צברי נ. בנק לאומי למשכנתאות בע


 

   

בתי המשפט


 

תק 003173/07

בית משפט לתביעות קטנות נתניה


 

05/04/2009

תאריך:

כב' השופטת ד"ר רבינוביץ ברון איריס

בפני:

 

  

1 . צברי אביעד

2 . צברי גנית

בעניין:

תובעים


 

 


 


 

נ  ג  ד


 

נתבע

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ


 


 


פסק דין

 

התובעים, אביעד וגנית צברי, הגישו תביעה על סך 4,296 ש"ח כנגד בנק לאומי למשכנתאות בע"מ.

 

התובעים חתמו ביום 14.8.06 על הסכם מכר לרכישת דירה. בהתאם להסכם המכר היה על התובעים להעביר סך השווה ל- 70,200 $ ביום 9.10.06 כתנאי למסירת החזקה לידיהם. בהתאם לאמור בהסכם, הקונה רשאי להקדים את מועד התשלום.

 

התובעים פתחו אצל הנתבעת חשבון הלוואה לצורך מימון הרכישה.

 

התובעים חתמו על טופס ביצוע הלוואה ביום 15.9.06 ולאחר מכן שבו וחתמו על טופס נוסף לביצוע ההלוואה ביום 26.9.06. בשני הטפסים רשום בכתב יד לגבי תאריך ההעברה "מיידי".

 

ההעברה בוצעה ביום 27.9.06.

 

לטענת התובעים, העברת הסכומים ביום 27.9.06 היתה שלא בהתאם למבוקש על ידם. לטענתם, בטופס לא נכתב בזמנו "מיידי" אלא רובריקת התאריך נותרה ריקה.

 

התובעים העידו בפני לענין זה. לדברי התובעים מסרו לפקיד הבנק כי ברצונם להעביר את הכסף במועד הנקוב בחוזה המכר, אלא אם יבקשו להקדים את המועד על מנת שהמוכר יקדים את מועד הפינוי.

 

מטעם הנתבע העיד הפקיד שמילא את הטפסים וטיפל בבקשה, מר רוני אוסי.

 

רוני אוסי העיד כי מילא בכתב יד "מיידי" עוד בטרם התובעים חתמו על הטופס.

 

התובעים טענו כי הקליטו את רוני אוסי לאחר המקרה מתנצל, אך ההקלטות אבדו. התובעים הביאו עד מטעמם שלדבריו שמע את רוני אוסי מתנצל בפני התובע לאחר המקרה.

 

לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי במסמכים, לא השתכנעתי כי פקיד הבנק רוני אוסי הוסיף את המילה "מיידי" לאחר חתימת התובעים. הוראת ביצוע מצריכה מועד לביצוע ולכן טענת התובעים כי (פעמיים) המועד להעברה נותר ריק במסמך, איננה מסתברת.

 

יתכן, שהתובעים לא הבחינו בכך שכתוב "מיידי" אך אין בכך כדי לסייע בידם משחתמו על המסמכים. בכל מקרה, ככל שביקשו התובעים כי הנתבע יעביר את הכסף במועד מסוים, היה עליהם למלא את המועד המתאים בטופס.

 

לנוכח האמור, אני מוצאת כי לא הוכח כי הבנק פעל בניגוד להוראות שניתנו לו ע"י התובעים.

 

לפיכך הבנק אינו אחראי להפסד של הפרשי השער שנגרם לתובעים.

 

לנוכח האמור - התביעה נדחית.

בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.


 

 

ניתן היום י"א בניסן, תשס"ט (5 באפריל 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לצדדים

 

ד"ר רבינוביץ' ברון איריס,

שופטת

קלדנית - דורית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5AE0836420D0C8264225758F0055A0BF/$FILE/D09CFBECDD6B59AB4225758A002B9C97.html
תאריך: 
05/04/09
Case ID: 
3173_7
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
Powered by Drupal, an open source content management system