יתרת הסכום, הרי שמשהשתכנענו כי קיימת מחלוקת כנה בין הצדדים בדבר זכאות התובע לתשלומו, יעמדו פיצויי הלנתו בגובה ריבית והצמדה בלבד.

19.  משמהימנה עלינו גרסת התובע בכל הנוגע לימי ושעות עבודתו, מתקבלת תביעתו לדמי חגים בגין יום העצמאות וחג השבועות, כך שישולם לו סך של 375 ¤ בגין רכיב זה.

20.  תביעתו של התובע בגין הפרשות לפנסיה אף היא מתקבלת. טענת הנתבעת כי התובע אינו זכאי להפרשות לפנסיה משחוק הפנסיה נכנס לתוקפו רק ביום 1.1.08, אינה עומדת בנסיבות משמדובר בעובד בענף הבניין בו קיים הסכם קיבוצי וצו הרחבה מלפני שנים רבות המחייב, בין היתר, הפרשה לפנסיה. בהעדר כל תחשיב נגדי מטעם הנתבעת, מתקבל תחשיבו של התובע לעניין רכיב זה, כך שישולם לו סך של 450 ¤ בגין אי הפרשות לפנסיה.

 

סוף דבר:

21.   על יסוד האמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובע בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לה פסק הדין כדלהלן:

                                א.        סך של 4,500 ¤ בגין יתרת שכר אליו יתווספו פיצויי הלנת שכר מלאים מיום 1.7.2006 ועד ליום התשלום בפועל.

                                 ב.         סך של 912 ¤ בגין יתרת שכר אליו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 14.12.06 ועד התשלום המלא בפועל.

                                  ג.         דמי חגים בסך 375 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1.2.07 ועד הפירעון המלא בפועל.

                                 ד.         פיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה בסך 450 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 14.12.06 ועד התשלום המלא בפועל.

                                ה.        הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין בסך 2,500 ¤, שאם לא ישולם תוך 30 יום מהיום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

 

 

ניתן היום כ"ח באדר, תשס"ט (24 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

 


_______________                       _______________                       _______________

נ.צ. מר יצחק לורנס               נ.צ. מר אורי מתתיהו                        חנה בן- יוסף, שופטת

 

 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/44DF296D25B1D31E42257583005557CC/$FILE/A623A3E57C4097F54225758100362613.html
תאריך: 
24/03/09
Case ID: 
11044_6
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : השופטת חנה בן- יוסף
השופטת חנה בן- יוסף
עורכי דין : אסתי עוקב י. אהרוני
אסתי עוקב
י. אהרוני
Powered by Drupal, an open source content management system