אמיתי ניב נ. צבי ציפי


 

   

בתי המשפט


 

א  006400/08

בית משפט השלום נתניה

 

29/03/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

אמיתי ניב

בעניין:

תובע

אבינועם אונגר

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

צבי  ציפי

 

נתבע

 אופיר גיא

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

 

1.   התובע, אמיתי ניב השכיר לנתבעת ציפי צבי דירתו ברח' השלום 8 בכפר סבא (להלן:"הדירה") בהתאם להסכם השכירות שנחתם בין השניים ביום 20.7.07.       (להלן :"ההסכם"). התובע הגיש ללשכת ההוצאה לפועל שני שיקים שניתנו על ידי הנתבעת כחלק מהסכם השכירות ושיעודם הינו תשלום דמי השכירות, כל אחד על סך 4,200 ¤ ליום 29.12.07 וליום 29.1.08.  סה"כ 8,400 ¤ .הנתבעת הגישה התנגדותה לביצוע שיקים אלה.

 

כעולה מנימוקי ההתנגדות השקים בוטלו על ידה עקב הפרת ההסכם המתמשכת מצד התובע. לטענתה הוא התחייב לשפץ הדירה אך לא עשה כן טרם כניסתה לדירה. מצב הדירה היה בלתי נסבל. כך המטבח היה בלתי שמיש, המזגנים הוצאו ופתחי הקיר של המזגנים לא נסגרו והיו חשופים לרוח. מערכת החשמל היתה בלתי תקינה, תריסים בלתי תקינים, תיקוני צבע בוצעו ברשלנות ועוד.  למרות פניות חוזרות ונשנות לתובע לתקן ולהשלים השיפוצים לא עשה כן. משכך התקיימה בפגישה בה נכח שם סוכם על תיקונים אולם הוא לא עמד בסיכום זה.

בסופו של יום הוחלף המטבח רק לאחר שלושה חודשים וברז המים שהורכב התפוצץ והציף את הדירה.

 

נוכח האמור לעיל נאלצה הנתבעת לשאת בעלויות השיפוצים והתיקונים כפי שפירטה בתצהירה ובקבלות שצירפה. כן טענה לעוגמת נפש.

 

לאחר שהתקיים דיון בו נחקרה הנתבעת, ניתנה לנתבעת רשות להתגונן והתיק עבר לדיון בפני בהליך של סדר דין מהיר לאור סכומו.הצדדים נחקרו והגישו סיכומיהם בכתב.

 

2.   המסמכים שהוצגו בפני, ההסכם והנספח להסכם, עולה שאכן היה צורך בתיקונים שונים בדירה כאשר  החלה תקופת השכירות. הנספח להסכם  שנחתם ביום 6.7.07 מפרט מספר תיקונים שעל התובע לבצע וכוללים:

 

א.     סיוד הדירה

ב.      החלפת דלת כניסה

ג.       החלפת ארון קיר בחדר ילדים

ד.      החלפת מטבח

ה.      הוספת מזגנים חדשים בסלון ובחדר השינה

ו.        הסרת ארון קיר בחדר שינה

 

3.   לענין המטבח העיד התובע שהוא הוחלף רק ביום 22.11 (ר' עמ' 6 לפרוט', שורה 19).   הנתבעת הצהירה שעברה להתגורר במקום ביום 29.8.07. דהיינו המטבח הורכב 3 חודשים לאחר כניסתה לדירה וכי המטבח שהיה בדירה כאשר נכנסה לגור בה לא היה שמיש משכך נאלצה לאכול בחוץ והנזק הינו סך של 2,000 ¤.

 

4.   התובע הצהיר לענין זה שמיד עם כניסת הנתבעת לדירה נשלחו נגר ובעלי מקצוע אחרים שכן הנתבעת סירבה שיותקן מטבח סטנדרטי. משכך ביקר עימה בחנויות כולל "איקאה" ו"הום סנטר" עד שלבסוף הוסכם שהמטבח יבוצע על ידי נגר פרטי עפ"י תוכנית שאושרה על ידי הנתבעת (ראה סעיף 11-12 לתצהירו). אף בבית המשפט חזר על עיקרי דברים אלה. (ראה עמ' 10 שורות 15-18).

 

 

 גירסת התובע לא נסתרה בחקירתו הנגדית.

 

עסקינן בתביעה שטרית כאשר נטל ההוכחה מוטל על הנתבעת להוכיח גרסתה.

משכך ומאחר והצדדים לא נקבו מועד להרכבת המטבח, ומאחר ושוכנעתי שהעיכוב בהרכבת המטבח נבע מכך שהנתבעת ביקשה שלא להתקין מטבח סטנדרטי אלא בהתאם לתוכניותיה, איני סבורה שיש מקום לפצות הנתבעת בסכום כלשהו בגין ראש נזק זה.

כן יש לציין שלא שוכנעתי שבמועד כניסתה לדירה לא היה בדירה כל מטבח שכן התובע הצהיר שבדירה היה מטבח בו השתמשו הדיירים הקודמים, והצהרתו זו לא נסתרה שכן לא נחקר בענין זה. (ראה תצהירו בסעיף 13).

 

5.   לענין המזגנים. התובע התחייב בנספח להסכם להתקין שני מזגנים חדשים. הוברר שבחדר השינה הותקן מזגן חדש ואילו בסלון המזגן שהותקן הינו ישן. עדיין העובדה שהותקן מזגן ישן אינה מחייבת ביטול שיק שנועד לצרכי שכירות שכן לא הוכח בפני שהמזגן לא היה תקין או שהיתה בעיה כלשהיא עימו. עם זאת הנתבעת מצרפת שתי חשבוניות בגין ביקורי טכנאים לצורך תיקון והצעת מחיר, ומשכך יש מקום לחייב התובע בסכומים אלה המגיעים לסך של 230 ¤.

 

6.   טוענת הנתבעת שערכה שיפוץ מאולתר בדירה בעלות של 1,300 ¤. כמפורט בנספח יד 15 אליו מפנה הנתבעת בוצעו עבודות של שיפוץ תקרת מרפסת  וכן צביעת קיר ונישה וכן טיפול בעובש באמבטיה , טיח מאחורי המקרר  וצביעת קירות של אדן החלון בחדר העבודה. מאחר ובהתאם לנספח להסכם על התובע היה לבצע תיקונים אלה, מן הראוי לקזזם מהסכום שהנתבעת חבה לו.

 

7.   לגבי יתר התיקונים שהוסכמו בנספח להסכם, לא שוכנעתי שהם לא בוצעו על ידי התובע. התמונות שהוצגו על ידי הנתבעת מצביעות על כך שאכן היה מקום לתקן תיקונים שונים בדירה כאשר נכנסה לגור בה, והתובע אכן הסכים לביצוע תיקונים שונים כפי שמופיע בנספח להסכם.

 

8.   הנתבעת מצרפת חשבוניות נוספות ששילמה לטענתה בגין ביצוע תיקונים בחדר השינה והתקנת דלתות לארונות.  התובע טען שתיקונים אלה כלל לא הוסכמו בין הצדדים. הנתבעת טענה שבפגישה שהיתה ביום 2.10.07 הסכים התובע לתקן כל הדרוש תיקון ואף צירפה מכתב עורך דינה שיצא לאחר פגישה זו. התובע טען שאכן היתה פגישה בנוכחות עורך דינה של הנתבעת, הנתבעת הוא וחבר בשם ירון אולם למעט נושא המטבח לא הסכים לתיקונים נוספים.

 

עובדה היא שירון לא הגיע לעדות. התובע לא הציג כל מניעה להבאתו לעדות. מנגד אף עורך דינה של הנתבעת שהיה צד לפגישה לא נתן תצהיר מטעמו לענין ההסכמות שהיו בפגישה . מכאן שעומדת גרסת הנתבעת להסכמת התובע לתיקונים נוספים ומצד שני גרסת התובע שהוסכם רק לענין המטבח וכי למרות דרישת הנתבעת לתיקונים נוספים לא הסכים לכך. (ראה עמ' 5 שורות 22-27).

 

מאחר וגרסת התובע לא נסתרה למרות חקירתו הנגדית, לא הרימה הנתבעת נטל ההוכחה להוכחת טענתה שהתובע הסכים לשיפוצים ותיקונים נוספים בדירה.

 

זאת ועוד, אם אכן היו ליקויים נוספים בדירה מדוע הם לא באו לידי ביטוי בנספח להסכם? לא קיבלתי לכך כל הסבר. הצדדים הגיעו לנספח להסכם המפרט תיקונים שונים שעל התובע לבצע לאחר שראו את מצב הדירה. משכך אלה הם התיקונים שנדרשו והוסכמו בין הצדדים.

 

נכון הוא שהתובע לא ענה למכתבי עורך דינה של הנתבעת ולפניותיו אליו אולם העיד בענין זה שראה בפניות הטרדה וכי פנה טלפונית לעורך הדין של הנתבעת ומסר לו שאין זה מקובל עליו  (ראה עמ' 8 שורות 3-11 לפרוטוקול).

 

 

הנתבעת נשאלה בבית המשפט האם יכולה להציג קבלות על תיקונים שערכה לפי הנספח להסכם, אולם לא יכולה היתה לעשות כן. אף עיון בתיק מעלה שלמעט נושא המזגן לא הוצגו קבלות על תיקונים בהתאם לנספח להסכם.

 

משכך, אין מקום להפחית  הסכומים שפירטה הנתבעת שהוציאה לצורך תיקונים בחדר שינה והתקנת דלתות  מכל סכום שחבה לתובע בגין שכר הדירה.

 

9.   לענין תיקון מערכת הגז, חוב חברת חשמל, רכישת אביזרים לתיקון תריסים, חוב של השוכרת הקודמת לחברת פז גז, השתתפות בקופת ועד בית, רכישה כללית של חומרי עזר לדירה, רכישת שני מושב אסלה, ותיקון דוד שמש-

 

א.         חוב חברת חשמל מנספח יד' 1 עולה שהסכום ששולם בסך 80.78 הינו בגין חודשים נובמבר דצמבר 2007 ועל כן אין כל מקום להפחיתו.

ב.         קנית אביזרים לתיקון תריסים- לא הוכח בפני שהתובע התבקש לבצע

תיקון זה וסירב ומשכך אין מקום לזכות הנתבעת בסכום.

ג.          חוב פזגז- מאחר והוצג נספח יד 10 ממנו עולה שהחוב שולם בויזה והינו חוב עבור חודשים  יוני יולי יש מקום לזכות הנתבעת בסך של 49.20 ¤.

ד.         מיסי ועד בית – מנספח יד' 11 עולה שהתשלום הינו עבור מסי ועד בית לחודש אוקטובר 2007 ומשכך אין כל מקום לזכות הנתבעת בסכום זה, שכן לא הוכח הטענה שסכום מסוים מתוכו הינו עבור שיפוצים בבנין ולא הוצגה כל ראיה לכך.

ה.         קיזוז סכומים  לטענת הנתבעת עבור רכישות חומרי עזר לדירה ורכישת שני מושב אסלה – לא ברור מדוע יש לחייב התובע בסכומים אלה ולא הוכח שהיו ליקויים שחייבו רכישת מוצרים אלה.

ו.          תיקון דוד שמש ומערכת הגז – לאור נספחים י' 5 ויד 14, יש מקום לזכות הנתבעת בסכומים המגיעים לסך של 1100 ¤ בשל תיקונים שנאלצה לשלם עבורם.

 

 

10. טוענת הנתבעת שיש מקום לקזז אף סכומים ששילמה לעורך דינה. איני סבורה שיש לעשות כן. עדיין כפי שמפורט בפסק הדין הנתבעת חייבת בתשלום דמי השכירות וכאשר החליטה על דעת לבטל את השיקים אין כל מקום להשית על התובע את עלויות עורך דינה.

 

11. עוד טוענת הנתבעת  שביום 20.12.07 התפוצץ ברז המטבח שהותקן על ידי הנגר והדירה הוצפה במים. בעקבות כך נגרם נזק ל – 10 תמונות שמן שהיו על הרצפה – כראיה מצרפת תמונות  שניזוקו והוכתמו בכתמי מים. לטענתה התמונות נרכשו לפני שנים רבות ואין בידיה קבלות  ומשכך מעמידה נזקה בסך של 1,000 ¤. התמונות אכן מצביעות על תמונות העומדות על הרצפה ומוכתמות בכתמי מים.

 

לא ברור מדוע יש לחייב התובע בגין ראש נזק זה. התובע העיד שלא הכיר הנגר קודם לכן (ראה עמ' 9 שורה 20 לפרוטוקול). אם לנתבעת טענות כנגד עבודת הנגר, עליה להפנותן אליו.

 

12. טוענת הנתבעת לנזקים בלתי קצובים לאור עוגמת הנפש שנגרמה לה. לאור קביעותי לעיל לא מצאתי לנכון לחייב התובע בסכום כלשהו שכן כפי שפירטתי לעיל התובע ביצע את שהוסכם בין הצדדים, כאשר כל יתר התיקונים והשיפוצים שבצעה הנתבעת לא בוצעו בהסכמתו.

 

13. לאור כל האמור לעיל  מסכום תיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגד הנתבעת יש להפחית סך של 2679.2   ¤.  כן תשלם הנתבעת אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובע בהליך  זה וכן הוצאות הליך זה בסך 4,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.

 


ניתן היום ד' בניסן, תשס"ט (29 במרץ 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

006400/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/66F42D96AF6071C3422575880055B65A/$FILE/48D5F0579E38A3304225757D0038D707.html
תאריך: 
29/03/09
Case ID: 
6400_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system