צ' ברכת אשר בע"מ נ. גיורה


 

   

בתי המשפט


 

א  005699/05

בית משפט השלום נתניה

 

05/04/2009

תאריך:

בפני כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר 

 

 

 

צ' ברכת אשר בע"מ

בעניין:

התובע

 סאמרלי אריה

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1 . (גיורה אתי)אסתר


 

 

הנתבע

 בלס יעקב

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

 

פסק דין

 

1.   ביום 3.2.08 ניתנה החלטתי לפיה לאור  הסכמת הצדדים ותוצאות בדיקת הפוליגרף שנערכה לנתבעת,  על התובע להגיב לבקשה לדחיית התביעה ולחיוב בהוצאות.

מאחר והתובע לא הגיב לבקשה, ניתן פסק דיני ביום 20.2.08 לפיו בהעדר תגובה ולאור ממצאי הפוליגרף אזי התביעה נדחית.

 

2.   התובע הגיש ערעור על פסק דין זה. בהסכמת הצדדים נקבע בערעור שלנוכח הספק באשר למועד בו התקבלה החלטת בית המשפט שביקשה את עמדת התובע הדיון יחזור לבית המשפט לקבלת העמדה.

3.   התובע הגיש תגובתו לבקשת הנתבעת לדחיית התביעה. טענתו היתה שנפלו בבדיקת הפוליגרף פגמים מהותיים. כן ביקש לחקור את עורך הבדיקה . משכך, ניתנה החלטתי ביום 16.12.08 לפיה יש מקום לחקור עורך הפוליגרף, כאשר למען הסר ספק החלטתי מיום 2.3.08 עומדת בעינה.

 

 

4.   ביום 9.3.09  נחקר עורך חוות הדעת הפוליגרף על חוות דעתו.

 

בסוף החקירה נקבע שהצדדים יגישו סיכומיהם בכתב לבקשה לדחיית התביעה.

 

לאחר שקראתי הסיכומים הגעתי לכלל מסקנה שיש מקום לדחות התביעה כפי שאפרט להלן:

5.   בהחלטתי מיום 3.2.08 קבעתי שהבודק אומנם שאל את הנתבעת שלוש שאלות ולא שתיים, אולם בחינת השאלות מצביעה על כך שהינן דומות בעיקרן לשאלות שנוסחו על ידי בית המשפט.

כן ציינתי שהצדדים הסכימו שהנתבעת תשאל "האם השתמשה בחלק מהכספים" – ראה פרוטוקול הדיון מיום 13.1.207. משנשאלה הנתבעת שאלה זו וזו היתה כוונת הצדדים אין כל מקום לביטול הבדיקה או לביטול ההסכמה.

 

6.   הבודק, מר אהוד כהן הסביר בבית המשפט שהיה צורך לשנות השאלה הראשונה ולחלקה לשתי שאלות שכן :

 

"לא ניתן לשאול את שאלה מס' 1 ומי שניסח אותה אני מניח שלא ידע את זה. צורת החשיבה האנושית יכולה להתעסק ב-7 דברים בטווח קצר, פלוס מינוס 2, אם אתה מגדיל את כמות הפריטים בשאלה אחת המוח צריך לבצע איחוד של כל החלקים האלה, לבצע תרגילים או עיבוד מחשבתי, דבר שגורר תגובות בפוליגרף.

לדוגמא אם אשאל כמה זה 42 כפול 31 תבצע תרגילי עיבוד מחשבתיים ואני אקבל תגובה. ואם אני הולך לשאלה שהתבקשתי לשאול, שאלה א', היא כוללת 10 חלקים, זה ברור שמרבית האוכלוסיה לא מסוגלת להתמודד עם כמות כזו, וצריך להבהיר אותם בצורה של בדיקת פוליגרף ובעצם השאלה נחלקת ל2 חלקים". (ראה עמ' 5 שורות 15-22).

 

מקבלת אני הסברו זה. כפי שקבעתי לעיל אין שוני מהותי בין השאלות שנוסחו על ידי בית המשפט לשאלות שנשאלה הנתבעת, כאשר למעשה ניתן לראות ששאלה מס' 1 חולקה לשתי שאלות נפרדות.

 

7.   לאור האמור לעיל אינני סבורה שנפלו בבדיקת הפוליגרף פגמים מהותיים המחייבים ביטול הסכמת הצדדים וביטול תוצאות הפוליגרף וכן איני סבורה שהיה צורך לקבל את הסכמת בעלי הדין לשינוי שאלות אלה.

8.   טוען ב"כ התובע בסיכומיו שהשאלה השלישית מעוררת חשש כבד בדבר אופן עריכת הבדיקה והאם היתה זו הנבדקת שנבדקה מול הבודק. איני סבורה כך. מעדות מר כהן התרשמתי שהבדיקה היתה מקצועית ואמינה. כן צורפה לבדיקה תמונת הנתבעת אשר מלמדת שאכן היתה זו הנתבעת עצמה שנבדקה.

 

9.   לאור כל האמור לעיל הנני מקבלת הבקשה לדחיית התביעה. התביעה נדחית. התובעת תשלם הוצאות משפט לנתבעת בסך 6,500 ¤ וכן מע"מ כחוק.

ניתן היום י"א בניסן, תשס"ט (5 באפריל 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

05699/05א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A4B637009A2BFEB54225758F0055CC68/$FILE/1B06E52B2105AD254225758C004038AD.html
תאריך: 
05/04/09
Case ID: 
5699_5
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system