דוד לוי נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בית הדין לעבודה

בל 002704/08

בית דין א.לעבודה ת"א

 

26/03/2009

 

בפני כבוד השופטת חנה טרכטינגוט

בפני:

 

 

 

דוד לוי

בעניין:

התובע

עו"ד אסף ברק

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד דלית מילוא

 

הנתבע

 

 

 


פסק דין

 

 

1.         לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 12/3/2008 לפי חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז – 2007 (להלן – החוק) אשר דחתה את התביעה מהטעם כי המערער חלה בפוליו במרוקו בגיל שנה וחצי.

 

2.         טענות המערער בתמצית הינן כי הגדרת מחלת פוליו לחוק כוללת החמרת המחלה ולפיכך גם אם המחלה פרצה בחו"ל, הרי שאם חלה החמרה כשהמערער הינו תושב הארץ, על המדינה חלה מחוייבות כלפיו והחוק מכיר בו כזכאי לפיצוי.

            לטענת המערער יש לפרש את כוונת המחוקק בפרשנות מרחיבה שלא כחוק לפיצויי נפגעי גזזת.

 

3.         המשיב טען כי לשון החוק אינה סובלת את הפרשות לה טוען המערער שכן סעיף 2 מגדיר "נפגע פוליו" כ"תושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים".

            החמרת פוליו שהתרחשה בישראל לא תוכר אם המחלה לא פרצה בישראל.

 

4.         דיון והכרעה –

            אקדים ואומר כי אין בידי לקבל את האופן שבו מבקש המערער לפרש את החוק וכי דין הערעור להידחות.

            ביום 9/3/2009 ניתן בענין דומה פסק דין על ידי כבוד השופטת אנגלברג שוהם בתיק בל' (ב"ש) 2620/08 לפיו:

            "לאור האמור ומשעולה שהמחוקק גילה דעתו, כי תכלית החוק וכפועל יוצא מכך גם המסגרת התקציבית שנקבעה לו, הינה – לפצות את מי שלקו במחלת הפוליו בגלל התנהלות פגומה של המדינה בנושא החיסון – הרי שאין מקום לקבל את הפרשנות המרחיבה של המערער".

            מסקנת בית הדין בתיק בל' 2620/08 הנ"ל מקובלת עלי על הנמקותיה ולא נותר לי אלא לאמצה.

            "עולה איפוא מהאמור, כי תכליתו של החוק כעולה מלשונו, מדברי ההסבר ומדברי הכנסת היתה, לפצות אך ורק את החולים שלקו במחלה בישראל. מכאן – שככל שמדובר בחולים שמחלתם הוחמרה וזאת אף אם ההחמרה הנ"ל היתה פועל יוצא של טיפול בלתי ראוי שקיבלו בישראל, הרי שהזכות לקבלת פיצוי, מוצדקת ככל שתהיה, הינה עניין למחוקק לענות בו. היה ויתוקן החוק ברוח ההצעות שפורטו לעיל, פתוחה הדרך בפני המערער לפנות שנית".

           

            סוף דבר הערעור נדחה.

 

אין צו להוצאות.

 

ניתן היום כ"ט באדר, תשס"ט (25 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

__________________

חנה טרכטינגוט, שופטת

 

קלדנית: תורתי אסתר


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/41D5A0C4A1C9DEA142257585005647EA/$FILE/F575028272DCE70A422575820033BB7C.html
תאריך: 
26/03/09
Case ID: 
2704_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : אסף ברק דלית מילוא עו"ד אסף ברק
אסף ברק
דלית מילוא
עו"ד אסף ברק
Powered by Drupal, an open source content management system